Fotobewerking

Wilt u een bijzonder aandenken, bijvoorbeeld van een overleden dierbare, een huisdier of

zo maar……………,

dan maak ik een origineel portret voor u.

————————————————————————-

Are you looking for a special memento, for example from a deceased loved one, a pet or so on ……………,

then I will make an original portrait for you.

Voor verdere informatie en voorwaarden, kunt u contact  opnemen via de contactpagina of door een e-mail te sturen naar info@bureaureinasmallenbroek.nl.
Als correspondentie via e-mail gaat, houdt dan ook de map met Ongewenste e-mail (SPAM box) in de gaten.