Zoeken met Ctrl+F Search with Ctrl+F

Samendrukken Squeeze
Samengevoegde lagen Flattened
Samenvatten Summarize
Samenvatting cameraprofiel Camera Profile Digest
Samenvatting lensprofiel Lens Profile Digest
Samenvoegen tot HDR Merge to HDR
Samenvoegen tot HDR Pro… Merge to HDR Pro…
Samenvoegen tot HDR Pro… Merge 2 HDR
Satijn Satin
Satijnbedekking Satin Overlay
Satijnen lakens Satin Sheets
Save Extra JPEG Extra JPEG opslaan
SBA – belichtingsrecord SBAExposure
SBA – bitdiepte invoerafbeelding SBABitDepth
SBA – kleurruimte invoerafbeelding SBAInputImg
SBA – RGB-verschuivingen SBARGBShifts
Scannersoftware Scanner
Scans Scans
Scène verenigen voor afdrukken in 3D Unify Scene for 3D Printing
Schaal Scale
Schaal Scaling
Schaal Schaling
Schaal transformeren Transform Scale
Schaalmarkering plaatsen… Place Scale Marker…
Schaar 1 Scissors 1
Schaar 2 Scissors 2
Schaar 2 Scissors 2
Schaarse basisruis Sparse Basic Noise
Schaduw Shade
Schaduw binnen Inner Shadow
Schaduw Binnen Inner Shadow
Schaduwen Shadows
Schaduwen 2012 Shadows2012
Schaduwen/hooglichten… Shadows/Highlights…
Schaduwkwal. Shadow Quality
Schaduwtint Shadow Tint
Schakel dit dialoogvenster uit in Voorkeuren > Bestandsbeheer > Compatibiliteit bestand This dialog can be turned off in Preferences . File Handling . File Compatibility
Schalen Scale
Schatting annuleren Stop Estimation
Schatting annuleren Stop Estimation Tip
Schatting annuleren StopEstimation
Schatting annuleren StopEstimationTip
Schatting annuleren StopKernel
Schatting mislukt Estimation Failed
Schatting mislukt. EstimationFailed
Schatting starten Start Estimation
Schatting starten StartEstimation
Schatting starten StartKernel
Schatting starten StartStopEstimation
Schelp omhoog Shell Upper
Schelp omlaag Shell Lower
Schermhoeken (graden) ScreenAngles
Schermhoeken (graden) Screen Angles (Degrees)
Schermmodus Screen Mode
Schermmodus ScreenMode
Schermresolutie Screen Resolution
Scherp Sharp
Scherpe randen Sharpen Edges
Scherper Sharpen More
Scherpstellingsgebied Focus Area
Scherpte Sharpness
Scherpte Definition
Schets Sketch
Schets met huidig penseel Sketch With Current Brush
Schetspapier Sketch Paper
Schijnwerper Flood Light
Schijnwerper FloodLight
Schijnwerper Flaslight
Schim van kleurtint Hue Ghosted
Schittering Shininess
Schittering Shine
Schokreductie Deblur
Schokreductie… Shake Reduction…
School School
Schoppen Spade Card
Schors Bark
Schril contrast Strong Contrast
Schuin Shear
Schuin Aflopend Shear
Schuine kant – muisbeweging Beveled Mouseover
Schuine kant – muisklik Beveled Mousedown
Schuine kant – normaal Beveled Normal
Schuine kant en relief Bevel & Emboss
Schuine Kant En Reliëf (Ingeperst) Bevel And Emboss
Schuinte moeras met schaduw Swamp Bevel with Shadow
Schuinterand Bevel Edge
Schuintrekken Skew
Schuurpapier Sandpaper
Script Script
Script Events Manager ScriptEventsManager
Script Events Manager… Script Events Manager
Scriptondersteuning ScriptingSupport
Scripts Scripts
Scripts Events Manager Scripts Events Manager
seconden Seconds
Secundair penseel Dual Brush
Secundaire 3D-weergave 3D Secondary View
Secundaire xmp bestanden Sidecar xmp files
Secundaire xmp bestanden negeren Ignore sidecar smp files
Segementen ontkoppelen Unlink Slices
Segment Slice Tool
Segment gereedschap Slice Tool
Segment selectie Slize Select Tool
Segmenteer Gereedschap Slice Tool
Segmenten Slices
Segmenten (Uitsneden) Wissen Clear Slices
Segmenten (Uitsnijdingen) Slices
Segmenten koppelen Link Slices
Segmenten vergrendelen Lock Slices
Segmenten wissen Clear Slices
Segmentnummers tonen Show Slice Numbers
Segmentselectie Slice Select Tool
Selecteer de afbeeldingen die u wilt verwerken Select the images to process
Selecteer de te gebruiken map met afbeeldingen ChooseSourceFolderTip
Selecteer een bestaand bestand. Pick An Existing File
Selecteer een bestaand bestand. PickAnExistingFile
Selecteer een bestand Select File
Selecteer een bestand SelectFile
Selecteer een bestand met een JavaScript-toevoeging ( js of jsx). PickAFileWithJavaScriptExtension
Selecteer een geïnstalleerde notifier om te verwijderen. PleaseSelect
Selecteer een locatie voor het opslaan van verwerkte afbeeldingen Select location to save processed images
Selecteer een map Select Folder
Selecteer een map SelectFolder
Selecteer het kleurprofiel ColorProfileTop
Selecteer Instanties Select Instances
Selecteer map Select Folder
Selecteer Opnieuw Reselect
Selecteer Verwijzing Select Reference
Selecteren Select
Selecteren en maskeren… Select and Mask…
Selectie Selection
Selectie laden… Load Selection…
Selectie lagen opheffen Deselect Layers
Selectie maken Make Selection
Selectie omkeren Inverse
Selectie omkeren Invert Selection
Selectie onthullen Reveal Selection
Selectie opslaan… Save Selection…
Selectie randen Selection Edges
Selectie Tonen Reveal Selection
Selectie van alle metingen opheffen Deselect all measurments
Selectie van masker laden Load Selection from Mask
Selectie verbergen Hide Selection
Selectie verwijderen Delete Selected
Selectiekader Bounding Box
Selectiekader Marquee Tool
Selectiekader één kolom Single Column Marquee Tool
Selectiekader één rij Single Row Marquee Tool
Selectiekader Enkele Kolom Gereedschap Single Column Marquee Tool
Selectiekader Enkele Rij Gereedschap Single Row Marquee Tool
Selectieranden Selection Edges
Selecties Selections
Selectievakje Check Box
Selectieve kleur Selectie Color
Selectieve Kleur Selective Color
Selectieve kleur herstellen Reset Selective Color
Selectievoorvertoning Selection Preview
Semi-transparante lagen inschakelen Enable Onion Skins
Sep Sep
Sepia Sepia
Sepia Toning Sepia-toon
Sepia Toning (layer) Sepia-toon (laag)
Sepia-potlood Sepia Pencil
Sepiatoon Sepia Tone
Sepiatoon (afbeelding) Sepia Tone Image
september September
Serienummer camera CameraSerialNumber
Serienummer, 1 cijfer 1 Digit Serial Number
Serienummer, 2 cijfers 2 Digit Serial Number
Serienummer, 3 cijfers 3 Digit Serial Number
Services Services
Set Set
Set opslaan Save Set
SGI RGB SGIRGB
Sheriffsinsigne Sheriffs Badge
Shift-toets voor wisselen van gereedschap Use Shift Key for Tool Switch
Sierletter Swash
Signaal wanneer gereed Beep When Done
Simuleren Van Wit Papier Simulate Paper White
Single-line Composer Single-line Composer
Sinus Sine
Sla de set op wanneer u klaar bent met bewerken om alle wijzigingen op te slaan. Save the set when you are done editing to save all changes.
Slagschaduw Drop Shadow
Slagschaduw schuinte binnen Inner Bevel Drop Shadow
Slagschaduwen voor tekst inschakelen Enable Text Drop Shadows
Slagschaduwpenselen Drop Shadow Brushes
Slak Snail
Slangenhuid Snake skin
Slangenhuid – metallic Metallic Snake skin
Sleutel 1 Key 1
Sleutel 2 Key 2
Slim filter Smart Filter
Slim object Smart Object
Slim object maken nadat lagen zijn geladen Create Smart Object after Loading Layers
Slim verscherpen… Smart Sharpen…
Slim Vervagen Smart Blur
Slim vervagen SmartBlur
Slimme filters uitschakelen Disable Smart Filters
Slimme filters wissen Clear Smart Filters
Slimme huplijnen Smart Guides
Slimme objecten Smart Objects
Slimme straal Smart Radius
Slinken Contract
Sluiten Close
Sluiten en naar Bridge gaan Close and Go to Bridge
Sluitersnelheid Shutter
Smal Narrow
Smalle strepen StripesNarrow
Smeltend neonijs Neon Ice Melt
Smoking Tuxedo
Smoking, donker Tuxedo Dark
Sneeuw Snow
Sneeuwjacht Driven Snow
Sneeuwvlok 1 Snowflake 1
Sneeuwvlok 2 Snowflake 2
Sneeuwvlok 3 Snowflake 3
Snel exporteren als JPG Quick Export as JPG
Snel exporteren als PNG Quick Export As PNG
Snel retoucheerpenseel Spot Healing Brush Tool
Snelheid Rate
Snelheidscijfers ISO ISO
Snelle selectie Quick Selection Tool
Snelle selectie gereedschap Quick Selection Tool
Sneller Faster
Snelmasker Quick Mask
Snelmaskermodus Quick Mask Mode
Sneltoets Shortcut
Sneltoets bewerken To edit keyboard shortcuts
Sneltoets toevoegen Add Shortcut
Sneltoets verwijderen Delete Shortcut
Sneltoetsen Keyboard Shortcuts
Sneltoetsen en menu’s Keyboard Shortcuts & Menus
Sneltoetsen en menu’s Keyboard Shortcuts and Menus
Sneltoetsen tijdlijn inschakelen Enable Timeline Shortcut Keys
Sneltoetsen voor Shortcuts for
Snoepgoed Candy
SoftImage SoftImage
Software Software
Solariseren Solarize
Soort Kind
Soort golf WaveType
Soort licht Light Type
Soort licht LightType
Sort by Tool Sorteren op gereedschap
Sorteren op naam Sort By Filnemame
Sorteren op naam SortByFilnemame
Spatiebalk Spacebar
Spatiëring tussen twee tekens instellen Set the kerning between two font characters
Speciaal plakken> Paste Special>
Speciale effecten Special Effects
Spectrum Spectrum
Spectrum met een hoek Angled Spectrum
Spectrums Spectrums
Speelgoed Toy
Spelling controleren Check Spelling
Spetterpenseel SpatterBrush
Spetters Spatter
Spetters Splatter
Spijkerstof Denim
Spikkel Speckle
Spiraal Spiral
Split Extrusion Extrusie splitsen
Splitsen bij afspeelknop Split at Playhead
Spons Sponge
Spons Gereedschap Sponge Tool
Sponsachtig Spongy
Sporen Tracks
Spot Spot
Spot Spotlight
Spreiden Spread
Spreiding Scattering
Spreiding Spread
Sprenkel Sprinkles
Springen Naar Jump To
Sprinkles Sprinkel
Sproeilijn SprayedStrokes
Spuit Spray Can
sRGB IEC611966-2.1 sRGB IEC611966-2.1
Staalblauw Steel Blue
Staalgrijs, neutraal Gun Metal Neutral
Staalgrijs, warm Gun MetalWarm
Staarten Star Trails
Stalen Swatches
Stalen herstellen Reset Swatches
Stalen laden Load Swatches
Stalen opslaan Save Swatches
Stalen opslaan voor Exchange Save Swatches for Exchange
Stalen staaf Steel Bar
Stalen vervangen Replace Swatches
Standaard Default
Standaard Basic
Standaard Regular
Standaard Standard
Standaard afbeeldingsinstellingen Default Image Settings
Standaard gebruiken Use Default
Standaard Handeling Default Action
Standaard instellingen voor aanpassingen herstellen Reset to adjustment defaults
Standaard masker toevoegen Add Mask by Default
Standaard Photoshop-formaat Default Photoshop Size
Standaard verticale Romeinse uitlijning Standard Vertical Roman Alignment
Standaard voor- en achtergrondkleuren Default Foreground/Background Colors
Standaardafwijking StandardDeviation
Standaardafwijking Standard Deviation
Standaardcontrast (RGB) Medium Contrast (RGB)
Standaardcorrectie Default Correction
Standaardfuncties Default Features
Standaardhandelingen Default Actions
Standaardinstelling lens Lens Default
Standaardinstellingen Camera Raw Settings Camera Raw Defaults
Standaardinstellingen Camera Raw Camera Raw Defaults
Standaardinstellingen specifiek laten gelden voor de ISO-instelling van de camera Make defaults specific to camera ISO setting
Standaardinstellingen specifiek laten gelden voor het serienummer van de camera Make defaults specific to camera serial number
Standaardlensinstelling instellen Set Lens Default
Standaardlensinstelling verwijderen Delete Lens Default
Standaardligaturen Standard Ligatures
Standaardlim. onsch. struct. Default Diffuse Tecture Limit
Standaardpenseeluiteinde Normal Brush Tip
Standaardrichting Default Direction
Standaardslagschaduw Basic Drop Shadow
Standaardstijl (geen) Default Style None
Standaardtekststijlen laden Load Default Type Styles
Standaardtekststijlen opslaan Save Default Type Styles
Standaardwaarden herstellen Reset to Default
Standaardwerkruimten herstellen Restore Default Workspaces
Stap terug Step Backward
Stap terug StepBackward
Stap vooruit Step Forward
Stap vooruit StepForward
Stapelmodus Stack Mode
Stapelmodus kiezen Stat Operation
Stapelmodus kiezen Choose Stack Mode
Stappen Steps
Stapsgewijze helling Notched Slope
Start Home
Station Drive
Statistieken Statistics
Statistieken afbeeldingenstapel Stat Dialog
Statistieken tonen Show Statistics
Status Balk Status Bar
Steen Brick
Steen Stone
Steile helling – gloeiend Steep Slope Rolling
Steile helling – scherp Steep Slope Jagged
Stekelstruik Spiky Bush
Stempel Stamp
Stempel Stamp Tool
Stempel Woodblock
Stenen Stones
Stenen muur Brick Wall
STENTS-kleuren NTSC Colors
Ster Star
Stereografisch Stereographic
Sterexplosie Starburst
Sterk Strong
Sterk contrast (RGB) Strong Contrast (RGB)
Sterke verzadiging Strong Saturation
Sterkte Strenght
Sterkte licht HighlightStrength
Sterkte licht Highlight Strength
Sterrengloed StarGlow
Sterrenregen Stars Trails
Steunkleur Spot
Steunkleurkanaal verenigen Merge Spot Channel
Stijf Stiff
Stijf reconstrueren Reconstruct Stiff
Stijl Style
Stijl dupliceren Duplicate Style
Stijl opnieuw definiëren Redfine Style
Stijl opslaan als Save Style As
Stijl verwijderen Delete Style
Stijl vignet na uitsnijden Post Crop Vignetting Style
Stijlen Styles
Stijlen herstellen Reset Styles
Stijlen laden Load Styles
Stijlen opslaan Save Styles
Stijlen vervangen Replace Styles
Stijlen verwijderen Delete styles
Stijlen wissen Clear style
Stijlopties Style Options
Stileer Stylize
Stilering Stylization
Stilistische alternatieven Stylistic Alternates
Stip Dot
Stip Dot Gain 10%
Stippel Stippled
Stippelhistorie, verveelvoudigen Stipple History Multiply
Stippen Dots
Stippen Verminderen Despeckle
Stof & krassen… Dust & Scratches…
Stof En Krassen Dust And Scratches
Stomp – Rond, transparant Blunt Round Opaque
Stomp – Rond, transparant, droog Blunt Round Opaque Dry
Stomp – Rond, vlekkerig Blunt Round Smeary
Stomp – Rond, vlekkerig, vuil Blunt Round Smeary Dirty
Stomp – Ronde blender” Blunt Round Blender
Stomp – Ronde cloner Blunt Round Cloner
Stomp – Ronde blender Blunt – Round Blender
Stompe blender, automatisch reinigen Stump Blender Auto Clean
Stompe blender, niet reinigen Stump Blender Non Cleaning
Stop for Errors Stoppen voor fouten
Stoppen Exit
Storm Blast
Straal Radius
Straal Spray Radius
Straal verscherpen Sharpen Radius
Stralen Radius
Streepjes en aanhalingstekens Dashes & Quotes
Strengen Strands
Strepen Stripes
Strm Flow
Stroom Flow
Structuren Textures
Structuur Texture
Structuur Textured
Structuur Structure
Structuur beschermen Protect Texture
Structuur met penseel” Texture with Brush
Structuur naar andere gereedschappen kopiëren Copy Texture to Other Tools
Structuur omkeren Invert Texture
Structuur omkeren InvertTexture
Structuurbedekking Texture Coverage
Structuurdekking TextureCoverage
Structuurkanaal Texture Channel
Structuurkanaal TextureChannel
Structuurmaker Texturizer
Structuursoort Texture Type
Structuursoort TextureType
Structuurtegel TexturedTile
Structuurvulling Texture Fill
Structuurvulling 2 Texture Fill 2
Stucwerk Stucco
Stucwerk 1 Stucco1
Stucwerk 2 Stucco2
Stucwerk 3 Stucco3
Stucwerk 4 Stucco4
Subscript Subscript
Subset Subset
Suggesties Suggestions
Sumi-e Sumi-e
Sumi-E (Schildertechniek) Sumi-E
Sumie Sumi-e
Superscript Superscript
Superscript & Subscript Superscript & subscript
SVG kopiëren Copy SVG
Symbolen Symbols
Synchronisatie-instellingen beheren Manage Sync Settings
Systeem System
Systeem (Mac OS) System (Mac OS)
Systeem (Windows) System (Windows)
Systeeminfo… System Info…
Systeemlayout System Layout
Taal Nederlands oude spelling Language Dutch Olde Rules
Taalopties Language Options
Tabgroep sluiten Close Tab Group
Tanden Ridges
Tapijt Carpet
Targa Targa
Targa-diepte Targa Depth
Targa-opties Targa Options
Targa-opties TargaOptions
Tate-chu-yoko Tate-chu-yoko
Te exporteren voorinstellingen Presets to Export
Te gebruiken door Photoshop Let Photoshop Use
Te gebruiken door Photoshop .. MB Let Photoshop Use .. MB
Te simuleren apparaat Device to Simulate
Techniek Technique
Technology Previews… Experimentele functies…
Tegel 1 Tile 1
Tegel 2 Tile 2
Tegel 2 Tile 2
Tegel 3 Tile 3
Tegel 4 Tile 4
Tegel 4 Tile 4
Tegel 5 Tile 5
Tegelgrootte: Tilesize
Tegelmozaïek Tile Mosaic
Tegels Tiles
Tegels – vloeiend Tiles Smooth
Tegelweergave Rendering Tiles
Tegenhouden Dodge Tool
Teken Character
Teken 1 Sign 1
Teken 2 Sign 2
Teken 3 Sign 3
Teken 4 Sign 4
Teken 5 Sign 5
Teken 6 Sign 6
Teken herstellen Reset Character
Teken Historie Penseel Art History Brush
Tekencursors Painting Cursors
Tekenen Painting
Tekenen op scherm toestaan Allow Direct to Screen
Tekengebied Artboard
Tekengebied in scherm Fit Artboard On Screen
Tekengebied instellen volgens voorinstelling Set Artboard to Preset
Tekengebied naar bestanden Artboards To Files
Tekengebied naar PDF Artboards To PDF
Tekengebied van groep Artboard from Groups
Tekengebied van groep New Artboard from Group
Tekengebied van lagen New Artboard from Layers
Tekengebied van lagen… Artboard from Layers…
Tekengebieden naar bestanden… Layer Comps to PDF…
Tekengebieden naar PDF… Layers to Files…
Tekengrootte Font Size
Tekengrootte Font Sizes
Tekengrootte FontSize
Tekengrootte gebruikersinterface UI Font Size
Tekengrootte instellen Set the font size
Tekenkleurstalen Paint Color Swatches
Tekenoverlay maken Create Painting Overlay
Tekenrichting van links naar rechts Left-to-Right Character Direction
Tekenrichting van rechts naar links Right-to-Left Character Direction
Tekenspatiëring voor de geselecteerde tekens instellen Set the tracking for the selected characters
Tekenstijl instellen Set the font style
Tekenstijl opnieuw definiëren door vervangingen samen te voegen Redefine Character Style by merging Overrides
Tekenstijlen Character Styles
Tekenstijlen laden Load Character Styles
Tekensysteem> Paint System>
Tekst Text
Tekst Type
Tekst 1 Talk 1
Tekst centreren Center text
Tekst gereedschap Type Tool
Tekst in tekstvorm omzetten Convert Text Shape Type
Tekst links uitlijnen Left align text
Tekst omzetten naar pixels Rasterize Type Layer
Tekst opvullen Fill Type
Tekst rechts uitlijnen Right align text
Tekst verdraaien Warp Text
Tekst Vervormen Warp Text
Tekst weergeven DisplayText
Tekst zoeken en vervangen… Find and Replace Text…
Tekstbalonnen Talk Bubbles
Tekstbestand Text File
Teksteffecten Text Effects
Teksteffecten 2 Text Effects 2
Tekstlaag omzetten in pixels Rasterize Type Layer
Tekstpositie TextPosition
Tekstrichting wijzigen Change Text Orientation
Telefoon 1 Phone 1
Telefoon 2 Phone 2
Telefoon 3 Phone 3
Tellen Count
Tellen Count Tool
Temperatuur Temperature
Terugspeelopties Playback Options
Tie-and-dye TieDye
Tie-and-dye zijde Tie-Dyed Silk
Tie-and-dye zijde (structuur) Tie Dyed Silk Texture
TIFF TIFF
TIFF-bestanden met instellingen automatisch openen Automatically open all supported TIFFs
TIFF-codering Tiff Compression
TIFF-ondersteuning uitschakelen Disable TIFF support
TIFF-opties TIFF Options
Tijd Time
Tijdelijk CMYK Working CMYK
Tijdelijk CMYK – Coated FOGRA39 (ISO 12647-22004) Working CMYK – Coated FOGRA39 (ISO 12647-22004)
Tijdelijk grijs Working Gray
Tijdelijk grijs – Dot Gain 15% Working Gray – Dot Gain 15%
Tijdelijk pad maken Create Work Path
Tijdelijk pad maken Make Work Path
Tijdelijk pad maken Create Path
Tijdelijk pad maken van 3D-laag Make Work Path from 3D Layer
Tijdelijk pad maken van selectie Make work path from selection
Tijdelijk RGB Working RGB
Tijdelijk RGB – sRGB IE61966-2.1 Working RGB – sRGB IE61966-2.1
Tijdelijke CMY Platen Working CMY Plates
Tijdelijke CMYK Working CMYK
Tijdelijke cyaanplaat Working Cyan Plate
Tijdelijke geelplaat Working Yellow Plate
Tijdelijke magentaplaat Working Magenta
Tijdelijke magentaplaat Working Magenta Plate
Tijdelijke pad Work Path
Tijdelijke zwartplaat Working Black Plate
Tijdlijn Timeline
Tijdlijn verwijderen Delete Timeline
Tijdlijnopmerkingen bewerken… Edit Timeline Comment…
Tikken en pannen inschakelen Enable Flick Panning
Times New Roman TimesNewRoman
Timing Timing
Tint Tint
Tint Tone
Titel Title
TK TK
Toename Grow
Toepassen Apply
Toepassing starten StartApplication
Toepassing starten Start Application
Toepassingsmenu’s Application Menus
Toevoegen Add
Toevoegen Append
Toevoegen aan kleurmonster Add to Sample
Toevoegen uit bestand… Add From File…
Tonen Show
Tonen bij aanwijzen Show on Hover
Tonen bij interactie Show on Interaction
Tonen in Bridge… Show in Bridge…
Tonen in Explorer Show in Explorer
Tonen in verkenner Reveal in Explorer
Tools Gereedschappen
Toon Alles Reveal All
Toon Extra Opties Show Extras Options
Toppen Peaks
Tot standaardwaarden maken Make Default
Totaal Total
Totaal beschikbaar VRAM Total Available VRAM
Touch Bar aanpassen CustomizeTouchBar
Touwtjes Strings
Tovergummetje Magic Eraser Tool
Toverstaf Magic Wand Tool
TOYO 94 COLOR FINDER TOYO 94 COLOR FINDER
TOYO COLOR FINDER TOYO COLOR FINDER
Traditional (72,27 points/inch) Traditioneel (72,27 punten/inch)
Transformatie Transform Points
Transformatie Transform
Transformatie opnieuw instellen Reset Transform
Transformatie selectie Transform Selection
Transformatiewaarden tonen Show Transformation Values
Transformeer gereedschap Transform Tool
Transp. opslaan Save Transparency
Transparant Transparant
Transparante Afbeelding Exporteren Export Transparant Image
Transparante pasteltinten Transparent Pastels
Transparante pixels vergrendelen Lock transparant pixels
Transparante pixels vergrendelen Lock Transparency option
Transparantie Trans
Transparantie Transparency
Transparantie & kleuromvang Transparency & Gamut
Transparantie behouden Preserve Transparency
Transparantie behouden in- of uitschakelen Toggle Preserve Transparency
Transparantie en Kleuromvang Transparancy and Gamut
Transparantie gebruiken Alpha Use Transparency
Transparantie gebruiken AlphaUseTransparency
Transparantie-instellingen Transpanrency Settings
Trapsgewijs Cascade
Trofee Trophy
TRUMATCH Colors TRUMATCH-kleuren
Turbulent Turbulent
Tussenruimte Grout Width
Tussenruimte GroutWidth
Tussenruimte Spacing
Tussenruimte Gutter
Tussenruimte licht Lighten Grout
Tussenruimte licht LightenGrout
Tussenruimte scheurtjes CrackSpacing
Tussenruimte scheurtjes Crack Spacing
Tussenruimte segment (mm) Slice spacing(mm)
Tussenruimte van raster Grid Spacing
Tussenvoegen… Tween…
Twain ophalen Twain Acquire
Twain selecteren Twain Select
Tweekleurig Two Color
Type Type
Type korrel GrainType
Type korrel Grain Type
Type penseel Brush Type
Type scène SceneType
Type voorinstelling Preset Type
Typografie Typography