Zoeken met Ctrl+F Search with Ctrl+F

M Penselen M Brushes
Ma Mon
Maakt iets Ongedaan Undo
Maan Moon
maandag Monday
Maansikkel Crescent Moon
maart March
Mac OS Mac OS
Mac-aanwijzer Mac Pointer
macDAE Collada DAE
macKMZ Google Earth 4 KMZ
Magenta Magenta
Magenta glas Magenta Glass
Magenta, geel Magenta Yellow
Magenta, groen, geel Magenta GreenYellow
Magentas Magenta tinten
Magnetisch Snap
Magnetisch Hechten Snap To
Magnetische lasso Magnetic Lasso Tool
Magnetische lasso, 24 pixels Magnetic Lasso 24 pixels
Magnetische lasso, 24 pixels” Magnetic Lasso 24 pixels
Magnetische webkleuren Web Snap
Maken Create
Man Man
Mannenteken Male Symbol
Map File
Map Folder
Map selecteren Folder Select
Map selecteren FolderSelect
Mar Mar
Marge Margin
Marionet verdraaien Puppet Warp
Markeerpen Marker
Markering – gemiddelde punt Marker Medium Tip
Markeringsillustratie GraphicLayerName
Marmer Marble
Masker Masking
Masker aftrekken van selectie Subtract Mask from Selection
Masker bevriezen Mask Subtract
Masker in/uitschakelen Disable/Enable Mask
Masker kopiëren Mask Replace
Masker omkeren Mask Invert
Masker standaard toevoegen Add Mask by Default
Masker toepassen Apply Mask
Masker toevoegen Add layer mask
Masker toevoegen aan selectie Add Mask to Selection
Masker tonen View Mask
Masker tonen ViewMask
Masker verfijnen Refine Mask
Masker verwijderen Delete Mask
Masker voor horizontale tekst Horizontal Type Mask Tool
Masker voor verticale tekst Vertical Type Mask Tool
Maskeren verscherpen Sharpen Masking
Maskeropties MaskGroup
Maskeropties Mask Options
Maskerrand Mask Edge
Maskerrand Refine Edge
Mat Frosted
Mat papier MattePaper
Mate Degree
Mate Amount
Mate tonen Show Amount of
Mate van uitvoerverscherping Output Sharpen Amount
Materiaal Material
Matglas Frosted Glass
Matig Poor
Matlab Operation MatlabOperation
Matte Matte
Matting Matting
Matting (Achtergrond Aanpassen) Matting (Changing The Background)
Max. Max
Max. amplitude AmplitudeMax
Max. golflengte WaveLengthMax
Max. straal Max. Radius
Max. straal MaxRaduis
Maximaal Mean
Maximaal Maximum
Maximaal wit Maximum White
Maximaal zwart Maximum Black
Maximale afstand MaximumOffset
Maximale afstand MaxOffset
Maximale grootte Maximum Size
Maximum Entropie
Maximum Maximum
Maximumwaarde lensopening MaxAperture
Maya Maya
Media vak Media Box
Mediaan Median
Meer contrast Increase Contrast
Meer contrast 1 Increase Contrast 1
Meer contrast 2 Increase Contrast 2
Meer contrast 3 Increase Contrast 3
Meer geel Yellow Boost
Meer inhoud ophalen… Get More Content…
Meer opties More Options
Meer rood Red Boost
Meer verzadiging Increase Saturation
Meerdere DICOM-bestanden laden… Load Multiple DICOM Files…
Meerdere vlammen in één richting Multiple Flame One Direction
Meerdere vlammen langs pad Multiple Flames Along Path
Meerdere vlammen pad aangewezen Multiple Flames Path Directed
Meerdere vlammen, verschillende hoeken Multiple Flames Various Angle
Meetlat Measure Tool
Meetmodus Metering
mei May
Melding Message
Menu Menu
Menu voor Menu for
Menu-opdracht invoegen Insert Menu Item
Menu’s Menus
Menubalk Menu Bar
Menukleuren tonen Show Menu Colors
Mercator Mercator
Merge to HDR Efex Pro 2… Merge to HDR Efex Pro 2…
Merk Make
Merk camera CameraMake
Merk camera Camera Make
Met verlies Lossy
Metagegevens Metadata
Metalen Metals
Metallic Metallic
Metallic Metallic/Nocolon
Metallic spikkels Metallic Flecks
Metallic zwart Metallic Black
Metallic/Nocolon Metallic
Methode Method
Metingen opnemen Record Measurements
Metingen opnemen record Measurements
Metingen renderen naar Photoshop Render Measurements to Photoshop
Metingen tonen Show Measurements
Metingschaal instellen Set Measurement Scale
Metingskern Measurement Core
Metingskern MeasurementCore
Metingslogbestand Measurement Log
Metingsschaal Measurement Scale
Metingsschaal instellen Set Measurement Scale
Metingsschaalmarkering LayerSetName
Metingsschaalmarkering MeasurementScaleMarker
Mezzotint Mezzotint
Microsoft ICM Microsoft ICM
Middelpunt Center
Middelpunt Midpoint
Middelpunt instellen Set Center
Middelpunt instellen… SetCenter
Middelpunt vignet Vignette Midpoint
Middelpunt vignet Vignetting Midpoint
Middelpunt vignet na uitsnijden Post Crop Vignetting Midpoint
Midden Center
Midden-Oosten en Zuid-Azië Middle Eastern and South Asian
Middengrijs Medium Gray
Middenkolommen Center Columns
Middennet Center Mesh
Middentonen Midtones
Mierenhoop Ant Farm
Milimeters Milimeters
millimeter Millimeter
Min. Min
Min. amplitude AmplitudeMin
Min. golflengte WaveLengthMin
Minder verzadiging Desaturate
Minder verzadiging, 13 pixels Desaturate 13 pixels
Miniaturen Thumbnails
Miniatuur Thumb
Miniatuur streek Stroke Thumbnail
Miniatuurgrootte Thumbnail Size
Minimaal Minimum
Minus 1,0 Min 1,0
Minus 2,0 Min 2,0
mislukt failure
Mislukt als gevolg van onbekende oorzaken Unknown Failure Twain
Mist Fog
Mixerpenseel Mixer Brush Tool
Mixerpenseel laden Load Mixer Brush
Mixerpenseel reinigen Clean Mixer Brush
mm MM
mm MMs
mmdd (datum) mmdd
mmdd (datum) mmdd (date)
mmddjj (datum) mmddyy
mmddjj (datum) mmddyy (date)
MMXCore-routines MMX Core Routines
Mobiele apparatuur Mobile & Devices
Model Model
Modus Mode
Modus Standaardscherm Standard Screen Mode
Modus Volledig scherm Full Screen Mode
Modus Volledig scherm met menubalk Full Screen Mode With Menu Bar
Mol Flat Symbol
Moleculair Molecular
Mond Mouth
Mond en Neus Mouth and Nose
Mond verplaatsen Move Mouth
Mond verplaatsen MoveMouth
Mondbreedte Mouth Width
Mondbreedte MouthWidth
Mondhoogte Mouth Height
Mondhoogte MouthHeight
Monitor RGB Monitor-RGB
Monitorkleur Monitor Color
Monochromatisch Mono
Monochrome Monochroom
Monster nemen van alle lagen met mixerpenseel in- en uitschakelen Toggle Mixer Brush Sample All Layers
Moyenne Mean
Moyenne Range
Mozaïek Mosaic
Mozaïektegels MosaicTiles
Multi-Page Document Document met meerdere pagina’s
Multikanaal MChan
Multikanaal Multichannel
Multikanaal Multi Channel
Muziek Music
Muziek aan Music On
Muziek uit Music Off
Naam Name
Naam lensprofiel Lens Profile Name
Naam van patroon wijzigen Rename Pattern
Naam van penseel wijzigen Rename Brush
Naam van stijl wijzigen Rename Style
Naam van voorinstelling gereedschap wijzigen Rename Tool Preset
Naam vorm Shape Name
Naam wijzigen Rename
Naamgeving van bestanden File Naming
Naamgeving van bestanden FileNaming
Naamloos Untitled
Naamloos maken Anonymize
Naar achteren Send Backward
Naar Achteren Verplaatsen Send Backward
Naar Achtergrond Verplaatsen Send To Back
Naar het midden To The Center
Naar links duwen PushLeft
Naar links duwen Push Left Tool
Naar Voorgrond Verplaatsen Bring To Front
Naar voren Forward
Naar voren Bring Forward
Naast Elkaar Tile
Naaste buur Nearest Neighbor
Naaste buur (harde randen blijven behouden) Nearest Neighbor (preserve hard edges)
Nachtelijk beeld Night Vision
Namen tekengebied Artboard Names
Natte randen Wet Edges
Natte vinger Smudge Tool
Natuur Nature
Natuurlijke penselen Natural Brushes
Natuurlijke penselen 2 Natural Brushes 2
Natuurpatronen Nature Patterns
Nauwkeurig middelpunt Precise Center
Nauwkeurig middelpunt PreciseCenter
Nauwkeuriger Accurate
Nebula Nebula
Nee No
Need Behoefte
Negatief Invert
Negatief Negative
Negatief (afbeelding) Negative Image
Negatief (RGB) Negatvie (RGB)
Negeren Ignore
Neon gloed Neon Glow
Neon gloed… NeonGlow
Neon vorst Neon Frost
Neon zwart ijs (op zwart) Neon Black Ice on Black
Neonijs Neon Ice
Net Mesh
Net centreren in weergave Center Mesh In View
Net exporteren Export Mesh
Net herstellen Mesh Restore
Net laden Mesh Load
Net laden… LoadMesh
Net opslaan… SaveMesh
Net tonen View Mesh
Net tonen ViewMesh
Net tonen Show Mesh
Net van dieptetoewijzing Mesh from Depth Map
Net van voorinstelling Mesh from Preset
Net verbergen Hide Mesh
Net vervangen Replace Mesh
Net(ten) vereenvoudigen… Simplify Mesh(es)…
Netgrootte MeshSize
Netheid Cleanliness
Netkleur MeshColor
Netopties laden LoadMeshOptions
Netscape grijs Netscape Gray
Netvoorinstelling toevoegen Add Mesh Preset
Neus Nose
Neus verplaatsen Move Nose
Neus verplaatsen MoveNose
Neusbreedte Nose Width
Neusbreedte NoseWidth
Neushoogte Nose Height
Neushoogte NoseHeight
Neutrale dichtheid Neutral Density
Neutrale dichtheid 10 Neutral Density 10
Neutrale dichtheid 20 Neutral Density 20
Neutrale dichtheid 30 Neutral Density 30
Neutrale dichtheid 40 Neutral Density 40
Neutrale dichtheid 50 Neutral Density 50
Neutrale dichtheid 70 Neutral Density 70
Neutrale dichtheid 80 Neutral Density 80
Neutrale dichtheid 90 Neutral Density 90
Neutrale dichtheid, licht Neutral Density Light
Neutrale dichtheid, licht 2 Neutral Density Light 2
Neutrale dichtheid, licht 3 Neutral Density Light 3
Neutrale dichtheid, zwaar Neutral Density Heavy
Neutrale dichtheid, zwaar 2 Neutral Density Heavy 2
Neutrale dichtheid, zwaar 3 Neutral Density Heavy 3
Neutrale schuinte Neutral Bevel
Nevel Nebula
Nevel (structuur) Nebula Texture
Niet bijgesneden Not Clipped
Niet gekoppeld Not Linked
Niet in woordenboek Not in Dictionary
Niet leeg Not Empty
Niet meer tonen Don’t show again
Niet meer tonen Dont Show Again
Niet opslaan Dont Save
Niet toepassen Dont Apply
Niet vergrendeld Not Locked
Niet vergroten Don’t Enlarge
Niet vergroten Dont Enlarge
Niet vergroten Limit
Niet vergroten Fit Image limit
Niet zichtbaar Not Visible
niet-destructieve laag Non-destructive Layer
Niet-foto blauw potlood Non-Photo Blue Pencil
Niet-foto blauw potlood” Non Photo Blue Pencil
Niet-herkende combinatie van MSG DG DAT Unrecognized MSG Twain
Nieuw New
Nieuw 3D-Object maken Create New 3D Object
Nieuw document NewDocument
Nieuw document New Document
Nieuw document maken van huidige staat Create new document from current state
Nieuw document met laagmasker New Document with Layer Mask
Nieuw frame New Frame
Nieuw kanaal New Channel
Nieuw kleurstaal maken van voorgrondkleur Create new swatch of foreground color
Nieuw licht toevoegen aan scène Add new Light to Scene
Nieuw naast elkaar tekenen uit laag New Tiled Painting from Layer
Nieuw net van laag> New Mesh from Layer>
Nieuw object toevoegen aan scène Add new Object to Scene
Nieuw Op Laag Gebasseerd Segment New Layer Based Slice
Nieuw pad New Path
Nieuw pad maken Create new path
Nieuw patroon New Pattern
Nieuw penseel maken Create new brush
Nieuw segment op basis van laag New Layer Based Slice
Nieuw slim object via kopiëren New Smart Object via Copy
Nieuw steunkleurkanaal New Spot Channel
Nieuw tekengebied New Artboard
Nieuw tekengebied van lagen New Artboard from Layers
Nieuw venster New Window
Nieuw venster voor… New Window for….
Nieuwe 3D-extrusie New 3D Extrusion
Nieuwe 3D-extrusie uit geselecteerd pad New 3D Extrusion from Selected Path
Nieuwe 3D-extrusie uit geselecteerde laag New 3D Extrusion from Selected Layer
Nieuwe 3D-extrusie uit huidige selectie New 3D Extrusion from Current Selection
Nieuwe 3D-laag uit bestand… New 3D Layer from File…
Nieuwe Aanpassingslaag New Adjustment Layer
Nieuwe alineastijl New Paragraph Style
Nieuwe alineastijl maken Create new Paragraph Style
Nieuwe functies What’s New
Nieuwe groep New Group
Nieuwe groep maken Create a new group
Nieuwe groep maken Create new group
Nieuwe groep van lagen New Group from Layers
Nieuwe handeling New Action
Nieuwe hulplijn New Guide
Nieuwe hulplijnen van vorm New Guides From Shape
Nieuwe Laag New Layer
Nieuwe laag maken voor elk nieuw frame Create New Layer for Each New Frame
Nieuwe laag met laagmasker New Layer with Layer Mask
Nieuwe laagsamenstelling New Layer Comp
Nieuwe lagen zichtbaar in alle frames New Layers Visible in All Frames
Nieuwe lay-out van hulplijnen New Guide Layout
Nieuwe lay-out van hulplijnen maken… New Guide Layout…
Nieuwe lege videolaag New Blank Video Layer
Nieuwe lege videolaag New Blank Video Layer New Video Layer from File
Nieuwe opname New Snapshot
Nieuwe opname maken Create new snapshot
Nieuwe opvullaag New Fill Layer
Nieuwe opvullaag of aanpassingslaag maken Create new fill or adjustment layer
Nieuwe set New Set
Nieuwe Staal New Swatch
Nieuwe stijl New Style
Nieuwe stijl maken Create new style
Nieuwe tekenstijl New Character Style
Nieuwe tekenstijl maken Create new Character Style
Nieuwe velden maken door Create New Fields
Nieuwe velden maken door CreateNewFields
Nieuwe videolaag uit bestand New Video Layer from File
Nieuwe Voorinstelling New Preset
Nieuwe voorinstelling gereedschap New Tool Preset
Nieuwe voorinstelling voor gereedschap maken Create new tool preset
Nieuwe voorinstelling voor penseel New Brush Preset
Nieuwe Vullinglaag New Fill Layer
Nieuwe werkruimte New Workspace
Nik Collection Selective Tool… Nik Collection Selective Tool…
Nis – diep Cove Deep
Nis – ondiep Cove Shallow
Niveaus Levels
Niveaus herstellen Reset Levels
Nog meer verzadiging Increase Saturation More
Nog Vager Blur More
Nogmaals Again
Nooit Never
Nooit opslaan Never Save
Noorderlicht Aurora
Normaal Average
Normaal Regular
Normaal Medium
Normaal Normal
Normaal contrast Medium Contrast
Normale grootte Medium Size
Normale lijnen Medium Lines
Normale map genereren… Generate Bump Map…
Normale puntjes Medium Dots
Normale vegen Medium Strokes
Notitie Note Tool
Notitie Notes
Notitie van maker Maker
Notities Annotations
Notities Note
Notities Notes
Nov Nov
november November
Nr. 10 extra zwaar N10 Extra Heavy
Ntsc-Kleuren Ntsc Colors
NTSC-kleuren NTSCColors
NTSC-kleuren NTSCColors
Nucleair Nuclear
Nummer Number
Nummers behouden Preserve RGB Numbers