Zoeken met Ctrl+F Search with Ctrl+F

Kaaklijn Jawline
Kaarslicht Candle Light
Kader Border
Kader 1 Frame 1
Kader 2 Frame 2
Kader 3 Frame 3
Kader 4 Frame 4
Kader 5 Frame 5
Kader 6 Frame 6
Kader 7 Frame 7
Kader 7 Frame7
Kader 8 Frame 8
Kader afgerond vierkant Rounded Square Frame
Kader bloem 1 Flower 1Frame
Kader bloem 2 Flower 2Frame
Kader cirkel Circle Frame
Kader driehoek Triangle Frame
Kader hart Heart Frame
Kader klodder 1 Blob 1Frame
Kader klodder 2 Blob 2Frame
Kader maansikkel Crescent Moon Frame
Kader ruit Diamond Frame
Kader zeshoek Hexagon Frame
Kaderbreedte Frame Width
Kaderbreedte FrameWidth
Kaderdikte BorderThickness
Kaderdikte Border Thickness
Kaderkanaal Frame Channel
Kaderkanaal – 50 pixels Frame Channel – 50 pixels
Kaders Frames
Kalligrafische penselen Calligraphic Brushes
Kampvuur Campfire
Kan bestand niet openen Unable To Open File
Kan bestand niet openen UnableToOpenFile
Kan geen extra gebieden voor bewegingsschatting vinden. Cannot Found Suggest Kernels
Kan geen extra gebieden voor bewegingsschatting vinden. Cannot Gen Kernels
Kan het bestand niet openen Cannot Open
Kan het bestand niet openen om op te slaan CannotOpen
Kan het invoerbestand niet openen Unable To Open Input File
Kan het invoerbestand niet openen UnableToOpenInputFile
Kan het uitvoerbestand niet openen Unable To Open Output File
Kan het uitvoerbestand niet openen UnableToOpenOutputFile
Kan logbestand niet openen Unable To Open Log File
Kan niet ongedaan maken Cannot Undo
Kan niet opnieuw uitvoeren Cannot Redo
Kan niet opslaan, de bestandsnaam is niet gedefinieerd CannotUndefined
Kan niet schrijven naar bestand Cannot Write
Kan niet schrijven naar bestand CannotWrite
Kan niet schrijven naar logbestand Unable To Write Log File
Kana Kana
Kanaal 1 Channel1
Kanaal 1 Channel 1
Kanaal 2 Channel2
Kanaal 2 Channel 2
Kanaal 3 Channel3
Kanaal 3 Channel 3
Kanaal 4 Channel4
Kanaal 4 Channel 4
Kanaal dupliceren Duplicate Channel
Kanaal verwijderen Delete Channels
Kanaalbedekkingen Channel Overlays
Kanaalmixer Channel Mixer
Kanaalmixer herstellen Reset Channel Mixer
Kanaalopties Channel Options
Kanalen Chanels
Kanalen Channels
Kanalen in kleur tonen Show Channels in Color
Kanalen splitsen Split Channels
Kanalen verenigen Merg Channels
Kanalen verenigen… Merge Channels…
Kanalen verwijderen Delete Channels
Kantelen en verschuiven… Tilt-Shift…
Kashida’s Kashidas
Kashida’s Kashida’s
Kat Cat
Katoenblender Cotton Blender
Kegel Cone
Kegel – asymmetrisch Cone Asymmetrical
Kegel – omgekeerd Cone Inverted
Kenmerk Attribute
Keyframes Keyframes
Kies bestanden voor lenscorrectie in batch Lens Correc tChoose Files
Kies bestanden voor lenscorrectie in batch Choose files for batch lens correction
Kies een bestandsnaam voor het opslaan van paden ChoosementMap
Kies een cameramodel ChooseModel
Kies een cameramodel Choose a camera make
Kies een lensmodel ChooseLens
Kies een lensmodel Choose a camera make
Kies een merk camera Choose camera make
Kies een merk camera ChooseCameraMake
Kies een merk camera Choose a camera make
Kies een verplaatsingsafbeelding ChoosementMap
Kies twee of meer bestanden om de statistische bewerking op uit te rekenen Choose two or more files to compute the statistics operation on
Kies twee of meer bestanden om in een afbeeldingsstapel te laden Choose two or more files to load into an image stack
Kies twee of meer bestanden uit een set belichtingen om samen te voegen en een High Dynamic Range 9HDR)-afbeelding te maken Choose two or more files from a set of exposures to merge and create a High Dynamic Range image
Kiezels Shingles
Kiezelsteenbord Pebble Board
Kiezen Choose
Kiezen… DestChoose
Kiezer voor aangepaste vormen Custom Shape Picker
Kin verplaatsen Move Chin
Kin verplaatsen MoveChin
Kinhoogte Chin Height
Kinhoogte ChinHeight
Kladblok Notebook
Klaver Club Card
Klaver Shamrock
Klein Small
klein bestand small file
Kleine lens TinyLens
Kleine lens Tiny Lens
Kleine letters gebruiken Use Lower Case
Kleine lijst Small List
Kleine miniaturen Small Thumbnail
Kleine puntjes Fine Dots
Kleinkapitalen Small Caps
Kleinste bestandsgrootte Smallest File Size
Kleinste/Traag Radio/Smallest
Klembord Clipboard
Klembord exporteren Export Clipboard
Kleur Color
Kleur Colors
Kleur Tint
Kleur afstemmen… Match Color…
Kleur Balans Color Balance
Kleur doordrukken Color Burn
kleur en/of het gebied Color Indicates
Kleur gloed Glow Color
Kleur Halftoon Color Halftone
Kleur halftoon… ColorHalftone
Kleur kopiëren als HTML Copy Color as HTML
Kleur opzoeken Color Look up
Kleur opzoeken Color Lookup
Kleur opzoeken exporteren Export Color Lookup
Kleur opzoeken exporteren ExportColorLookup
Kleur pipet Eyedropper Color
Kleur Tabel Color Table
Kleur tegenhouden Color Dodge
Kleur toewijzen aan menuopdrachten Color Menu Items
Kleur vervagen – horizontaal Color Fade Horizontal
Kleur vervagen – verticaal Color Fade Vertical
Kleur vervangen Color Replacement Tool
Kleur Vervangen Replace Color
Kleur Waarschuwing Gamut Warning
Kleur zuiveren Color Decontaminate
Kleur-opzoektabellen exporteren Export Color Lookup Tables
Kleur-opzoektabellen exporteren ExportColorLookupTables
Kleur-opzoektabellen… Color Lookup Tables…
Kleur-opzoektabellen… Color Look up Tables
Kleurafwijking Chromatic Aberration
Kleurafwijking ChromaticAberration
Kleurafwijking B Chromatic Aberration B
Kleurafwijking R Chromatic Aberration R
Kleurafwijking verwijderen Remove Chromatic Aberration
Kleurbalans herstellen Reset Color Balance
Kleurbalans… Color Balance…
Kleurbedekking Color Overlay
Kleurbereik Color Range
Kleurdetail Color Detail
Kleurdoel Color Target
Kleurdoel (knop) Color Target Button
Kleurdynamiek Color Dynamics
Kleuren Potlood Colored Pencil
Kleuren Proefdrukken Proof Colors
Kleuren zuiveren Color Decontaminate
Kleuren zuiveren Decontaminate Colors
Kleurenblindheid – deuteranopia Color Blindness – Deuteranopia-type
Kleurenblindheid – protanopia Color Blindness – Protanopia-type
Kleurenblindheid – deuteranopia Color Blindness Deuteranopia-type
Kleurenblindheid – protanopia Color Blindness Protanopia-type
Kleurennegatief (RGB) Color Negative (RGB)
Kleurenpipet Color Sampler Tool
Kleurenpipetten Color Samplers
Kleurentabel Color Table
Kleurharmonie 1 Color Harmonies 1
Kleurharmonie 2 Color Harmonies 2
Kleurinstellingen Color Settings
Kleurkiezer Color Picker
Kleurkrijt Crayon
Kleurmodus ColorMode
Kleurmonsters Sampled Colors
Kleuromvangwaarschuwing Gamut Warning
Kleurpipet Gereedschap Color Sampler Tool
Kleurpotlood ColoredPencil
Kleurpotlood Colored Pencil
Kleurprioriteit Color Priority
Kleurprofiel Color Profile
Kleurprofiel ColorProfileLabel
Kleurprofiel insluiten Embed Color Profile
Kleurprofiel: Color Profile Label
Kleurrijk middelpunt Colorful Center
Kleurruimte ColorSpace
Kleurruis reduceren Reduce Color Noise
Kleurstaal verwijderen Delete swatch
Kleurthema Color Theme
Kleurtint Tint
Kleurtintaanpassingen automatisch toepassen Apply auto tone adjustments
Kleurtintcurve Tone Curve
Kleurtoon Hue
Kleurtoon aanpassen aqua Hue Adjust Aqua
Kleurtoon aanpassen blauw Hue Adjust Blue
Kleurtoon aanpassen geel Hue Adjust Yellow
Kleurtoon aanpassen groen Hue Adjust Green
Kleurtoon aanpassen magenta Hue Adjust Magenta
Kleurtoon aanpassen oranje Hue Adjust Orange
Kleurtoon aanpassen paars Hue Adjust Purple
Kleurtoon aanpassen rood Hue Adjust Red
Kleurtoon hooglichten gesplitste tonen Split Tone Highlight Hue
Kleurtoon paars Purple Hue
Kleurtoon schaduw gesplitste tonen Split Tone Shadow Hue
Kleurtoon Verzadiging Hue Saturation
Kleurtoon/verzadiging Hue/Saturation
Kleurtoon/verzadiging herstellen Reset Hue/Saturation
Kleurtoon/verzadiging herstellen Rest Hue/Saturation
Kleurtoonband (groot) Hue Strip (Large)
Kleurtoonband (klein) Hue Strip (Small)
Kleurtoonband (normaal) Hue Strip (Medium)
Kleurtoonregelaar Hue Cube
Kleurtoonschijf Hue Wheel
Kleurtoonschijf (groot) Hue Wheel (Large)
Kleurtoonschijf (klein) Hue Wheel (Small)
Kleurtoonschijf (normaal) Hue Wheel (Medium)
Kleurverlies tonen voor zwart-/witpunten (niveaus/curven) Show Clipping for Black/White Points (Levels/Curves)
Kleurversies tonen voor zwart-witte punten Show Clipping for Black/White Points
Klik in de kolom Kleur om kleur aan een menuopdracht toete voegen. To add color to a menu item, click in the Color column.
Klik in de kolom Kleur om kleur aan een menuopdracht toete voegen. To add color to a menu item, click in the Color column.
Klik op Alle menuopdrachten tonen of houd Ctrl ingedrukt en klik op het menu om de verborgen menuopdrachten tijdelijk weer te geven. To temporally see hidden menu items, click on Show All Menu Items or Ctrl+ click on the menu.
Klik op Alle menuopdrachten tonen of houd Ctrl ingedrukt en klik op het menu om de verborgen menuopdrachten tijdelijk weer te geven. To temporally see hidden menu items, click on Show All Menu Items or Ctrl+ click on the menu.
Klik op de knop Nieuwe set om een kopie van de geselecteerde set te maken of selecteer een set om te wijzigen. Click on the New Set button to create a copy of the selected set, or select a set to modify.
Klik op de knop Zichtbaarheid om menuopdrachten te verbergen. To hide menu items, click on the Visibility button.
Klik op de knop Zichtbaarheid om menuopdrachten te verbergen. To hide menu items, click on the Visibility button.
Klik op de kolom Sneltoets voor een opdracht of druk op de sneltoets op het toetsenbord om toe te wijzen. Click in the “Shortcut’column for a command and press the keyboard shortcut to assign.
Klimop 1 Hedera 1
Klimop 2 Hedera 2
Klimop 3 Hedera 3
Klimopbladeren Ivy Leaves
Klinknagel Rivet
Klodder Paint Daubs
Klodder PaintDaubs
Klodder Smudge Stick
Klodder 1 Blob 1
Klodder 2 Blob 2
Klonter Clumped
Kloonstempel Clone Stamp Tool
KMZ Google Earth 4
Kneep Pinch
Knipmasker in-/uitschakelen Toggle Clipping Mask
Knippen Cut
Knipperlicht Flash Light
Knipperlicht Flashlight
Knipsel Cutout
Knop Button
Knop met tabs Tabbed Button
Knopinfo tonen Show Tool Tips
Knopmodus Button Mode
Knoppen Buttons
Koel donkerbruin Dark Cool Brown
Koel donkerder bruin Darker Cool Brown
Koel filter Cool Filter
Koel filter (80) Cool Filter (80)
Koel filter (82) Cool Filter (82)
Koel filter (LBB) Cool Filter (LBB)
Koel lichtbruin Light Cool Brown
Koel lichtbruin Pale Cool Brown
Koel zachtbruin Medium Cool Brown
Kolomgrootte Column Size
Kolommen Columns
Kompas Compass
Konijn Rabbit
Koper Brass
Koperen buis Copper Tube
Kopiëren Copy
Koppelen Link
Koppelen met laag Link with Layer
Koppelen van zwevend documentvenster inschakelen Enable Floating Document Window Docking
Korrel Grain
Korrelige puntjes Grainy Dots
Korreligheid Graininess
Korte lijnen Short Lines
Korte vegen Short Strokes
Koude pers Cold Press
Kracht Strength
Kreukels Wrinkles
Krijt Chalk
Krijt ChalkArea
Krijt Chalk Area
Krijt – gemiddeld zwaar vloeiend Chalk with Medium Heavy Flow
Krijt En Houtskool Chalk And Charcoal
Krijt en Houtskool Chalk & Charcoal
Krijt en houtskool… ChalkCharcoal
Krijt opbouwen Chalk Build Up
Kristal Crystallize
Kristal… Crystallize…
Kristaliseren Crystallize
Kristallen Crystals
Kronkel Twirl
Kronkel – met de klok mee TwirlCW
Kroon 1 Crown 1
Kroon 2 Crown 2
Kroon 3 Crown 3
Kroon 4 Crown 4
Kroon 5 Crown 5
Kruis Sharp Symbol
KS Stijlen KS Styles
Kubus Cube
Kunstenaar Artist
Kunstenaarspenselen Artists’Brushes
Kunstenaarspenselencanvas Artists Brushes Canvas
Kunstgeschiedenis Art History
Kunstlicht Tungsten
Kussenreliëf grijs, zwart, goud Pillow Emboss Grey Black Gold
KVL-aanpassing HSL Adjustments
KVL/Grijswaarden hsl/Grayscale
Kwadrantkleuren Quadrant Colors
Kwaliteit Quality
Kwart noot Quarter Note
Kwik Mercury
laag Draft
Laag Layer
Laag Low
Laag .. verwijderen? Delete the layer …?
Laag afstemmen in alle frames… Match Layer Across Frames…
Laag dupliceren Duplicate Layer
Laag Dupliceren Duplicate Layer
Laag dupliceren (groep)… Duplicate Layer (Group)…
Laag hernoemen Rename Layer
Laag maken Create Layer
Laag neemt slagschaduw ui Layer Knocks Out Drop Shadow
Laag rechttrekken Straighten Layer
Laag Vanuit de Achtergrond Layer From Background
Laag Verwijderen Delete
Laag verwijderen (groep) Delete Layer (Group)
Laag via knippen Layer Via Cut
Laag via kopiëren Layer Via Copy
Laag zichtbaar maken Reveal Layer
Laag zichtbaar maken Sneltoets R Reveal Layer
Laageffecten Layer Effects
Laageffecten schalen Scale Layer Effects
Laaginhoud Wijzigen Channel Layer Content
Laagmasker LayerMask
Laagmasker Mask
Laagmasker Layer Mask
Laagmasker Inschakelen Enable Layer Mask
Laagmasker inschakelen/uitschakelen Enable/Disable Layer Mask
Laagmasker koppelen/ontkoppelen Link/Unlink Layer Mask
Laagmasker toevoegen Add Layer mask
Laagmasker Toevoegen Add Layer Mask
Laagmasker verbergt effecten Layer Mask Hide Effects
Laagpositie bijwerken Update Layer Position
Laagranden Layer Edges
Laagsamenstelling bijwerken Update Layer Comp
Laagsamenstelling dupliceren Duplicate Layer Comp
Laagsamenstelling toepassen Apply Layer Comp
Laagsamenstelling verwijderen Delete Layer Comp
Laagsamenstellingen Layer Comps
Laagsamenstellingen naar bestanden Layers Comps to File
Laagsamenstellingen naar bestanden… Artboards to Files…
Laagsamenstellingen naar bestanden… Layer Comps To Files
Laagsamenstellingen naar PDF Layers Comps to PDF
Laagsamenstellingen naar PDF Layer Comps To PDF
Laagsamenstellingen naar PDF… Artboards to PDF…
Laagset Layer Set
Laagset Uit Gekoppelde Layer Set From Linked
Laagstijl Layer Style
Laagstijl kopiëren Copy Layer Style
Laagstijl Lijn Stroke Layer Style
Laagstijl plakken Paste Layer Style
Laagstijl Plakken Aan Gekoppelde Paste Layer Style To Linked
Laagstijl toevoegen Add a layer style
Laagstijl wissen Clear Layer Style
Laagweergave bijwerken Update Layer Appearance
Laagzichtbaarheid bijwerken Update Layer Visibility
Laatste bruikbare waarde ingevoegd Last Good Value Inserted
Laatste centraal uitvullen Justify centered
Laatste documentstatus herstellen Restore Last Document State
Laatste filter Last Filter
Laatste frame Last Frame
Laatste links uitvullen Justify last left
Laatste net laden LoadLastMesh
Laatste net laden Load Last Mesh
Laatste penseel Last Brush
Laatste rechts uitvullen Justify last right
Laatste synchronisatie Last sync
LAB zwart-wittechniek LAB – Black & White Technique
Lab-kleur Lab
Lab-kleur LabColor
Lab-kleur Lab Color
Lab-kleuren Lab Sliders
Laden Load
Laden Van Selectie Load Selection
Laden… LoadWorkspace
Lagen Layers
Lagen (ont)koppelen Link Layers
Lagen automatisch overvloeien Auto Blend Layers
Lagen automatisch overvloeien… Auto-Blend Layers…
Lagen automatisch uitlijnen… Auto-Align Layers…
Lagen automatisch verbergen Auto-Hide Layers
Lagen bijwerken Update Layers
Lagen degroeperen Ungroup Layers
Lagen dupliceren Duplicate Layer
Lagen exporteren naar bestanden Export Layers to Files
Lagen exporteren naar bestanden Export Layers To Files
Lagen groeperen Group Layers
Lagen isoleren Isolate Layers
Lagen koppelen Link Layers
Lagen koppelen/ontkoppelen Link/Unlink Layers
Lagen laden Load Layers
Lagen maken Create Layer
Lagen naar bestanden… Layer Comps to Files…
Lagen naar bestanden… Layers To Files
Lagen negeren en een kopie opslaan Discard Layers and Save a Copy
Lagen samenvoegen Merge Layers
Lagen samenvoegen Merge Down
Lagen verbergen Hide Layers
Lagen Verenigen Merge Down
Lagen vergrendelen Lock Layers
Lagen vergrendelen Lock All Linked Layers
Lagen verwijderen Delete Layer
Lagen zoeken Find Layers
Lagenstijl Layer Style
Lagenvenster Layers Palet
Landschap – metallic Metal Landscape
Lang en dun Tall and Thin
Lange lijnen Long Lines
Lange vegen Long Strokes
Lappendeken Patchwork
Lasso Lasso Tool
Lay-out Layout
Leeg Empty
Leeg frame invoegen Insert Blank Frame
Leegmaken Purge
Leer Leather
Leerstructuur Buff Textured
Leestekens Punctuation
Leestekens openen en sluiten Open & Close Punctuation
Legen Purge
Lei Slate
Lengte bewegingsspoor KernelLength
Lengte bewegingsspoor ManualKernelLength
Lengte lijn StrokeLength
Lengte lijn Stroke Lenght
Lengte vezel FiberLength
Lengte vezel Fiber Lenght
Lenscorrectie Lens Correction
Lenscorrectie Lenscorrention
Lenscorrectie… Fit Image…
Lenscorrectieprofiel LCP File
Lenscorrectieprofiel Lens Correction Profile
Lensmodel LensModel
Lensprofiel Profile
Lensprofiel inschakelen Lens Profile Enable
Lensprofielen LensProfiles
Lensprofielpad Profile File Path
Lenstype LensType
Lensvignettering Lens Vignetting
Letterserie (a,b,c) Serial Letter (a,b,c)
Letterserie (a,b,c) Serial Letter (A,B,C)
Lettertype Font
Lettertype FontLabel
Lettertype afstemmen… Match Font…
Lettertypefamily instellen Set the font family
Lettertypen uit Typekit toevoegen… Add Fonts from Typekit…
Lettertypenamen in het Engels weergeven Show Font Names in English
Levendig licht Vivid Light
Levendigheid Vibrance
Levendigheid herstellen Reset Vibrance
Licht Light
Licht aan Light On
Licht aan LightOn
Licht blauw Light Blue
Licht grasgroen Light Pea Green
Licht marmer Light Marble
Licht overvloeien kleurenachtergr. Lighten Blend use with Color Background
Licht rood Light Red
Licht ruw Light Rough
Licht ruw LightRough
Licht spectrum Light Spectrum
Licht tussenruimte Lighten Grout
Licht verspreiden Light Dissolve
Lichtblauw Light Blue
lichtblauw violet Light Blue Violet
Lichtbron Light
Lichtbron Light Source
Lichtbron LightSource
Lichtbruin Light Brown
Lichtcirkel CircleofLight
Lichtcirkel Circle Of Light
Lichtcyaan Light Cyan
Lichtcyaan blauw Light Cyan Blue
Lichte helling – vallei Shallow Slope Valley
Lichte helling – valleien Shallow Slope Valleys
Lichten Lights
Lichter Lighten
Lichter Lighter
Lichter LightIntensity
Lichter Light Intensity
Lichter (RGB) Lighter (RGB)
Lichtere kleur Lighter Color
Lichtere schaduwen Lighten Shadows
Lichtgeel Light Yellow
Lichtgeel groen Light Yellow Green
Lichtgeel oranje Light Yellow Orange
Lichtgrijs Light Gray
Lichtgroen Light Green
lichtgroen cyaan Light Green Cyan
Lichtheid Lightness
lichtkleur Light Color
lichtkleur LightColor
Lichtmagenta Light Magenta
Lichtmagenta rood Light Magenta Red
Lichtopvulling Fill Light
Lichtpaars Light Purple
Lichtrichting Light Direction
Lichtrichting LightDirection
Lichtrood Light Red
Lichtrood oranje Light Red Orange
Lichtste gebied Highlight Area
Lichtste gebied HighlightArea
Lichtsterkte Luminosity
Lichtsterkte behouden Preserve Luminosity
Lichtviolet Light Violet
Lichtviolet magenta Light Violet Magenta
Lighting Effects Classic… LightingEffects
Lijn Line Tool
Lijn Stroke
Lijn Line
Lijnen Lines
Lijnkleur Line Color
Lijnrichting Stroke Direction
Lijnrichting StrokeDirection
Lijst met onlangs geopende bestanden wissen Clear Recent File List
Lijsten Frames
Limiet actieve lichtbron Active Light Source Limit
Limoengroen glas Lime Green Glass
Lineaal Gereedschap Measure Tool
Lineair Linear
Lineair contrast (RGB) Linear Contrast (RGB)
Lineair doordrukken Linear Burn
Lineair licht Linear Light
Lineair Tegenhouden Linear Dodge
Lineair tegenhouden (toevoegen) Linear Dodge (add
Lineaire interpolatie Linear Interpolation
Liniaal Measure Tool
Liniaal Ruler
Liniaal Ruler Tool
Linialen Rulers
Linkerhand Left Hand
Linkermarge inspringen Indent left margin
Linkerranden Left Edges
Linkervoet Left Foot
Links Left
Links uitsnijden Crop Left
Linksboven TopLeft
Linksboven Top Left
Linksonder BottomLeft
Linksonder Bottom Left
Linnen Linen
Linnen weefsel Linen Weave
Lint Bow
Lint 1 Ribbon1
Lint 2 Ribbon2
Locaal cont. Clarity
Locatie Location
Locatie afstemmen Match Location
Locatie selecteren Select Location
Lock Frame Frame vergrendelen
Logbestandsonderdelen opslaan in Save Log Items To
Logonderdelen bewerken Edit Log Items
Lokaal (selectief) Local (Selective)
Lokale aanpassingen Local Adjustments
Lokale instellingen behouden Keep Local Settings
Long Lung
Lorem ipsum plakken Paste Lorem Ipsum
Los Loose
Los reconstrueren Reconstruct Loose
Losse draden Loose Threads
Luchtbellen Bubbles
Luid spectrum Noisy Spectrum
Luminantie Luminance
Luminantie aanpassen aqua Luminance Adjust Aqua
Luminantie aanpassen blauw Luminance Adjust Blue
Luminantie aanpassen geel Luminance Adjust Yellow
Luminantie aanpassen groen Luminance Adjust Green
Luminantie aanpassen magenta Luminance Adjust Magenta
Luminantie aanpassen oranje Luminance Adjust Orange
Luminantie aanpassen paars Luminance Adjust Purple
Luminantie aanpassen rood Luminance Adjust Red
Luminantiecontrast Luminance Contrast
Luminantiedetail Luminance Detail
Lus na laatste pagina Loop after Last Page
LZW-compressie LZW Compression