Zoeken met Ctrl+F Search with Ctrl+F

E-mail Mail
E-sRGB e-sRGB
E-tensiedeelvensters Extension Panels
Eén exemplaar afdrukken Print One Copy
Een gebeurtenis toevoegen AddEvent
Een gebeurtenis toevoegen Add an Event
Eén laag maken Flatten Image
Een nieuwe laag maken Create a new layer
Een nieuwe laag maken Create new layer
Eén pad Single Path
Eén pad SinglePath
Eén vlam langs pad One Flame Along Path
Eenheden Units
Eenheden UnitsLabel
Eenheden & linialen Units & Rulers
Eenheden en Linialen Units and Rulers
Eenheid breedte/hoogte WidthHeightUnit
Eenheid breedte/hoogte Width Height Unit
Eenheid uitsnijden Crop Unit
Eenheid voor formaat wijzigen Resize Unit
Eenvoud Simplicity
Eenvoud rand Edge Simplicity
Eenvoudig Simple
eerst naar beneden down first
eerst naar beneden Down First
eerst naar beneden DownFirst
eerst opzij across first
eerst opzij plaatsen Place Across First
Eerste afbeelding openen om instellingen toe te passen Open first image to apply settings
Eerste frame First Frame
Eerste penseel First Brush
Eerste serienummer Starting Serial Number
Eerste serienummer StartingSerialNumber
Eerste serienummer Starting Serial
Effect Effect
Effecten Effectes
Effecten schalen… Scale Effects…
Effectenset Effect Set
Effectenset EffectSet
Effectlaag Effect Layer
Effectlaag EffectLayer
Effen kleur… Solid Color…
Effen voorvlakken Solid
Effen voorvlakken Solid Front Faces
Efficiëntie Efficiency
Egaliseren Equalize
Eigen Custom
Eigen Vorm Definiëren Define Custom Shape
Eigenaar-ID camera CameraOwnerID
Eigenschappen PanelTitle
Eigenschappen Properties
Eigenschappen Helderheid/contrast Properties Brightness/Contrast
Eigenschappen Laag Layer Properties
Eigenschappen laag LayerProperties
Eigenschappen Venster Properties Window
Eigenschappenvenster Properties
Eigenschappenvenster Curven Properties Curves
Eiken Oak
Einde End
Einde bijsnijden bij afspeelknop Trim End at Playhead
Einde instellen op afspeelknop Set End at Playhead
Einde spline-besturing SplineControlEnd
Einde van werkgebied End of Work Area
Einde verplaatsen naar afspeelknop Move End to Playhead
Elastisch Rubber Band
ElectricImage ElectricImage
Elementen Elements
Elimineren Eliminate
Emmertje Paint Bucket Tool
Engine Engine
Enkele Laag Maken Flatten Image
Entropie Entropy
Envelop 1 Envelope 1
Envelop 2 Envelope 2
Envelop 2 Envelope2
Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van het structuurbestand Reading Err
Er is geen map geselecteerd No Folder Selected
Er is geen map geselecteerd No folder has been selected
Er kunnen geen punten meer worden ingevoegd NoMorePointsText
Er zijn geen afbeeldingen geselecteerd No Images Selected
Er zijn geen afbeeldingen geselecteerd No images have been selected
Er zijn geen exporttypes geselecteerd. NoExportTypesSelected
Erosieve structuren Erodible Textures
Erosieve uiteinden verscherpen Sharpen Erodible Tips
Escape Esc
Essentiële elementen (standaardinstelling) Essentials (Default)
Europa, algemeen gebruik 3 Europe General Purpose 3
Europa, prespress 3 Europe Prepress 3
Europa, web/internet 2 Europe Web/Internet 2
Even lijnen Even Fields
Even lijnen EvenFields
Every-line Composer Every-line Composer
Exact Exact
EXIF-info EXIF-info
EXIF-profieltag negeren Ignore EXIF Profile Tag
Exif-versie ExifVersion
Exporteren Export
Exporteren als Export As
Exporteren als HTML… Export As HTML…
Exporteren als tekst… Export As Text…
Exporteren naar 3DS Export to 3DS
Exporteren naar DXF Export to DXF
Exporteren voor After Effects (.vvpe) Export for After Effects (.vpe)…
Extensie Extension
Extensiedeelvensters laden Load Extensions Panels
Extensies Extensions
Extensies Extension
Extensies laten verbinden met internet Allow Extensions to Connect to the Internet
Externe instellingen behouden Keep Remote Settings
Externe verbindingen Remote Connections
Extra groot Extra Large
Extra JPEG opslaan SaveExtraJPEG
Extra zwaar canvas Extra Heavy Canvas
Extra’s Extras
Extraheren Extract
Extreem groot Huge
Extruderen naar 3D Extrude to 3D
Facet Facet
Factor Factor
FantasyLights-Dirt2-PS7 FantasyLights-Dirt2-PS7
Farsi-cijfers Farsi Digits
FastCoreRoutines FastCore Routines
Faux cursief Faux Italic
Faux vet Faux Bold
Favoriete clips instellen Set Favorite Clips
Favorieten Favorites
Favorieten van de ontwerper Designer Favorites
Feb Feb
februari February
Fel licht Hard Light
Fiets Bicycle
Fijn (zeer langzaam) Fine (Very Slow)
Fijne korrel Fine Grain
Fijne korrel FineGrain
Fijne voorvertoning renderen… FastPreview
File Zoeker File Browser
Filigraan Reticulation
Filigraan Recticulation
Film Movie
Film Film
Film en video Film & Video
Film Korrel Film Grain
Filmcategorie FilmCat
Filmgrootte FilmSize
Filmkorrel Film Grain
Filmkorrel… FilmGrain
Filter Filter
Filter Figuurpakket Picture Package Filter
Filter Figuurpakket… PicturePackageFilter
Filter Foto’s uitsnijden en rechttrekken Crop Photos
Filter Foto’s uitsnijden en rechttrekken CropPhotos
Filter Pointilleren Pointillize Filter
Filter voor aanpassingslagen Filter for adjustmentlayers
Filter voor ingesloten slimme objecten Filter for Embedded Smart Objects
Filter voor lokale up-to-date gekoppelde slimme objecten Filter for up to date loacally linked Smart Objects
Filter voor ontbrekende gekoppelde slimme objecten Filter for missing linked Smart Objects
Filter voor pixellagen Filter for pixel layers
Filter voor slimme objecten Filter for smart objects
Filter voor tekstlagen Filter for type layers
Filter voor up-to-date slimme objecten die aan de bibliotheek gekoppeld zijn Filter for up to date library linked Smart Objects
Filter voor verouderde gekoppelde slimme objecten Filter for out of date linked Smart Objects
Filter voor vormlagen Filter for shape layers
Filtergalerie Filter Gallery
Filtermasker uitschakelen Disable Filter Mask
Filtermasker verwijderen Delete Filter Mask
flash3D Flash 3D
FlashPix-versie FlashPix
Flits Flash
Flower Power Flower power
Fluorescerend Fluorescent
FOCOLTONE-KLEUREN FOCOLTONE Colors
Focus Focus
FontArial ArialMT
Formaat File Format
Formaat voor beste kwaliteit Best Quality Size
Formaatopties van Photoshop Photoshop Format Options
Formulierknop Form Button
Foto Photo
Foto’s extraheren, opslaan en sluiten Crop Photos Auto Save And Close
Foto’s extraheren, opslaan en sluiten CropPhotosAutoSaveAndClose
Foto’s uitsnijden en rechttrekken Crop and Straighten Photos
Foto’s uitsnijden en rechttrekken Crop Photos Auto
Foto’s uitsnijden en rechttrekken CropPhotosAuto
Fotofilter Photo Filter
Fotofilterkleuren Photo Filter Colors
Fotofilters herstellen Reset Photo Filters
Fotografie Photography
Fotografische effecten Photographic Effects
Fotografische kleurtinten Photographic Toning
Fotokopie Photocopy
Fotokopie Photocopy
Fotolijst… Picture Frame…
Fout Error
Fout bij verwerking: Error In Processing
Fouten Errors
Fouten in logboekbestand Log Errors to File
Foutopsporingsprogramma onderbreken? Debug
Foutwaarschuwing Error Alert
Fractionele breedten Fractional Widths
Fragment Fragmentatie
Fragmenten Fractures
Frame animatie maken Create Frame Animation
Frame dupliceren Duplicate Frame
Frame herstellen Restore Frame
Frame Offset Frame verschuiven
Frame verwijderen Delete Frame
Frames achteruit afspelen Reverse Frames
Frames kopiëren Copy Frames
Frames maken van clips Make Frames from Clips
Frames maken van lagen Make Frames From Layers
Frames omzetten Convert Frames
Frames overslaan toestaan Allow Frame Skipping
Frames plakken… Paste Frames…
Frames samenvoegen tot clips Flatten Frames into Clips
Frames samenvoegen tot lagen Flatten Frames Into Layers
Frames verwijderen Delete Frames
Framesnelheid voor tijdlijn instellen Set Timeline Frame Rate
Franse lelie Fleur De Lis
Fresco Fresco
Frisdrank Soda
FStop F-stop
Functies voor het Midden-Oosten Middle Eastern Features
Functies voor Oost-Azië East Asian Features
Fysieke brandpuntsafstand PhysicalFocalLength