Search with Ctrl+F Zoeken met Ctrl+F

GainControl Besturingselement voor verbreding
Gamma Correction Gammacorrectie
Gamut Warning Kleuromvangwaarschuwing
Gamut Warning Kleur Waarschuwing
Gaussiaans Blur Gaussiaans Vervagen
Gaussian Gaussiaans
Gauze Gaas
General Algemeen
General Blending Algemeen overvloeien
Generate Genereren
Generate Bump Map… Normale map genereren…
Generate Normal Map… Reliëfstructuur genereren…
Geometric Distortion Geometrische vervorming
Gereedschappen Tools
Get More Content… Meer inhoud ophalen…
GIF 128 Dithered GIF 128 met dithering
GIF 128 no Dither GIF 128 geen dithering
GIF 32 Dithered GIF 32 met dithering
GIF 32 no Dither GIF 32 geen dithering
GIF 64 Dithered GIF 64 met dithering
GIF 64 no Dither GIF 64 geen dithering
GIF Restrictive GIF restrictief
GIF-opties GIFOptions
Glass Glas
Glass Buttons Glazen knoppen
Global Light Globale belichting
Global Light Globaal Licht
Global Light Track Globale belichting bijhouden
Gloss Glans
GlossyPaper Glanzend papier
Glow Amount Hoeveelheid gloed
Glow Brightness Helderheid gloed
Glow Color Kleur gloed
Glow Size Grootte gloed
GlowAmount Hoeveelheid gloed
Glowing Edges Oplichtende rand
Glowing Edges Oplichtende Randen
GlowingEdges Oplichtende rand…
Glyphs Glyphs
Glyphs Panel Deelvenster Glyphs
Go To Ga naar
Gold Goud
Gold Metallic Goud metallic
Gold Parchment Goud perkament
Gold Teal Green Goud, blauwgroen, groen
Gold Vellum Goud velijn
Good Goed
Google Earth 4 KMZ
Google Earth 4 KMZ macKMZ
Gouache Lighton Watercolor Gouache licht op waterverf
GPS GPS Verwerkingsmethode
GPSAltitude GPS Hoogte
GPSAltitudeRef GPS Hoogteverwijzing
GPSArea GPS Gebiedsinformatie
GPSDate GPS Datumstempel
GPSDestinationBearing GPS Peiling bestemming
GPSDestinationBearingRef GPS Verwijzing peiling bestemming
GPSDestinationLatitude GPS Breedtegraad bestemming
GPSDestinationLongitude GPS Lengtegraad bestemming
GPSDestinationLongitudeRef GPS Verwijzing lengtegraad bestemming
GPSDestinationRef GPS Verwijzing breedtegraad bestemming
GPSDifferential GPS Verschil
GPSDistance GPS Afstand
GPSDistanceRef GPS Afstandsverwijzing
GPSDOP GPS DOP
GPSImageDir GPS Afbeeldingsrichting
GPSImageDirRef GPS Verwijzing afbeeldingsrichting
GPSLatitude GPS Breedtegraad
GPSLatitudeRef GPS Verwijzing breedtegraad
GPSLongitude GPS Lengtegraad
GPSLongitudeRef GPS Verwijzing lengtegraad
GPSMap GPS Kaartdatum
GPSMeasure GPS Meetmethode
GPSSatellites GPS Satellieten
GPSSpeed GPS Snelheid
GPSSpeedRef GPS Verwijzing snelheid
GPSStatus GPS Status
GPSTime GPS Tijdstempel
GPSTrack GPS Spoor
GPSTrackRef GPS Verwijzing spoor
GPSVersion GPS Versie
GPUCoreRoutines GPUCore-routines
Gradient Verloop
Gradient Blue Pillow Emboss Verlopend blauw kussenreliëf
Gradient Map Verloop toewijzen
Gradient Overlay Verloop Bedekking
Gradient Overlay Verloopbedekking
Gradient Tool Verloop
Gradients Verlopen
Graduated Filter Gegradueerd filter
Grain Korrel
Grain Amount Hoeveelheid korrel
Grain Roughness Ruwheid korrel
Grain Size Grootte korrel
Grain Type Type korrel
Graininess Korreligheid
GrainType Type korrel
Grainy Dots Korrelige puntjes
Granite Graniet
Graph Paper Grafiekpapier
Graphic and Web Afbeelding en web
Graphic Pen Grafische pen
Graphic Processor Settings GPU Instellingen
GraphicLayerName Markeringsillustratie
GraphicPen Grafische pen..
Grass Gras
Grass 1 Gras 1
Grass 2 Gras 2
Grass 3 Gras 3
Gravel Grind
Gray Grijs
Gray Gamma 1.8 Grijs gamma 1.8
Gray Gamma 2.2 Grijs gamma 2.2
Gray Granite Grijs graniet
Gray Slider Grijswaarden
Gray Value Stripes Grijswaardenstrepen
Gray Vellum Grijs velijn
Gray10 10% grijs
Gray15 15% grijs
Gray20 20% grijs
Gray25 25% grijs
Gray30 30% grijs
Gray35 35% grijs
Gray40 40% grijs
Gray45 45% grijs
Gray50 50% grijs
Gray55 55% grijs
Gray60 60% grijs
Gray65 65% grijs
Gray70 70% grijs
Gray75 75% grijs
Gray80 80% grijs
Gray85 85% grijs
Gray90 90% grijs
Gray95 95% grijs
GrayGranite Grijs graniet
Graysc Grijswaarden
Grayscale Grijswaarden
Grayscale Conversion Grijswaardenomzetting
Grayscale Mix Aqua Grijswaardenmix aqua
Grayscale Mix Blue Grijswaardenmix blauw
Grayscale Mix Green Grijswaardenmix groen
Grayscale Mix Magenta Grijswaardenmix magenta
Grayscale Mix Orange Grijswaardenmix oranje
Grayscale Mix Purple Grijswaardenmix paars
Grayscale Mix Red Grijswaardenmix rood
Grayscale Mix Yellow Grijswaardenmix geel
Grayscale Paper Papier in grijswaarden
Grayscale Ramp Grijswaarden
Grayscale Slider Grijswaarden
Green Groen
Green Amount Hoeveelheid groen
Green and Black Groen en zwart
Green and Red Gummy Worm Groene/rode kleverige worm
Green Blue Yellow Groen, blauw, geel
Green Curve Groene curve
Green Filter Groen filter
Green Gel Groene gel
Green Gel with Drop Shadow Groene gel met slagschaduw
Green Glass Groen glas
Green Gradient with Stroke Groen verloop met omlijning
Green Hue Groene kleurtoon
Green Paper Clip Groene paperclip
Green Primary Primair groen
Green Purple Blue Groen, paars, blauw
Green Saturation Groene verzadiging
Green Tone Groene toon
Green with Fibers Groen met vezels
Green Yellow Groen, geel
Green Yellow Orange Groen, geel, oranje
GreenFilter Groen filter
Greens Groene tinten
grey grijs
Grey Green Tone Grijsgroene toon
Grid Raster
Grid Color Rasterkleur
Grid Colors Rasterkleuren
Grid Size Rastergrootte
Grid Spacing Tussenruimte van raster
Gridline Every Rasterlijn om de
GridPoints Rasterpunten
GridPoints rasterpunten
Grime 1 Vuil 1
Grime 2 Vuil 2
Grime 3 Vuil 3
Grime 4 Vuil 4
Grime 5 Vuil 5
Grime 6 Vuil 6
Grime 7 Vuil 7
Grime Vector Pack Vuil-vectorpakket
Ground Plane Grondvlak
Group Groep
Group All Objects in Scene Alle objecten in scène groeperen
Group By Folder Afbeeldingen groeperen op map
Group from Layers Groeperen uit lagen
Group Images by Folder Afbeeldingen groeperen op map
Group Layers Lagen groeperen
Group Objects Object groeperen
Group Objects Objecten groeperen
Group With Previous Groeperen Met Vorige
Group… Groep…
GroupCaption Bijschrift groeperen
Grout Width Tussenruimte
GroutWidth Tussenruimte
Grow Toename
Guassian Inverse Gaussiaans – omgekeerd
Guides Hulplijnen
Guides, Grid & Slices Hulplijnen, raster en segmenten
Guides, Grids and Slices Hulplijnen, Raster en Uitsneden
Gun Metal Neutral Staalgrijs, neutraal
Gun MetalWarm Staalgrijs, warm
Gutter Tussenruimte
Half Note Halve noot
Half Round Halfrond
Half Rounded Half afgerond
HalftonePattern Halftoonraster
Hand Tool Handje
Hand Tool Handje Sneltoets H
Hand Tool Hand Gereedschap
Hard Charcoal light Hard houtskool – licht
Hard Light Fel licht
Hard mix Harde Mix
Hardness Hardheid
Hat Hoed
HB Pencil HB-potlood
HDR-Toninig HDRkleurtinten
HDTV (Rec. 709) HDTV (Rec. 709)
HDV 1080/DVCPRO HD 720 (1,33) HDV 1080/DVCPRO HD 720 (1,33)
Healing Brush 21 pixels Retoucheerpenseel, 21 pixels
Healing Brush Tool Retoucheerpenseel
Heart Hart
Heart Card Harten
Heart Frame Kader hart
HeartCard Harten
Heavy Marker Smaller Tip Zware markering – dunne punt
Heavy Marker with Fuzzy Edges Zware markering – vage randen
Heavy Weave Zwaar weefsel
Hedera 1 Klimop 1
Hedera 2 Klimop 2
Hedera 3 Klimop 3
Height hoogte
Height Hoogte
Help Help
Helvetica Helvetica
Heptagon Zevenhoek
Herring bone2 Visgraat 2
Hexagon Zeshoek
Hexagon Frame Kader zeshoek
Hidden Verborgen
Hidden Layers Verborgen lagen
Hidden Menu Items Verborgen menu opdrachten
Hide Verbergen
Hide All Alles verbergen
Hide All Effects Alle effecten verbergen
Hide KernelIndicator Bewegingsspoor verbergen
Hide Layers Lagen verbergen
Hide Mesh Net verbergen
Hide Others Overige verbergen
Hide Selection Selectie verbergen
HideKernelIndicator Bewegingsspoor verbergen
High Hoog
High JPEG hoog
High (Slow) Hoog (langzaam)
High Contrast Blue Filter Blauw filter met hoog contrast
High Contrast Red Filter Rood filter met hoog contrast
High Pass… Hoogdoorlaat…
High Quality Print Afdrukken met hoge kwaliteit
High Quality Threshold Drempel voor kwaliteit
Highlight Area Lichtste gebied
Highlight Strength Sterkte licht
HighlightArea Lichtste gebied
Highlights Hooglichten
Highlights2012 Hooglichten 2012
HighlightStrength Sterkte licht
Hightlight Priority Prioriteit hooglichten
Hilights Hooglichten
Hindi Digits Hindi-cijfers
Histogram Histogram
Histories Historie
History Historie
History & Cache Historiecache
History Brush Historiepenseel
History Brush Tool Historiepenseel
History Brush Tool Historie Penseel Gereedschap
History Log Historielogbestand
History Options Historieopties
History States Historiestaten
HistoryList Geschiedenislijst
HistoryScrubber Geschiedenisscrubber
HistoryThumbs Geschiedenisminiaturen
HKS E HKS E
HKS E Process HKS E Process
HKS K HKS K
HKS K Process HKS K Process
HKS N HKS N
HKS N Process HKS N Process
HKS Z HKS Z
HKS Z Process HKS Z Process
Hold Interpolation Interpolatie bewaren
Holly Hulst
Home Start
Home made Paper Geschept papier
Horiz Horiz.
Horiz Perspective Horizontaal perspectief
Horizontal Horizontaal
Horizontal Centers Horizontale middelpunten
Horizontal Centers Horizontaal Midden
Horizontal Distortion Horizontale vervorming
Horizontal Only Alleen horizontaal
Horizontal Perspective Horizontaal perspectief
Horizontal Spacing Horizontale spatiëring
Horizontal Type Mask Tool Masker voor horizontale tekst
Horizontal Type Tool Horizontale tekst
Horizontal Type Tool Myriad Pro R Gereedschap horizontale tekst, Mirad Pro Standaard 24pt
Horizontally scale Horizontaal schalen
HorizontalSpacing Horizontale spatiëring
Host Gastheer
Hot Burst Hitte-explosie
Hotspot Hotspot
Hour glass Zandloper
HSB HSB
HSB Sliders HSB-kleuren
HSB/HSL HSB/HSL
HSBHSL HSB/HSL
HSBHSLParamaters HSB/HSL-parameters
HSL Adjustments KVL-aanpassing
hsl/Grayscale KVL/Grijswaarden
HUD Color Picker HUD-kleurkiezer
Hue Kleurtoon
Hue Adjust Aqua Kleurtoon aanpassen aqua
Hue Adjust Blue Kleurtoon aanpassen blauw
Hue Adjust Green Kleurtoon aanpassen groen
Hue Adjust Magenta Kleurtoon aanpassen magenta
Hue Adjust Orange Kleurtoon aanpassen oranje
Hue Adjust Purple Kleurtoon aanpassen paars
Hue Adjust Red Kleurtoon aanpassen rood
Hue Adjust Yellow Kleurtoon aanpassen geel
Hue Cube Kleurtoonregelaar
Hue Ghosted Schim van kleurtint
Hue Saturation Kleurtoon Verzadiging
Hue Strip (Large) Kleurtoonband (groot)
Hue Strip (Medium) Kleurtoonband (normaal)
Hue Strip (Small) Kleurtoonband (klein)
Hue Wheel Kleurtoonschijf
Hue Wheel (Large) Kleurtoonschijf (groot)
Hue Wheel (Medium) Kleurtoonschijf (normaal)
Hue Wheel (Small) Kleurtoonschijf (klein)
Hue/Saturation Kleurtoon/verzadiging
Huge Extreem groot
Hyphenation Woordafbreking