Zoeken met Ctrl+F Search with Ctrl+F

ICC-profiel openen Include ICC Profile
ICC-profiel schrijven writeICCProfile
ICCProfile ICC-profiel
Icoon deelvensters automatisch samenvouwen Auto-Collapse Iconic Panels
Ideaal bereik -Ideal Range Ideal Range
IDS DEFAULT Twain IDS_DEFAULT
IFF-formaat Amiga IFF
IFF-formaat AmigaIFF
IJzel Frozen Rain
Illustratievak Art Box
ImageUnique Unieke afbeelding-ID
Importeren Import
Importeren (binnenhalen) Import
Importeren als volume Import as Volume
Impressionist Impressionist
In contrast Contrasty
In een punt Pointing
In of Uit Zoomen Zoomview
In venster Fit On Screen
In venster FitOnScreen
In weergave Fit In View
In weergave Fit View
In weergave FitInView
In-/uitzoomen op Gedetailleerde loep Zoom In Tip
In-/uitzoomen op Gedetailleerde loep ZoomIn
Inch Inch
Inch inch
Inch Inches
Inchecken… Check In…
inches IN
inches In
Inches inch
Inches Inches
Inclusief alle submappen Include All Subfolders
Inclusief ICC Profiel Include ICC Profile
Inclusief submappen Include Subfolders
Inclusief submappen IncludeSubfolders
Indelingen Formats
Indelingsopties Format Options
Indrukken van rozen Rose Impressions
Info Info
Info over Gemiddeld AboutAverage
Info over Statistieken About Statistics
Info over Wolken en Andere wolken AboutClouds
Informatie Information
Informatie Over Insteekmodule About Plug-In
Informatie Over Uw Systeem System Info
Informatievenster Info Panel
Infrarood Infrared
Ingesloten JPEG-voorvertoningen bijwerken Update embedded JPEG previews
Ingesloten plaatsen… Place Embedded…
Ingesloten profielen behouden Preserve Embedded Profiles
Inhoud Contents
Inhoud behouden Content Aware
Inhoud bewerken Edit Contents
Inhoud exporteren Export Contents
Inhoud toevoegen AddContent
Inhoud vervangen Replace Contents
Inhoud vulling Fill Content
Inkeping Jag
Inkt Omlijning Ink Outlines
Inktomtrek Ink Outlines
Inktomtrek InkOutlines
Inktomtrek Ink Outlines
Inpakken Package
Inperken Choke
ins Ins
Inschakelen Enable
Insert Stop Stop invoegen
Inspringen eerste regel Indent first line
Instantie maken van object Instance Object
Insteekmodules en Werkschijven Plug-Ins and Scratch Disks
Instelbaar Arbitrary
Instellen proef Proof Setup
Instellen SBA- en RGB-verschuivingen door gebruiker UserAdjust
Instelling bewegingsschatting Kernel Setting
Instelling bewegingsschatting KernelSetting
Instelling van kloonverf voor mixerpenseel Mixer Brush Cloning Paint Setup
Instellingen Settings
Instellingen bewegingsspoor ModeOptions
Instellingen laden Load Settings
Instellingen lensprofiel Lens Profile Setup
Instellingen nu synchroniseren Sync Settings Now
Instellingen onthouden Remember Settings
Instellingen opslaan Save Settings
Instellingen semi-transparante lagen Onion Skin Settings
Instellingen synchroniseren Sync Settings
Instellingen verwijderen Delete Settings
Instellingen voor afdrukken in 3D… 3D Print Settings…
Instellingen voor Contactblad II Settings For CSII
Instellingen voorinstelling Preset Settings
Intens Voilent
Intens licht Vivid Light
Intensiteit Intensity
Intensiteit randen EdgeIntensity
Intensiteit randen Edge Intensity
Intensiteit schaduw Shadow Intensity
Intent Intent
Interactieve layout Interactive
Interactieve rendering Interactive Rendering
Interface Interface
Interfacetaal UI Language
Interliniëring Interlace
Interliniëring Interlaced
Internet-standaard RGB (geen kleurbeheer) Internet Standard RGB (No Color Management)
Internetpatronen Web Patterns
Internetstandaard RGB Internet Standard RGB
Internetstandaard RGB (sRGB) Internet Standard RGB (sRGB)
Interpolatie Interpolation
Interpolatie bewaren Hold Interpolation
Interpolatie van afbeeldingen Image Interpolation
Interval Interval
Interval voor lus aanpassen Adjust Interval for Loops
Invoer Input
Invoermodus InputMode
Inzoomen Zoom In
Inzoomen ZoomIn
Iris Iris
Iris vervagen… Iris Blur…
Irisrotatie Iris Rotation
Irisstraal Iris Radius
Irisvorm Iris Shape
Italiaans canvas Italian Canvas
Italic Italic
Ja Yes
Ja op alles Yes To All
Jan Jan
januari January
Japan Color 2001 Coated Japan Color 2001 Coated
Japan Color 2001 Uncoated Japan Color 2001 Uncoated
Japan Color 2002 Newspaper Japan Color 2002 Newspaper
Japan Color 2003 Web Coated Japan Color 2003 Web Coated
Japan Web Coated (Ad) Japan Web Coated (Ad)
Japans 78 Japanese 78
Japans expert Japanese Expert
Japans traditioneel Japanese Traditional
Jitter Jitter
jjddmm (datum) yyddmm
jjddmm (datum) yymmyy (date)
jjjjmmdd (datum) yyyymmdd
jjjjmmdd (datum) yymmdd (date)
jjmmdd (datum) yymmdd
jjmmdd (datum) yymmdd (date)
JPEG en TIFF-beheer JPEG and TIFF Handling
JPEG hoog High
JPEG laag Low
JPEG normaal Medium
JPEG Opties JPEG Options
JPEG-bestanden met instellingen automatisch openen Automatically open all supported JPEGs
JPEG-kunstmatigheid verwijderen Remove JPEG Artifact
JPEG-kwaliteit JPEG Quality
JPEG-kwaliteit in TIFF TIFF JPEG Quality
JPEG-ondersteuning uitschakelen Disable JPEG support
JPF-instellingen JPFSettings
JPG JPG
Jukbeen verplaatsen Move Cheek
Jukbeen verplaatsen MoveCheek
Jul Jul
juli July
Jun Jun
juni June
Jute Burlap
Jute Jute
Jute met schaduw Burlap with Shadow