Search with Ctrl+F Zoeken met Ctrl+F

Oak Eiken
Objects Objecten
Ocean Ripple Oceaanrimpel
OceanRipple Oceaanrimpel
Oct Okt
Octagon Achthoek
October oktober
Odd Fields Oneven lijnen
OddFields Oneven lijnen
Off Uit
Off Disable upright Rechtzetten uitschakelen
Offset Verschuiving
Offset Verschuiven
Oil Paint Olieverf
Oil Pastel Hard Blender Oliepastel-Harde blender
Oil Pastel Hard Cloner Oliepastel-Harde cloner
Oil Pastel Hard Opaque Oliepastel-Hard, transparant
Oil Pastel Hard Opaque2 Oliepastel-Hard, transparant 2
Oil Pastel Light Oliepastel – licht
Oil Pastel on Canvas Oliepastel op canvas
Oil Pastel Soft Blender Oliepastel-Zachte blender
Oil Pastel Soft Cloner Oliepastel-Zachte cloner
Oil Pastel Soft Opaque Oliepastel-Zacht, transparant
Oil Sketch Olieschets
OK OK
Old Style Oude stijl
Oldstyle Oude stijl
On Aan
On Black Op zwart
On Black Op zwart Sneltoets B
On Layers Op lagen
On Layers Op lagen Sneltoets L
On White Op wit
On White Op wit Sneltoets W
On-screen Op het scherm
One Flame Along Path Eén vlam langs pad
Onion Skin Settings Instellingen semi-transparante lagen
Opacity Dekking
Open Open
Open Openen…
Open & Close Punctuation Leestekens openen en sluiten
Open As Openen Als
Open As Layer Openen als laag
Open As Smart Object Openen als Slim object
Open as Smart Object… Openen als slim object…
Open As… Openen als…
Open Button Openen
Open Document Document openen
Open Documents Documenten openen
Open Documents as Tabs Documenten openen als tabbladen
Open first image to apply settings Eerste afbeelding openen om instellingen toe te passen
Open Preset Manager Beheer voorinstelllingen openen
Open Recent Recente Openen
Open Recent Recentelijk Geopende
OpenAsLayer Openen als laag
OpenDocument Document openen
Opened Files Geopende bestanden
OpenEXR OpenEXR
OpenEXRReadOptions OpenEXR-leesopties
OpenEXRWriteOptions OpenEXR-schrijfopties
OpenGL Drawing must be enabled to use these settings OpenGL-tekenen moet zijn ingeschakeld om deze instellingen te kunnen gebruiken
OpenType OpenType
Optical Checkerboard Optisch ruitpatroon
Optical Squares Optische vierkanten
Optimise Cache Levels and Tile Size for documents that are Cacheniveaus en blokgrootte optimaliseren voor documenten met de eigenschappen
Optimize Animation… Animatie optimaliseren…
Optimize to File Size Optimaliseren naar bestandsgrootte
Optimized Optimaal
Option Bar Optiebalk
Options Opties
Options PNG-24 Opties PNG-24
Orange Oranje
Orange Blue Oranje, blauw
Orange Blue Magenta Yellow Oranje, blauw, magenta, geel
Orange Glass Oranje glas
Orange Gradient with Shadow Oranje verloop met schaduw
Orange Purple Red Oranje, paars, rood
Orange Tone Oranje toon
Orange Yellow Oranje, geel
Orange Yellow Orange Oranje, geel, oranje
Orange Yellow Red Oranje, geel, rood
Order Order-ID
Order Volgorde:
Ordinals Rangtelwoorden
Orientation Oriëntatie
Ornament 1 Ornament 1
Ornament 2 Ornament 2
Ornament 3 Ornament 3
Ornament 4 Ornament 4
Ornament 5 Ornament 5
Ornament 6 Ornament 6
Ornament 7 Ornament 7
Ornament 8 Ornament 8
Ornaments Ornamenten
OS2 OS/2
OSX System Drop Shadow OSX-systeem slagschaduw
Other Overige
Other Andere
Other Cursors Andere cursors
Out of Gamut Buiten kleuromvang
Out Of Range Buiten bereik
Outer Glow Gloed buiten
Outer Glow Gloed Buiten
Outer Shadow Buiten Schaduw
OutFromCenter Weg van middelpunt
Output Uitvoermodus
Output Uitvoer
Output Levels Uitvoerniveau
Output Options Uitvoeropties
Output Sharpen Amount Mate van uitvoerverscherping
Output To Uitvoer naar
Outside Buiten
Oval Ovaal
Over Boven
Overlay Bedekken
Overlay Overlay
Overlay Overlay Sneltoets V
Overlay Check Bedekkingen tonen
Overlay with Gold Gouden bedekking
OverlayEdge Bedekking rand
Overprint Overdrukken
Override Action Open Commands Openen opdrachten in handeling negeren
Override Action Save As Commands Opslaan als opdrachten in handeling negeren
Overspray Overspuiten
Overspray Texture Overspuiten (tekst)
Overwrite Overschrijven
Pack Objects on Ground Plane Objecten op grondvlak inpakken
Package Inpakken
Page Pagina
Page Down Pagina omlaag
Page Options Pagina opties
Page Setup Pagina-instelling…
Page Setup Pagina Instellingen (Printer)
Pages Pagina’s
PageUp Pagina omhoog
Paint brush Penseel
Paint brush Oval 45 pixels Multiply Penseel, ovaal, 45 pixels, Vermenigvuldigen”
Paint Brush Strokes Penseelstreken
Paint Bucket Tool Emmertje
Paint Bucket Tool Vulemmer Gereedschap
Paint Color Swatches Tekenkleurstalen
Paint Daubs Klodder
Paint Daubs Vlek
Paint Falloff… Wegvallen van verf…
Paint on Target Texture> Verf op doelstructuur>
Paint Overlay Verfbedekking
Paint System> Tekensysteem>
Paintbrush Oval 45 pixels Miltiply Penseel, ovaal, 45 pixels, Vermenigvuldigen
PaintDaubs Klodder
Painted Wallboard Geverfde wandkast
Painting Tekenen
Painting Cursors Tekencursors
PAL/Secam PAL/Secam
Pale Cool Brown Koel lichtbruin
Pale Warm Brown Warm lichtbruin
Palette Knife Palet
Palette Knife Paletmes
PaletteKnife Paletmes
Panel Menu Curves Venstermenu Curven
Panel Menus Deelvenstermenu’s
Panel Options Deelvenstersopties
Panels Deelvenster
PanelTitle Eigenschappen
Panini Panini
Panorama Panorama
PANTONE solid coated PANTONE solid coated
PANTONE solid uncoated PANTONE solid uncoated
PANTONE+ CMYK Coated PANTONE+ CMYK Coated
PANTONE+ CMYK Uncoated PANTONE+ CMYK Uncoated
PANTONE+ Color Bridge Coated PANTONE+ Color Bridge Coated
PANTONE+ Color Bridge Uncoated PANTONE+ Color Bridge Uncoated
PANTONE+ Metallic Coated PANTONE+ Metallic Coated
PANTONE+ Pastels & Neons Coated PANTONE+ Pastels & Neons Coated
PANTONE+ Pastels & Neons Uncoated PANTONE+ Pastels & Neons Uncoated
PANTONE+ Premium Metallics Coated PANTONE+ Premium Metallics Coated
PANTONE+ Solid Coated PANTONE+ Solid Coated
PANTONE+ Solid Uncoated PANTONE+ Solid Uncoated
Paper Brightness Helderheid papier
Paper Clip Paperclip
PaperBrightness Helderheid papier
Paragraph Alinea
Paragraph Panel Deelvenster Alinea
Paragraph Styles Alineastijlen
Paragraph Styles Panel Deelvenster Alineastijlen
Parallel Parallel
Parallel Directional Parallel gericht
ParallelDirectional Parallel gericht
Param Dialog Gedragsparameters…
ParamDialog Gedragsparameters…
Parametic Parametrisch
Parametic Curve Parametrische curve
Parametric Darks Parametrische donkere kleuren
Parametric Highlight Split Parametrisch hooglichten splitsen
Parametric Highlights Parametrische hooglichten
Parametric Lights Parametrische lichten
Parametric Midtone plit Parametrische middentonen splitsen
Parametric Shadow Split Parametrische schaduwen splitsen
Parametric Shadows Parametrische schaduwen
Parchment Perkament
Pass Through Doorheen halen
Paste Plakken
Paste Frames… Frames plakken…
Paste in Place Op locatie plakken
Paste Into Plakken in
Paste Layer Style Laagstijl plakken
Paste Layer Style To Linked Laagstijl Plakken Aan Gekoppelde
Paste Lorem Ipsum Lorem ipsum plakken
Paste Outside Buiten plakken
Paste Special> Speciaal plakken>
Pastel Blender Pastel-Blender
Pastel Blue Pastelblauw
Pastel Blue Violet Pastelblauw violet
Pastel Cloner Pastel-Cloner
Pastel Cyan Pastelcyaan
Pastel Cyan Blue Pastelcyaan blauw
Pastel Green Pastelgroen
Pastel Green Cyan Pastelgroen cyaan
Pastel Greens Pastelgroene tinten
Pastel Hard Opaque Pastel-Hard, transparant
Pastel Magenta Pastelmagenta
Pastel Magenta Red Pastelmagenta rood
Pastel Paper Pastelpapier
Pastel Pea Green Pastel grasgroen
Pastel Pencil Pastelpotlood
Pastel Pencil Blender Pastelpotloodblender
Pastel Pencil Cloner Pastelpotloodcloner
Pastel Red Pastelrood
Pastel Red Orange Pastelrood oranje
Pastel Soft Opaque Pastel-Zacht, transparant
Pastel Violet Pastelviolet
Pastel Violet Magenta Pastelviolet magenta
Pastel Yellow Pastelgeel
Pastel Yellow Orange Pastelgeel oranje
Pastel YellowG reen Pastelgeel groen
Pastel-Hard Opaque Pastel-Hard, transparant
Pastels Pastelkleuren
Pastels Pasteltinten
Patch Tool Reparatie
Patchwork Lappendeken
Path Pad
Path Blur… Pad vervagen…
Path Selection Tool Padselectie
Path Selection Tool Pad Selectie Gereedschap
Paths Paden
Paths To illustrator Paden naar Illustrator
PathsToIllustrator Paden naar Illustrator…
Patiënt Patient
Pattern Patroon
Pattern Maker Patroon Maker
Pattern Overlay Patroonbedekking
Pattern Stamp Tool Patroonstempel
Pattern Transparency Dither Patroontransparantiedithering
Pattern Type Patroon
Patterns Patronen
Patterns 2 Patronen 2
Paw Prints Pootafdrukken
PCX PCX
Pdf Image (Portable Document Format) Pdf Bestand
PDF Options PDF-opties
PDF Presentation PDF-presentatie
PDF/X-1a2001 PDF/X-1a2001
PDF/X-32002 PDF/X-32002
PDF/X-42008 PDF/X-42008
PDFEncoding PDF-codering
Peach Pebbled Perzikkleurig grind
Peaks Toppen
Peanut Dash Peanut Dash
Pebble Board Kiezelsteenbord
Pebbled Grind
Pedestrian Voetganger
Pen Pen
Pen Tool Pen
Pencil Potlood
Pencil Brushes Potloodpenselen
Pencil Chisel Tip Hard Blender Potlood-Gegraveerde punt, harde blender
Pencil Chisel Tip Hard Cloner Potlood-Gegraveerde punt, harde cloner
Pencil Chisel Tip Hard Opaque Potlood-Gegraveerde punt, hard, transparant
Pencil Chisel Tip Hard Opaque Potlood-Gegraveerde punt, hard, transparant”
Pencil Chisel Tip Soft Blender Potlood-Gegraveerde punt, zachte blender
Pencil Chisel Tip Soft Cloner Potlood-Gegraveerde punt, zachte cloner
Pencil Chisel Tip Soft Opaque Potlood-Gegraveerde punt, zacht, transparant
Pencil Eraser Potlood-Gummetje
Pencil Eraser Potloodgummetje
Pencil Hard Blender Potlood-Harde blender
Pencil Hard Cloner Potlood-Harde cloner
Pencil Hard Opaque Potlood-Hard, transparant
Pencil Mixer Brush Potloodmixerpenseel
Pencil Soft Blender Potlood-Zachte blender
Pencil Soft Cloner Potlood-Zachte cloner
Pencil Soft Opaque Potlood-Zacht, transparant
Pencil Tool Potlood
Pencil Width Breedte potlood
Pencil-Chisel Tip Hard Opaque Potlood-Gegraveerde punt, hard, transparant
Pencil-Hard Opaque Potlood-Hard, transparant
Pencil-Soft Opaque Potlood-Zacht, transparant
Pencils Mixer Brush Potloodmixerpenselen
PencilWidth Breedte potlood
Pennant Wimpel
Pentagon Vijfhoek
Per Channel (RRGGBB) Per kanaal (RRGGBB)
Percent Procent
Percent %
Percentage Percentage
Perceptual Perceptueel
Perspectief verdraaien Perspective Warp
Perspective Perspectief
Perspective Crop Tool Uitsnijden met perspectief
Pharagraph Panel Deelvenster Alinea
Pharagraph Styles Panel Alineastijlen
Phone 1 Telefoon 1
Phone 2 Telefoon 2
Phone 3 Telefoon 3
Photo Foto
Photo Filter Fotofilter
Photo Filter Colors Fotofilterkleuren
Photocopy Fotokopie
Photocopy Fotokopie
Photographic Effects Fotografische effecten
Photographic Toning Fotografische kleurtinten
Photography Fotografie
Photomerge Photomerge
Photomerge… Voorwaardelijke moduswijziging…
Photoshop 3D Engine Photoshop 3D-engine
Photoshop CC Learn and Support… Photoshop CC Informatie en ondersteuning
Photoshop Event Photoshop-gebeurtenis
Photoshop Format Options Formaatopties van Photoshop
Photoshop Help Photoshop Help
Photoshop Signature Failure Photoshop handtekening mislukt
PhysicalFocalLength Fysieke brandpuntsafstand
Pica pica
Pica’s Picas
Picas Pica’s
Pick An Existing File Selecteer een bestaand bestand.
PickAFileWithJavaScriptExtension Selecteer een bestand met een JavaScript-toevoeging ( js of jsx).
PickAnExistingFile Selecteer een bestaand bestand.
Picture Frame… Fotolijst…
Picture Package Filter Filter Figuurpakket
PicturePackageFilter Filter Figuurpakket…
Pigment/Ink Pigment/inkt
Pillow Emboss Grey Black Gold Kussenreliëf grijs, zwart, goud
pin Edges Randen vastzetten
Pin Light Puntlicht
Pinch Kneep
pinEdges Randen vastzetten
Pink Roze
Pink Glass Roze glas
Pink Textured Roze structuur
Pink with Flecks Roze gestippeld
Pixar Pixar
Pixel pixel
Pixel px
Pixel Aspect Ratio Pixelverhouding
Pixel Aspect Ratio Correction Correctie pixelverhouding
Pixel Grid Pixelraster
Pixel Order Pixelvolgorde
Pixel/centimeter Pixel/Centimeter
Pixel/inch Pixel/Inch
Pixelate Pixel
Pixelate Pixels Zichtbaar Maken
Pixels Pixels
Pixels/centimeter Pixels/Centimeter
Pixels/cm pixels/cm
Pixels/inch Pixels/Inch
Pixels/Inch pixels/inch
PixelXDim X-dimensie pixel
PixelYDim Y-dimensie pixel
Place Plaatsen
Place Across First eerst opzij plaatsen
Place Embedded… Ingesloten plaatsen…
Place Into Plakken In (b.v. Selectie)
Place Linked… Gekoppelde plaatsen…
Place or Drag Raster Images as Smart Objects Rasterafbeeldingen als slimme objecten plaatsen of slepen
Place Scale Marker… Schaalmarkering plaatsen…
PlaceLabel Plaatsen
Plane Vlak
Plaster Gips
Plastic Plastic
Plastic Plastic Wrap
Plastic Wrap Plastic Verpakking
Plastic Wrap Plastic
PlasticWrap Plastic
Platform Platform
Play Afspelen
Playback Options Terugspeelopties
PleaseSelect Selecteer een geïnstalleerde notifier om te verwijderen.
Plug-Ins Plug-ins
Plug-Ins and Scratch Disks Insteekmodules en Werkschijven
Plum Donkerrood
Plum Glass Donkerrood glas
Plus 1,0 Plus 1,0
Plus 2,0 Plus 2,0
PLY PLY
PM PM
PNG PNG
PNG-24 PNG-24
PNG-8 128 met dithering PNG-8 128 Dithered
PNG-8 Options Opties PNG-8
PNG24Interlaced PNG 24 met interliniëring
PNG8 Preserve Transparency PNG 8, transparantie behouden
PNG8Interlaced PNG 8 met interliniëring
PNGOptions PNG-opties
Point punt
Point Punt
Point Curve Puntcurve
Point Left Wijzer links
Point Right Wijzer rechts
Point Round Long Blender Punt – Ronde, lange blender
Point Round Long Cloner Punt – Ronde, lange cloner
Point Round Long Opaque Punt – Rond, lang, transparant
Point Round Long OpaqueDry Punt – Rond, lang, transparant, droog
Point Round Long Smeary Punt – Rond, lang, vlekkerig
Point Round Long Smeary Dirty Punt – Rond, lang, vlekkerig, vuil
Point/Pica Size Punt/picagrootte
Pointillism Pointillisme
Pointillize Pointilleren
Pointillize Filter Filter Pointilleren
Pointing In een punt
Points Punten
Polar Polair
Polar Coordinates Poolcoördinaten
Polar Coords Poolcoördinaten
PolarCoords Poolcoördinaten
Polygon Constraint Tool Veelhoekrestrictie
Polygon Tool Veelhoek
Polygon Tool Veelhoek Gereedschap
Polygonal Lasso Tool Veelhoeklasso
PondRipples Vijverrimpels
Poor Matig
Portable Bit Map Portable BitMap
PortableBitMap Portable Bit Map
Position Positie
Positive Positief
Post Crop Vignetting Vignettering na uitsnijden
Post Crop Vignetting Amount Hoeveelheid vignet na uitsnijden
Post Crop Vignetting Feather Doezelaar vignet na uitsnijden
Post Crop Vignetting Highlights Hooglichten vignet na uitsnijden
Post Crop Vignetting Midpoint Middelpunt vignet na uitsnijden
Post Crop Vignetting Roundness Ronding vignet na uitsnijden
Post Crop Vignetting Style Stijl vignet na uitsnijden
Postcard Ansichtkaart
Poster Edges Posterranden
PosterEdges Posterranden
Posterization Beperking waarden
Posterize Waarden beperken
PostScript (72 points/inch) PostScript (72 punten/inch)
PRC PRC
Precious Layer Comp Vorige laagsamenstelling
Precise Precisie
Precise Center Nauwkeurig middelpunt
PreciseCenter Nauwkeurig middelpunt
Prefer Adobe Camera Raw for Supported Raw Files Voorkeur voor Adobe Camera Raw voor ondersteunde RAW bestanden
Prefer Raw Profiles Online door Adobe Lensprofiel maken bladeren
Preferences Voorkeuren
Presentation Options Presentatie-opties
Preserve Details Details behouden
Preserve Embedded Profiles Ingesloten profielen behouden
Preserve Luminosity Lichtsterkte behouden
Preserve Proportions Verhoudingen behouden
Preserve RGB Numbers Nummers behouden
Preserve Transparency Transparantie behouden
Preset Voorinstelling
Preset Custom Voorinstelling Aangepast
Preset Description Beschrijving voorinstelling
Preset Manager Beheer voorinstellingen
Preset Settings Instellingen voorinstelling
Preset Settings Summary Overzicht instellingen voorinstelling
Preset Type Type voorinstelling
Presets Voorinstellingen
Presets to Export Te exporteren voorinstellingen
Press F to cycle views Druk op F om de weergeven te doorlopen
Press Quality Drukwerkkwaliteit
Press to view previous state Vorige staat weergeven
Press X to temporarily disable all views Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen
Pressure Druk
Prestaties Performance
Prev Voorvertoning
Preview Voorvertoning
Preview Complete Voorvertoning voltooid
Preview Images only Alleen voorvertoningen
PreviewComplete Voorvertoning voltooid
Previous Vorige
Previous Brush Vorig penseel
Previous Conversion Vorige omzetting
Previous Correction Vorige correctie
Previous Frame Vorige frame
PreviousCorrection Vorige correctie
PreviousLayer Comp Vorige laagsamenstelling
Primaries Primaire kleuren
Primary Primaire chromaticiteiten
Primed Linen Bewerkt linnen
Print Afdrukken
Print Document Document afdrukken
Print One Copy Eén exemplaar afdrukken
Print One Copy Print Enkele Kopie
Print Resolution Afdrukresolutie
Print Size Afdrukgrootte
Print With Preview Printen Met Voorbeeld
PrintDocument Document afdrukken
Process Proces
Process Version Procesversie
Production Productie
Profile Profiel
Profile Lensprofiel
Profile File Path Lensprofielpad
Profile List Empty Geen overeenkomende profielen aangetroffen
Profile Mismatches Profielen komen niet overeen
Profile sRGB IE61966-2.1 Profiel sRGB IE61966-2.1
PRogressive Progressief
Projection Projectie
ProjectionModel Projectiemodel
Proof Colors Kleuren Proefdrukken
Proof Conditions Proefdrukvoorwaarden
Proof Setup Instellen proef
Proof Setup Proef Instellingen
Properties Eigenschappen
Properties Eigenschappenvenster
Properties Brightness/Contrast Eigenschappen Helderheid/contrast
Properties Curves Eigenschappenvenster Curven
Properties Window Eigenschappen Venster
ProPhoto RGB ProPhoto RGB
Proportional Metrics Proportionele cijfers
Protect Beschermen
Protect Texture Structuur beschermen
PSD PSD
PSD-opties PSD Options
Pt pt
Pts pts
Pucker Tool Plooien
Punctuation Leestekens
Puppet Warp Marionet verdraaien
Pure Blue Zuiver blauw
Pure Blue Violet Zuiver blauw/violet
Pure Cyan Zuiver cyaan
Pure Cyan Blue Zuiver cyaan/blauw
Pure Green Zuiver groen
Pure Green Cyan Zuiver groen/cyaan
Pure Magenta Zuiver magenta
Pure Magenta Red Zuiver magenta/rood
Pure Pea Green Zuiver grasgroen
Pure Red Zuiver rood
Pure Red Orange Zuiver rood/oranje
Pure Violet Zuiver violet
Pure Violet Magenta Zuiver violet/magenta
Pure Yellow Zuiver geel
Pure Yellow Green Zuiver geel/groen
Pure Yellow Orange Zuiver geel/oranje
Purge Leegmaken
Purge Legen
Purple Paars
Purple Amount Hoeveelheid paars
Purple and Black Paars en zwart
Purple and Magenta Paars en magenta
Purple Daisies Paarse madeliefjes
Purple Gel Paarse gel
Purple Gel with Drop Shadow Paarse gel met slagschaduw
Purple Glass Paars glas
Purple Green Gold Paars, groen, goud
Purple Hue Kleurtoon paars
Purple Overlay Paarse bedekking
Purple Overlay 80 Percent Paarse bedekking 80%
Purple Pattern Paars patroon
Purple Tone Paarse toon
Purple Yellow Paars, geel
Purples Paarse tinten
Push Left Tool Naar links duwen
PushLeft Naar links duwen
Puzzle Puzzel
Puzzle 1 Puzzel 1
Puzzle 2 Puzzel 2
Puzzle 3 Puzzel 3
Puzzle 4 Puzzel 4
Puzzle Image Puzzel (afbeelding)
Px px
Pyramid Piramide
Pyramide Piramide
Pyramids Piramides