Search with Ctrl+F Zoeken met Ctrl+F

ICC-profiel ICCProfile
Ideal Range Ideaal bereik -Ideal Range
IDS_DEFAULT IDS DEFAULT Twain
Ignore Negeren
Ignore Accents Accenten negeren
Ignore All Alles negeren
Ignore EXIF Profile Tag EXIF-profieltag negeren
Ignore Rotation Metadata Rotatiemetagegevens negeren
Ignore sidecar smp files Secundaire xmp bestanden negeren
Imag Does Not Exist Afbeelding bestaat niet
Image Afbeelding
Image Assets Afbeeldingselementen
Image Balance Balans afbeelding
Image Compression Afbeeldingscompressie
Image Compression Compressie afbeelding
Image Effects Afbeeldingseffecten
Image Height Hoogte afbeelding
Image Interpolation Interpolatie van afbeeldingen
Image Options Afbeeldingsopties
Image Previews Voorvertoningen afbeeldingen
Image Processor Afbeeldingsprocessor
Image Rotation> Afbeelding roteren>
Image Settings Afbeeldingsinstellingen
Image Size Afbeeldingsgrootte
Image Size Grootte van Afbeelding
Image Statistics Afbeeldingsstatistieken
Image Target Doellaag
Image Too Small Afbeelding te klein
Image Width Breedte afbeelding
ImageBalance Balans afbeelding
ImageHeight Hoogte afbeelding
ImageSrc Bron afbeelding
ImageWidth Breedte afbeelding
Import Importeren (binnenhalen)
Import Importeren
Import as Volume Importeren als volume
Import PDF PDF-bestand importeren
Import Presets Voorinstellingen importeren
Impressionist Impressionist
IN inches
In inches
Inch Inch
inch Inch
inch Inches
Inches Inch
Inches Inches
Include Opnemen
Include All Subfolders Inclusief alle submappen
Include ICC Profile ICC-profiel openen
Include ICC Profile Inclusief ICC Profiel
Include Subfolders Inclusief submappen
IncludeSubfolders Inclusief submappen
Increase Brush Hardness Penseel harder maken
Increase Brush Size Penseel vergroten
Increase Contrast Meer contrast
Increase Contrast (RGB) Contrast verhogen (RGB)
Increase Contrast 1 Meer contrast 1
Increase Contrast 2 Meer contrast 2
Increase Contrast 3 Meer contrast 3
Increase Saturation Meer verzadiging
Increase Saturation More Nog meer verzadiging
Indent first line Inspringen eerste regel
Indent left margin Linkermarge inspringen
Indent right margin Rechtermarge inspringen
Indente Sides By Zijkanten inspringen met
Indexed Geïndexeerd
Indexed Color Geindexeerde kleur
Infinite Oneindig
Inflate Opblazen
Info Info
Info Panel Informatievenster
Information Informatie
Infrared Infrarood
Initial Direction Comb Aanvankelijke richting kam
Ink Outlines Inktomtrek
Ink Outlines Inktomtrek
Ink Outlines Inkt Omlijning
InkOutlines Inktomtrek
Inner Bevel Drop Shadow Slagschaduw schuinte binnen
Inner Glow Gloed binnen
Inner Glow Gloed Binnen
Inner Shadow Schaduw binnen
Inner Shadow Schaduw Binnen
Input Invoer
InputMode Invoermodus
Ins ins
Insert Blank Frame Leeg frame invoegen
Insert Conditional Voorwaardelijk item invoegen
Insert Menu Item Menu-opdracht invoegen
Insert Path Pad invoegen
Inside Binnen
Instance Object Instantie maken van object
Insufficient Onvoldoende
IntendedPrintArea Bedoeld afdrukgebied
Intensity Intensiteit
Intent Doel
Intent Intent
Interactive Interactieve layout
Interactive Rendering Interactieve rendering
Interface Interface
Interlace Interliniëring
Interlaced Geïnterlinieerd
Interlaced Interliniëring
Interleaved (RGBRGB) Afwisselend (RGBRGB)
Internet Standard RGB Internetstandaard RGB
Internet Standard RGB (No Color Management) Internet-standaard RGB (geen kleurbeheer)
Internet Standard RGB (sRGB) Internetstandaard RGB (sRGB)
Interpolation Interpolatie
Interpret Footage Beeldmateriaal interpreteren
Intersect Mask With Selection Doorsnede maken van masker met selectie
Intersection Line Doorsnedelijn
Interval Interval
Inverse Afbeelding omkeren
Inverse Selectie omkeren
Inverse Omkeren Van Selectie
Inverse Bevel with Shadow Omgekeerde schuinte met schaduw
Invert Negatief
Invert Omkeren
Invert All Alles negatief
Invert Camera Axis Camera-as omkeren
Invert Overlay Bedekking omkeren
Invert Selection Selectie omkeren
Invert Texture Structuur omkeren
Invert Visible Zichtbaar omkeren
InvertAll Alles negatief
Inverted Pyramid Omgekeerde piramide
InvertMap Omgekeerde toewijzing
InvertTexture Structuur omkeren
Iris Iris
Iris Blur… Iris vervagen…
Iris Curvature Bladkromming
Iris Radius Irisstraal
Iris Rotation Irisrotatie
Iris Shape Irisvorm
ISO Snelheidscijfers ISO
Isolate Layers Lagen isoleren
It Worked Twain Het is gelukt
Italian Canvas Italiaans canvas
Italic Italic
Ivy Leaves Klimopbladeren
IxClr Geïndexeerde kleur
Jag Inkeping
Jan Jan
January januari
Japan Color 2001 Coated Japan Color 2001 Coated
Japan Color 2001 Uncoated Japan Color 2001 Uncoated
Japan Color 2002 Newspaper Japan Color 2002 Newspaper
Japan Color 2003 Web Coated Japan Color 2003 Web Coated
Japan Web Coated (Ad) Japan Web Coated (Ad)
Japanese 78 Japans 78
Japanese Expert Japans expert
Japanese Traditional Japans traditioneel
Jawline Kaaklijn
Jiggly Gel Wiebelgel
Jitter Jitter
JPEG and TIFF Handling JPEG en TIFF-beheer
JPEG Options JPEG Opties
JPEG Quality JPEG-kwaliteit
JPFSettings JPF-instellingen
JPG JPG
Jul Jul
July juli
Jump To Springen Naar
Jun Jun
June juni
Justification Uitvulling
Justification Alternates Alternatieven voor uitvulling
Justify all Alles uitvullen
Justify centered Laatste centraal uitvullen
Justify last left Laatste links uitvullen
Justify last right Laatste rechts uitvullen
Jute Jute