Zoeken met Ctrl+F Search with Ctrl+F

Quick Draw QuickDraw
Radiaal Redial
Radiaal vaag Radial Blur
Radiaal vaag RadialBlur
Radiaalfilter Radial Filter
Radiance Radiance
Radioactief Radioactive
Rand Border
Rand Edge
Rand aanpassen Adjust Edge
Rand verfijnen Refine Edge
Rand verschuiven Shift Edge
Rand verwijderen Defringe
Randdetectie Edge Detection
Randen tonen Show Edges
Randen vastzetten pin Edges
Randen vastzetten pinEdges
Randextensie EdgeExtension
Randextensie Edge Extension
Randkleur Matte
Randpixels herhalen RepeatEdgePixels
Rangschikking Arrangement
Rangtelwoorden Ordinals
Raster Screen
Raster Grid
Raster Kleur opzoeken renderen Render Color Lookup Grid
Raster Kleur opzoeken renderen RenderColorLookupGrid
Raster tonen ShowGrid
Raster tonen Show Grid
Raster verplaatsen Move Grid Tool
Rasterafbeeldingen als slimme objecten plaatsen of slepen Place or Drag Raster Images as Smart Objects
Rastergrootte Grid Size
Rasterize Videolagen Video Layers
Rasterkleur Grid Color
Rasterkleuren Grid Colors
Rasterlijn om de Gridline Every
Rasterpunten GridPoints
rasterpunten GridPoints
Rasters renderen met Photoshop Render Grids to Photoshop
Raya Pro Raya Pro
Raytracering Ray Tracer
Reactie op ruimtelijke frequentie SpatialFreqResp
Recente kleuren tonen Show Recent Colors
Recente Openen Open Recent
Recente penselen tonen Show Recent Brushes
Recente penselen tonen Show recent brushes
Recentelijk Geopende Open Recent
Rechterhand Right Hand
Rechtermarge inspringen Indent right margin
Rechterranden Right Edges
Rechtervoet Right Foot
Rechthoek Rectangle Tool
Rechthoek maken Create Rectangle
Rechthoekig selectiekader Rectangular Marquee Tool
Rechthoekig selectiekader 5 X 7″ RectangularMarquee5X7
Rechthoekig selectiekader 8 X 10″ RectangularMarquee8X10
Rechthoekig selectiekader A4″ RectangularMarqueeA4
Rechthoekig selectiekader 4 X 6″ RectangularMarquee4X6
Rechthoekig selectiekader A3″ RectangularMarqueeA3
Rechts Right
Rechts uitsnijden Crop Right
Rechtsboven TopRight
Rechtsboven Top Right
Rechtsonder BottomRight
Rechtsonder Bottom Right
Rechttrekken Straighten
Rechttrekken Straighten Tool
Rechtzetten uitschakelen Off Disable upright
Reconstructie-opties Reconstruct Options
Reconstrueren Reconstruc Tool
Reconstrueren Reconstruct
Recycle-teken 1 Recycle 1
Recycle-teken 2 Recycle 2
Red Dwarf Red Dwarf
Reductie kleurruis Color Noise Reduction
Reductie luminantieruis Luminance Noise Reduction
Reeks Series
Referentie zwart-wit Reference
Reflectiviteit Reflectivity
Regelafstand boven tot boven Top-to-Top Leading
Regelafstand instellen Set the leading
Regelafstand onder tot onder Bottom-to-Bottom Leading
Regen Rain
Regenboog Rainbow
Regenboog Russells Rainbow
Regendruppel Raindrop
Registratie Registration
Regulariseringsmodel RegularizerModel
Relatief Relative
Relatief colorimetrisch Relative Colorimetric
Reliëf Bump
Reliëf Emboss
Reliëf Relief
Reliëfstructuur genereren… Generate Normal Map…
Reload Frame Frame opnieuw laden
Render Video Video renderen
Rendering Render
Rendering belichtingseffecten Render Lighting
Rendering blokgrootte Render Tile Size
Reparatie Patch Tool
Resolutie Resolution
Resolutie brandvlak X FocalX
Resolutie brandvlak Y FocalY
Resolutie-eenheden Resolution
Resolutie-eenheid Resolution Unit
Resolutie-eenheid ResolutionUnit
Resolutie-eenheid Resolutionunit
Resolutie-eenheid brandvlak FocalResUnit
Restrictie Constraint
Restrictie Constraint Tool
Restrictie aanpassen AdjustConstraint
Restrictie toevoegen AddConstraint
Restrictie verwijderen DeleteConstraint
Restrictie(s) toevoegen uit> Add Constraint(s) from>
Restrictieoriëntatie MarkConstraint
Restricties laden LoadContraints
Restricties opslaan… SaveConstraints
Restricties tonen Show Constraints
Resultaat renderen… AccuratePreview
Resultaten synchroniseren Sync Results
Retoucheerpenseel Healing Brush Tool
Retoucheerpenseel, 21 pixels Healing Brush 21 pixels
Retoucheren Retouch
Rgb Kleur Rgb Color
RGB Sliders RGB-kleuren
RGB-blauw RGB Blue
RGB-cyaan RGB Cyan
RGB-geel RGB Yellow
RGB-groen RGB Green
RGB-kleur RGB
RGB-kleur RGBColor
RGB-lichten RGBLights
RGB-lichten RGB Lights
RGB-magenta RGB Magenta
RGB-rood RGB Red
RGB-spectrum RGB-spectrum
Richting Direction
Rijen Rows
Rijke cursors Rich Cursors
Rijvolgorde Row Order
Rijvolgorde RowOrder
Rijvolgorde spiegelen Flip Row Order
Rijvolgorde spiegelen FlipRowOrder
Rimpel Ripple
Ring Ring
Ring – driedubbel Ring Triple
Ring – dubbel Ring Double
RLE CompressionRLE
RLE (sneller opslaan, grotere bestanden) RLE (faster saves, bigger files)
RLE-compressie RLECompression
RML Virtual Reality Modeling Language | VRML
Rode curve Red Curve
Rode drab Red Goo
Rode gel Red Gel
Rode gel met slagschaduw Red Gel with Drop Shadow
Rode kleurtoon Red Hue
Rode ogen Red Eye
Rode ogen verwijderen Red Eye Tool
Rode ogen verwijderen Red Eye Removal
Rode paperclip Red Paper Clip
Rode rotsen Red Rocks
Rode schuinte met schaduw Shaded Red Bevel
Rode spetters Red Spatters
Rode ster Red Star
Rode structuur Red Textured
Rode tinten Reds
Rode toon Red Tone
Rode verzadiging Red Saturation
Rode/cyaan rand corrigeren Fix Red/Cyan Fringe
Roest Rust Flakes
Roest, groen, goud Rust Green Gold
Roestig metaal Rusted Metal
Roll Roll GUID
Rolstoel Wheel chair
Roman cursief Roman Italics
Romeinse hangende interpunctie Roman Hanging Punctuation
Rond met verloopomlijning Round Recessed
Rond middelpunt AroundCenter
Rond vignet Circular Vignette
Ronde penselen met formaat Round Brushes with Size
Ronde regenboog Circular Rainbow
Ronding Roundness
Ronding vignet na uitsnijden Post Crop Vignetting Roundness
Rood Red
Rood filter Red Filter
Rood filter met hoog contrast High Contrast Red Filter
Rood kanaal mengen met achterg. Blend Red Channel with Background
Rood met verlopende veeg Redwith Gradient Stroke
Rood potlood Red Pencil
Rood velijn Red Vellum
Rood-oranje, blauw-groen Red Orange Blue Green
Rood, blauw, geel Red Blue Yellow
Rood, blauw, wit Red Blue White
Rood, paars, blauw Red Purple Blue
Rood, violet, geel-groen Red Violet Yellow Green
Rood, wit, blauw contrast Red White Blue Contrast
Rook Smoke
Roos Bulls Eye
Rotatie afstemmen Match Rotation
Rotatie transformeren Transform Rotate
Rotatiehoek Distort Angle
Rotatiemetagegevens negeren Ignore Rotation Metadata
Rotatiestatus Rotation
Roteren Rotate
Roteren 180 graden Rotate 180 Degrees
Roteren 180° Rotate 180°
Roteren 90 graden linksom (Tegen klok in) Rotate 90 Degrees Ccw
Roteren 90 graden rechtsom (Met klok mee) Rotate 90 Degrees Cw
Roteren voor beste pasvorm Rotate For Best Fit
Roteren voor beste pasvorm RotateForBestFit
Rotspatronen Rock Patterns
Rotswand Rock Wall
Router Router
Roze Pink
Roze gestippeld Pink with Flecks
Roze glas Pink Glass
Roze structuur Pink Textured
Rug Bone
Ruig kleed Shag Rug
Ruimte Space
Ruis Noise
Ruis reduceren Despeckle
Ruis reduceren… Reduce Noise…
Ruis Toevoegen Add Noise
Ruis… Add Noise…
Ruisreductie Noise Reduction
Ruistransparantiedithering Noise Transparency Dither
Ruisvoorbeelden Noise Samples
Ruit Diamond
Ruiten Diamond Card
Ruw Rough
Ruw linnen Raw Linen
Ruw pastel RoughPastels
Ruw pastel Rough Pastels
Ruwe voorvertoning renderen… RoughPreview
Ruwheid Roughness
Ruwheid korrel Grain Roughness