Zoeken met Ctrl+F Search with Ctrl+F

G-sleutel Treble Clef
Ga naar Go To
Gaas Gauze
Galerie Vervagen> Blur Gallery>
Gammacorrectie Gamma Correction
Gastheer Host
Gaussiaans Gaussian
Gaussiaans – omgekeerd Guassian Inverse
Gaussiaans Vervagen Gaussiaans Blur
Geaccentueerde Randen Crosshatch
Geaccentueerde randen Accented Edges
Geactiveerd AppliedBlurTrace
Geanimeerd Marching Ants
Geanimeerd Sneltoets M Marching Ants
Geanimeerd zoomen Animated Zoom
Geanimeerde lijn Marching Ants
Gearceerd Shaded
Geavanceerd Advanced
Geavanceerd overvloeien Advanced Blending
Geavanceerde BMP-modi BMP Advanced Modes
Geavanceerde BMP-modi BMPAdvancedModes
Geavanceerde modi AdvancedModes
Geavanceerde modus Advanced Mode
Gebeiteld gummetje Eraser Chiseled
Gebeitelde hemel Chiseled Sky
Gebeitelde hemel (tekst) Chiseled Sky Texture
Gebeurtenis Event
Gebeurtenissen inschakelen om scripts/handelingen uit te voeren Enable Events to Run Scripts/Actions
Gebied automatisch toevoegen AutoGenKernels/Title
Gebied te klein RegionTooSmall
Gebieden voor bewegingsschatting tonen SelectionCheck
Geborsteld metaal Brushed Metal
Geborsteld metaal, gestempeld Brushed Metal Stamped
Geborsteld metaal, glanzend Brushed Metal Glossy
Gebrandschilderd glas Stained Glass
Gebrandschilderd glas… StainedGlass
Gebruik Use
Gebruiken Use
Gecentreerd inzoomen op punt waarop wordt geklikt Zoom Clicked Point to Center
Gecomprimeerde bits per pixel Compressed
Gedachte 1 Thought 1
Gedachte 2 Thought 2
Gedeponeerd Registered
Gedeponeerd-handelsmerksymbool Registered Trademark symbol
Gedeukt dun aluminium Dented Thin Aluminum
Gedeukt metaal met schaduw Dented Metal with Shadow
Gedragsparameters… Param Dialog
Gedragsparameters… ParamDialog
Geef diepte Extrude
Geef een bronmap op. SpecifySource
Geef een doelmap op. SpecifyDest
Geel Yellow
Geel en oranje Yellow and Orange
Geel filter Yellow Filter
Geel glas Yellow Glass
Geel-groen, rood-violet Yellow Green Red Violet
Geel-groen, rood, oranje, blauw Yellow Green Red Orange Blue
Geel, blauw, rood, groen Yellow Blue Red Green
Geel, groen, blauw Yellow Green Blue
Geel, magenta, blauwgroen Yellow Magenta Teal
Geel, roze, groen Yellow Pink Green
Geel, roze, paars Yellow Pink Purple
Geel, violet Yellow Violet
Geel, violet, rood, blauwgroen Yellow VioletRedTeal
Geen Non
Geen None
geen aan gebeurtenissen gekoppelde scripts/handelingen no scripts/actions associated with events
Geen details voor fout No Detail On Error Twain
Geen dithering No Dither
Geen geav.overvloeien No Adv. Blending
Geen gegevensbron Data Source Twain
Geen gegevensbronmanage Data Source Manager Twain
Geen kleur QD No Color QD
Geen kleurbeheer voor dit document Don’t Color Manage This Document
Geen laageffecten No Layer Effects
Geen laagmasker No Layer Mask
Geen onderbreking No Break
Geen overeenkomende profielen aangetroffen Profile List Empty
Geen stijl No Style
Geen System 7 No System 7
Geen transparantiedithering No Transparency Dither
Geen vectormasker No Vector Mask
Geen voorvertoning No Preview
Geen voorvertoning NoPreview
Geen/Snel None
Geforceerd Forced
Gegevenspunten selecteren Select Data Points
Gegevenssets als bestanden Data Sets as Files
Gegevenssets toepassen… Apply Data Set…
Gegevenssets… Data Sets…
Gegoten lood Molten Lead
Gegradueerd filter Graduated Filter
geheugen memory
Geheugen en Afbeeldingscache Memory and Image Cache
Geheugenverbruik Memory Usage
Geïmporteerde instellingen wissen Clear Imported Settings
Geïndexeerd Indexed
Geindexeerde kleur Indexed Color
Geïndexeerde kleur IxClr
Geïnterlinieerd Interlaced
Gekleurd papier Color Paper
Gekoppeld Linked
Gekoppeld Uitlijnen Allign Linked
Gekoppelde insluiten Embed Linked
Gekoppelde Items Verdelen Distribute Linked
Gekoppelde Lagen Linked Layers
Gekoppelde lagen selecteren Select Linked Layers
Gekoppelde plaatsen… Place Linked…
Gekruist Crossing
Gekruist omlaag Crossing Down
Gekruist omlaag CrossingDown
Gekruist ontwikkelen (RGB) Cross Process (RGB)
Gekrulde aanhalingstekens gebruiken Use Smart Quotes
Gele chrysanten Yellow Mums
Gele gel Yellow Gel
Gele gel met slagschaduw Yellow Gel with Drop Shadow
Gele lijnen Yellow Lined
Gele paperclip Yellow Paper Clip
Gele tinten Yellows
Gele tinten Yellow
Gele toon Yellow Tone
Gelijkend Similar
Gelijkwaardig Similar
Gelokaliseerde kleurclusters Localized Color Clusters
Gemarkeerd Checked Box
Gemarmerd Marbled
Gemiddeld Average
Gemiddeld Mean
Gemiddeld 3 x 3 3 by 3 Gaverage
Gemiddeld spectrum Medium Spectrum
Gemiddelde Average
Gemiddelde waarde zonder maximumwaarde Mean Rejecting Single Maximum
Gemiddelde waarde zonder minimum- en maximumwaarde Mean Rejecting Single Min Max
Gemiddelde waarde zonder minimum- en maximumwaarde MeanRejectingSingleMinMax
Gemiddelde waarde zonder minimumwaarde Mean Rejecting Single Minimum
Gemiddelde waarde zonder minimumwaarde MeanRejectingSingleMinimum
Generate UVs… UV’s genereren…
Genereren Generate
Genereringscode film FilmGenCode
Geometrische vervorming Geometric Distortion
Geopende afbeeldingen gebruiken Use Open Images
Geopende bestanden Opened Files
Geopende bestanden toevoegen Add Open
Geopende bestanden toevoegen Add Open Files
Geopende bestanden toevoegen AddOpen
Geopende bestanden toevoegen AddOpenFiles
Geopende documenten automatisch bijwerken Auto-Update Open Documents
Geplaatst-horizontaal Laid horizontal
Geplaatst-horizontaal Laidhorizontal
Geplaatst-verticaal Laid vertical
Geprojecteerde lichtsterkte Screened Luminosity
Gereed Done
Gereedschap Tool
Gereedschap herstellen Reset Tool
Gereedschap horizontale tekst, Mirad Pro Standaard 24pt Horizontal Type Tool Myriad Pro R
Gereedschap straal verfijnen Refine Radius Tool
Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E Refine Radius Tool expands detection area
Gereedschap verfijningen wissen Delete Refine Radius Tool
Gereedschap Verplaatsen Move Tool
Gereedschap verticale tekst, Mirad Pro Standaard 24pt Vertical Type Tool Myriad Pro Reg
Gereedschappen Tools
Gereedschapsopname toestaan Allow Tool Recording
Gereedschapsopties Tool Options
Geribbeld papier Kraft Waffle
Gericht Directional
Gericht aanpassingsgereedschap Targeted Adjustment Tool
Gericht aanpassingsgereedschap automatisch selecteren Auto-Select Targeted Adjustment Tool
Geschept papier Home made Paper
Gescheurd plastic Shredded Plastic
Gescheurde randen Torn Edges
Gescheurde randen… TornEdges
Geschiedenislijst HistoryList
Geschiedenisminiaturen HistoryThumbs
Geschiedenisscrubber HistoryScrubber
Geselecteerd Selected
Geselecteerd pad Selected Path
Geselecteerde elementen exporteren Export Selected
Geselecteerde hulplijnen tekengebied wissen Clear Selected Artboard Guides
Geselecteerde laag/lagen Selected Layer(s)
Geselecteerde metingen exporteren Export selected measurments
Geselecteerde metingen verwijderen Delete selected measurments
Geselecteerde randen Selected Edges
Geselecteerde restrictie Selected Constraint
Gesloten arcering” Close Cross Hatch
Gespatte druppels SpatterDrops1
Gespatte druppels 2 SpatterDrops2
Gespatte druppels 3 SpatterDrops3
Gespatte druppels 4 SpatterDrops4
Gespiegeld / gereflecteerd Mirror
Gespikkeld metallic Metallic Flecks
Gesplitste tinten Split Toning
Gespoten sjabloon Sprayed Stencil
Gesprek 1 Talk 1
Gesprek 10 Talk 10
Gesprek 11 Talk 11
Gesprek 12 Talk 12
Gesprek 2 Talk 2
Gesprek 3 Talk 3
Gesprek 4 Talk 4
Gesprek 5 Talk 5
Gesprek 6 Talk 6
Gesprek 7 Talk 7
Gesprek 8 Talk 8
Gesprek 9 Talk 9
Gesproken Notitie Gereedschap Audio Annotion Tool
Gestempeld aluminium Stamped Aluminium
Gestempelde zonsondergang Stamped Sunset
Gestikte lappendeken Stiched Patchwork
Gestikte lappendeken” Stitched Patchwork
Gestippelde omlijning Dotted Strokes
Gestreepte kegel StripedCone
Gestreepte kegel (knop) Striped Cone Button
Gesynchroniseerd; uw Creative Suite-toepassingen zijn gesynchroniseerd en gebruiken dezelfde klleurinstellingen ten behoeve van consistent kleurbeheer Synchronized Your Creative Suite applications are synchronized using the same color settings for consistent color management
Geverfde wandkast Painted Wallboard
Gewassen waterverfpapier Washed Watercolor Paper
Geweven – breed Woven Wide
Geweven – plat Woven Flat
Gewijzigde inhoud bijwerken Update Modified Content
Gewijzigde video tonen Show Altered Video
Gezicht Face
Gezicht bewerken Face Edit
Gezicht herstellen Face Reset
Gezicht uitvloeien Face Liquify
Gezicht uitvloeien FaceAwareLiquify
Gezichten detecteren Detect Faces
Gezichtoverlay tonen view Face Overlay
Gezichtoverlay tonen viewFaceOverlay
Gezichtsbreedte Face Width
Gezichtsbreedte FaceWidth
Gezichtsvorm FaceShape
GIF 128 geen dithering GIF 128 no Dither
GIF 128 met dithering GIF 128 Dithered
GIF 32 geen dithering GIF 32 no Dither
GIF 32 met dithering GIF 32 Dithered
GIF 64 geen dithering GIF 64 no Dither
GIF 64 met dithering GIF 64 Dithered
GIF restrictief GIF Restrictive
GIFOptions GIF-opties
Gips Plaster
Glans Gloss
Glanzend Shiny
Glanzend blauw metaal Shiny Blue Metal
Glanzend chroom Slick Chrome
Glanzend papier GlossyPaper
Glanzende bol Shiny Sphere
Glas Glass
Glasvezel Fiber glass
Glazen knoppen Glass Buttons
Glimlach Smile
Globaal Licht Global Light
Globale belichting Global Light
Globale belichting bijhouden Global Light Track
Globale belichting gebruiken Use Global Light
Gloed binnen Inner Glow
Gloed Binnen Inner Glow
Gloed buiten Outer Glow
Gloed Buiten Outer Glow
Gloed onscherp Diffuse Glow
Gloeiende helling Rounded Slope
Gloeilamp LightBulb
Gloeilamp 1 Light Bulb 1
Gloeilamp 2 Light Bulb 2
Gloeilamp 2 Light Bulb 2
Gloeilamp 3 LightBulb 3
Glyphs Glyphs
Goed Good
Golf Wave
Golflengte Wavelength
Golven Waves
Google Earth 4 KMZ macKMZ
Gouache licht op waterverf Gouache Lighton Watercolor
Goud Gold
Goud metallic Gold Metallic
Goud perkament Gold Parchment
Goud velijn Gold Vellum
Goud, blauwgroen, groen Gold Teal Green
Gouden bedekking Overlay with Gold
Goudgele ingesprongen schuinte Yellow Gold Bevel Indent
GPS Afbeeldingsrichting GPSImageDir
GPS Afstand GPSDistance
GPS Afstandsverwijzing GPSDistanceRef
GPS Breedtegraad GPSLatitude
GPS Breedtegraad bestemming GPSDestinationLatitude
GPS Datumstempel GPSDate
GPS DOP GPSDOP
GPS Gebiedsinformatie GPSArea
GPS Hoogte GPSAltitude
GPS Hoogteverwijzing GPSAltitudeRef
GPS Kaartdatum GPSMap
GPS Lengtegraad GPSLongitude
GPS Lengtegraad bestemming GPSDestinationLongitude
GPS Meetmethode GPSMeasure
GPS Peiling bestemming GPSDestinationBearing
GPS Satellieten GPSSatellites
GPS Snelheid GPSSpeed
GPS Spoor GPSTrack
GPS Status GPSStatus
GPS Tijdstempel GPSTime
GPS Verschil GPSDifferential
GPS Versie GPSVersion
GPS Verwerkingsmethode GPS
GPS Verwijzing afbeeldingsrichting GPSImageDirRef
GPS Verwijzing breedtegraad GPSLatitudeRef
GPS Verwijzing breedtegraad bestemming GPSDestinationRef
GPS Verwijzing lengtegraad GPSLongitudeRef
GPS Verwijzing lengtegraad bestemming GPSDestinationLongitudeRef
GPS Verwijzing peiling bestemming GPSDestinationBearingRef
GPS Verwijzing snelheid GPSSpeedRef
GPS Verwijzing spoor GPSTrackRef
GPU Instellingen Graphic Processor Settings
GPUCore-routines GPUCoreRoutines
Grafiekpapier Graph Paper
Grafische pen Graphic Pen
Grafische pen.. GraphicPen
Graniet Granite
Gras Grass
Gras 1 Grass 1
Gras 2 Grass 2
Gras 3 Grass 3
grijs grey
Grijs Gray
Grijs gamma 1.8 Gray Gamma 1.8
Grijs gamma 2.2 Gray Gamma 2.2
Grijs graniet Gray Granite
Grijs graniet GrayGranite
Grijs velijn Gray Vellum
Grijsgroene toon Grey Green Tone
Grijstinten Neutrals
Grijswaarden Gray Slider
Grijswaarden Graysc
Grijswaarden Grayscale Ramp
Grijswaarden Grayscale Slider
Grijswaarden Grayscale
Grijswaardenmix aqua Grayscale Mix Aqua
Grijswaardenmix automatisch toepassen Apply auto grayscale mix
Grijswaardenmix automatisch toepassen bij omzetten in grijswaarden Apply auto grayscale mix when converting to grayscale
Grijswaardenmix blauw Grayscale Mix Blue
Grijswaardenmix geel Grayscale Mix Yellow
Grijswaardenmix groen Grayscale Mix Green
Grijswaardenmix magenta Grayscale Mix Magenta
Grijswaardenmix oranje Grayscale Mix Orange
Grijswaardenmix paars Grayscale Mix Purple
Grijswaardenmix rood Grayscale Mix Red
Grijswaardenomzetting Grayscale Conversion
Grijswaardenstrepen Gray Value Stripes
Grind Gravel
Grind Pebbled
Groen Green
Groen en zwart Green and Black
Groen filter GreenFilter
Groen filter Green Filter
Groen glas Green Glass
Groen met vezels Green with Fibers
Groen verloop met omlijning Green Gradient with Stroke
Groen, blauw, geel Green Blue Yellow
Groen, geel Green Yellow
Groen, geel, oranje Green Yellow Orange
Groen, paars, blauw Green Purple Blue
Groene curve Green Curve
Groene gel Green Gel
Groene gel met slagschaduw Green Gel with Drop Shadow
Groene kleurtoon Green Hue
Groene paperclip Green Paper Clip
Groene tinten Greens
Groene toon Green Tone
Groene verzadiging Green Saturation
Groene/magenta rand corrigeren Fix Green/Magente Fringe
Groene/rode kleverige worm Green and Red Gummy Worm
Groep Group
Groep… Group…
Groeperen Met Vorige Group With Previous
Groeperen uit lagen Group from Layers
Grof weefsel Coarse Weave
Groffe puntjes Coarse Dots
Groffe veeg Rough Smear
Grondvlak Ground Plane
Groot Large
groot bestand large file
Groot en plat Big and Flat
Grootte Sample Size
Grootte Size
Grootte bediening penseeldruk in-/uitschakelen Toggle Brush Pressure Controle Size
Grootte gloed Glow Size
Grootte korrel Grain Size
Grootte lijn Stroke Size
Grootte lijn StrokeSize
Grootte rimpel Ripple Size
Grootte rimpel RippleSize
Grootte tegel Tile Size
Grootte tegel TileSize
Grootte van Afbeelding Image Size
Grootte van Canvas Canvas Size
Grootte vierkant Square Size
Grootte vierkant SquareSize
Grootte voorvertoning van lettertype Font Preview Size
Grote lijst Large List
Grote miniaturen Large Thumbnail
Gummetje Eraser Tool
Haal Naar Voren Bring Forward
Half afgerond Half Rounded
Halfrond Half Round
Halftoonraster HalftonePattern
Halve noot Half Note
Hand Gereedschap Hand Tool
Handdoek Towel
Handeling Action
Handeling uitvoeren RunAction
Handeling uitvoeren Run Action
Handelingen Actions
Handelingen herstellen Reset Actions
Handelingen laden Load Actions
Handelingen opslaan Save Actions
Handelingen vervangen Replace Actions
Handelingopties… Action Options…
Handelsmerk Trademark
Handelsmerksymbool Trademarksymbol
Handje Hand Tool
Handje Sneltoets H Hand Tool
Handmatig Manual
Hard houtskool – licht Hard Charcoal light
Harde Mix Hard mix
Hardheid Hardness
Hardheid rond penseel variëren op basis van verticale HUD-verplaatsing Vary Round Brush Hardness based on HUD vertical movement
Hart Heart
Harten Heart Card
Harten HeartCard
HB-potlood HB Pencil
HDRkleurtinten HDR-Toninig
HDRMergeUI Exposure Merge Filter
HDRMergeUI ExposureMergeFilter
HDTV (Rec. 709) HDTV (Rec. 709)
HDV 1080/DVCPRO HD 720 (1,33) HDV 1080/DVCPRO HD 720 (1,33)
Helder ClearAmount
Helder gestempeld Clear Die Cut
Helder met dikke omlijning Clear with Heavy Stroke
Helder met normale omlijning Clear with Medium Stroke
Helder reliëf – schuinte binnen Clear Emboss Inner Bevel
Helder reliëf – schuinte buiten Clear Emboss Outer Bevel
Helderdere middentonen Midtones Brighter
Heldere dubb. zwarte omlijning Clear Double Black Stroke
Heldere gel Clear Gel
Heldere gel met slagschaduw Clear Gel with Drop Shadow
Heldergroen Lime Green
Helderheid Brightness
Helderheid Clarity
Helderheid Clear Amount
Helderheid 2012 Clarity2012
Helderheid Contrast Brightness Contrast
Helderheid gloed Glow Brightness
Helderheid papier PaperBrightness
Helderheid papier Paper Brightness
Helderheid rand Edge Brightness
Helderheid scheurtjes CrackBrightness
Helderheid scheurtjes Crack Brightness
Helderheid weerkaatsing Brightness
Helderheid weerkaatsing Specular Brightness
Helderheid/contrast Brightness/Contrast
Helderheid/contrast opnieuw instellen Reset Brightness/Contrast
Helderheidsregelaar Brightness Cube
Helderheidswaarde BrightnessValue
Helderrode schuinte Bright Red Bevel
Hele noot Whole Note
Hele woorden Whole Word Only
Helling – afdalend Rolling Slope Descending
Helling – stijgend Rolling Slope Ascending
Helling met afgeronde stappen Notched Slop Rounded
Help Help
Helvetica Helvetica
Herhalingsopties Looping Options
Herkomst magnetisch Snap to Origin
Herstel Recovery
Herstelinformatie automatisch opslaan om de Automatically Save Recovery Information Every
Herstellen Reset
Herstellen Restore
Herstellen Cancel
Herstellen Reset
Het compositiebestand is corrupt Bad Comp
Het is gelukt It Worked Twain
Het uitschakelen van Compatibiliteit maximaliseren kan het gebruik van PSD- of PSB-bestanden in andere toepassingen of andere versies van Photoshop beïnvloeden Turning off Maximize Compatibility may interfere with the use of PSD or PSB files in other applications or with other versions of Photoshop
Hexadecimale code van kleur kopiëren Copy Color’s Hex Code
Hierheen schuiven Scroll Here
Hindi-cijfers Hindi Digits
Histogram Histogram
Historie History
Historie Histories
Historie Penseel Gereedschap History Brush Tool
Historie wissen Clear History
Historiecache History & Cache
Historielogbestand History Log
Historieopties History Options
Historiepenseel History Brush Tool
Historiepenseel History Brush
Historiestaten History States
Hitte-explosie Hot Burst
HKS E HKS E
HKS E Process HKS E Process
HKS K HKS K
HKS K Process HKS K Process
HKS N HKS N
HKS N Process HKS N Process
HKS Z HKS Z
HKS Z Process HKS Z Process
Hoed Hat
Hoek Angle
Hoek – Plat, transparant Angle Flat Opaque
Hoek – Plat, transparant, droog Angle Flat Opaque Dry
Hoek – Plat, vlekkerig Angle Flat Smeary
Hoek – Plat, vlekkerig, vuil Angle Flat Smeary Dirty
Hoek – Platte blender Angle Flat Blender
Hoek – Platte cloner Angle Flat Cloner
Hoek – Plat, transparant Angle – Flat Opaque
Hoek uitsnijden Crop Angle
Hoeklijn Angled Strokes
Hoeklijn AngledStrokes
Hoekpixels herhalen Repeat Edge Pixels
Hoekrichting Amgular Direction
Hoeveel Amount
Hoeveel Amount
Hoeveelheid Amount
Hoeveelheid VignetteAmountSlider
Hoeveelheid gloed GlowAmount
Hoeveelheid gloed Glow Amount
Hoeveelheid groen Green Amount
Hoeveelheid korrel Grain Amount
Hoeveelheid paars Purple Amount
Hoeveelheid verscherpen Sharpen Amount
Hoeveelheid vervormen Distort Amount
Hoeveelheid vignet Vignette Amount
Hoeveelheid vignet Vignetting Amount
Hoeveelheid vignet na uitsnijden Post Crop Vignetting Amount
Hond Dog
Hoofdgedeelte van film MoviePrime
Hoofdgedeelte van film Movie Prime
Hoofdlettergevoelig Case Sensitive
Hoofdletters gebruiken Use Upper Case
hoog Best
Hoog High
Hoog (langzaam) High (Slow)
Hoogdoorlaat… High Pass…
Hooglichten Hilights
Hooglichten Highlights
Hooglichten 2012 Highlights2012
Hooglichten vignet na uitsnijden Post Crop Vignetting Highlights
Hoogte Height
hoogte Height
Hoogte Altitude
Hoogte afbeelding Image Height
Hoogte afbeelding ImageHeight
Hordeur Screen Door
Horiz. Horiz
Horizontaal Horizontal
Horizontaal Midden Horizontal Centers
Horizontaal omdraaien Flip Horizontal
Horizontaal perspectief Horiz Perspective
Horizontaal perspectief Horizontal Perspective
Horizontaal schalen ScaleHorizontal
Horizontaal schalen Horizontally scale
Horizontaal transformeren Transform Horizontal
Horizontale middelpunten Horizontal Centers
Horizontale spatiëring Horizontal Spacing
Horizontale spatiëring HorizontalSpacing
Horizontale tekst Horizontal Type Tool
Horizontale vervorming Horizontal Distortion
Hotspot Hotspot
Hout Wood
Houten kader Wood Frame
Houten kader – 50 pixels Wood Frame – 50 pixels
Houtnerf Woodgrain
Houtskool Charcoal
Houtskool CharcoalArea
Houtskool Charcoal Area
Houtskool Chorcoal
Houtskool spikkels CharcoalFlecks
HSB HSB
HSB-kleuren HSB Sliders
HSB/HSL HSB/HSL
HSB/HSL HSBHSL
HSB/HSL-parameters HSBHSLParamaters
HUD-kleurkiezer HUD Color Picker
Huidig gereedschap Current Tool
Huidig gereedschap Current Tool Only
Huidig licht Current Light
Huidig licht CurrentLight
Huidig pad Current Path
Huidig pad verwijderen Delete current path
Huidige alineastijl verwijderen Delete current Paragraph Style
Huidige instelling verwijderen Delete Current Setting
Huidige kleuren Current Colors
Huidige pixelverhoudingen vervangen door standaardwaarden Replace current pixel aspect ratios with the default values
Huidige selectie Current Selection
Huidige staat verwijderen Delete current state
Huidige tekenstijl verwijderen Delete current Character Style
Huidige voorinstelling verwijderen Delete Current Preset
Huidige voorinstelling voor lichten verwijderen Delete Current Light Presets
Huidskleuren Skin Tones
Hulplijnen Guides
Hulplijnen canvas Canvas Guides
Hulplijnen canvas wissen Clear Canvas Guides
Hulplijnen tekengebied Artboard Guides
Hulplijnen tonen view Guides
Hulplijnen tonen viewGuides
Hulplijnen vergrendelen Lock Guides
Hulplijnen wissen Clear Guides
Hulplijnen, raster en segmenten Guides, Grid & Slices
Hulplijnen, Raster en Uitsneden Guides, Grids and Slices
Hulpprogramma’s voor afdrukken in 3D… 3D Print Utilities…
Hulst Holly