Search with Ctrl+F Zoeken met Ctrl+F

Cache Levels Cacheniveau
Cache Tile Size Blokgrootte cachegeheugen
Calculations Berekeningen
Calculations… Berekenen…
Calligraphic Brushes Kalligrafische penselen
Camera Calibration Camerakalibratie
Camera Make Merk camera
Camera Model Cameramodel
Camera Profile Cameraprofiel
Camera Profile Digest Samenvatting cameraprofiel
Camera Raw Cache Camera Raw-cache
Camera Raw database Camera Raw-Database
Camera Raw Defaults Standaardinstellingen Camera Raw
Camera Raw Filter… Camera Raw-filter…
Camera Raw Preferences Camera Raw-voorkeuren
Camera Raw-filter Camera Raw Filter
Camera Raw… Camera Raw…
Camera Settings Camera-instellingen
CameraMake Merk camera
CameraModel Cameramodel
CameraOwnerID Eigenaar-ID camera
CameraSerialNumber Serienummer camera
Campfire Kampvuur
Cancel Annuleren
Cancel Herstellen
Cancel 3D Print Afdrukken in 3D annuleren
Cancel Print Afdrukken annuleren
Candle Light Kaarslicht
Candy Snoepgoed
Cannot Found Suggest Kernels Kan geen extra gebieden voor bewegingsschatting vinden.
Cannot Gen Kernels Kan geen extra gebieden voor bewegingsschatting vinden.
Cannot Open Kan het bestand niet openen
Cannot Redo Kan niet opnieuw uitvoeren
Cannot Undo Kan niet ongedaan maken
Cannot Write Kan niet schrijven naar bestand
CannotOpen Kan het bestand niet openen om op te slaan
CannotUndefined Kan niet opslaan, de bestandsnaam is niet gedefinieerd
CannotWrite Kan niet schrijven naar bestand
Canvas Canvas
Canvas Guides Hulplijnen canvas
Canvas Size Grootte van Canvas
Canvas Size… Canvasgrootte…
Car 1 Auto 1
Car 2 Auto 2
Carpet Tapijt
Cascade Trapsgewijs
Case Sensitive Hoofdlettergevoelig
Cast Shadow Projectschaduw
Cast Shadow (type) Projectschaduw (tekst)
Cat Kat
Cat Print Pootafdruk kat
CatPrint Pootafdruk kat
Cells Cellen
CellSize Celgrootte
Center Midden
Center Middelpunt
Center Columns Middenkolommen
Center Mesh Middennet
Center Mesh In View Net centreren in weergave
Center text Tekst centreren
centimeter Centimeter
Centimeter cm
Centimeters Centimeters
CFAPattern CFA-patroon
Chalk Krijt
Chalk & Charcoal Krijt en Houtskool
Chalk And Charcoal Krijt En Houtskool
Chalk Area Krijt
Chalk Build Up Krijt opbouwen
Chalk with Medium Heavy Flow Krijt – gemiddeld zwaar vloeiend
ChalkArea Krijt
ChalkCharcoal Krijt en houtskool…
Champagne Champagne
Chanels Kanalen
Change wijzigen
Change All wijzigen
Change Text Orientation Tekstrichting wijzigen
Change To Wijzigen in
Change/Find Wijzigen/zoeken
Changes will take effect the next time you create a new Document Wijzigingen van kracht wanneer u weer een nieuw document maakt
Changes will take effect the next time you start Photoshop Wijzigingen worden van kracht als u Photoshop opnieuw start
Channel 1 Kanaal 1
Channel 2 Kanaal 2
Channel 3 Kanaal 3
Channel 4 Kanaal 4
Channel Layer Content Laaginhoud Wijzigen
Channel Mixer Kanaalmixer
Channel Options Kanaalopties
Channel Overlays Kanaalbedekkingen
Channel1 Kanaal 1
Channel2 Kanaal 2
Channel3 Kanaal 3
Channel4 Kanaal 4
Channels Kanalen
Character Teken
Character Panel Deelvenster Teken
Character Styles Tekenstijlen
Character Styles Panel Deelvenster Tekenstijlen
Charcoal Houtskool
Charcoal Area Houtskool
CharcoalArea Houtskool
CharcoalFlecks Houtskool spikkels
CharcoalThickness Dikte houtskool
Check All Layers Alle lagen controleren
Check Box Selectievakje
Check In… Inchecken…
Check mark Vinkje
Check Spelling Spelling controleren
Check Spelling Controlleer Spelling
Checked Box Gemarkeerd
Checkmark Vinkje
Chin Height Kinhoogte
ChinHeight Kinhoogte
Chiseled Sky Gebeitelde hemel
Chiseled Sky Texture Gebeitelde hemel (tekst)
Choke Inperken
Choose Kiezen
Choose a camera make Kies een cameramodel
Choose a camera make Kies een lensmodel
Choose a camera make Kies een merk camera
Choose camera make Kies een merk camera
Choose files for batch lens correction Kies bestanden voor lenscorrectie in batch
Choose Stack Mode Stapelmodus kiezen
Choose Text Engine Options Opties voor tekstengine kiezen
Choose two or more files from a set of exposures to merge and create a High Dynamic Range image Kies twee of meer bestanden uit een set belichtingen om samen te voegen en een High Dynamic Range 9HDR)-afbeelding te maken
Choose two or more files to compute the statistics operation on Kies twee of meer bestanden om de statistische bewerking op uit te rekenen
Choose two or more files to load into an image stack Kies twee of meer bestanden om in een afbeeldingsstapel te laden
ChooseCameraMake Kies een merk camera
ChooseLens Kies een lensmodel
ChoosementMap Kies een bestandsnaam voor het opslaan van paden
ChoosementMap Kies een verplaatsingsafbeelding
ChooseModel Kies een cameramodel
ChooseSourceFolderTip Selecteer de te gebruiken map met afbeeldingen
Chorcoal Houtskool
Chorcoal Thicness Dikte Houtskool
Chromatic Aberration Kleurafwijking
Chromatic Aberration B Kleurafwijking B
Chromatic Aberration R Kleurafwijking R
ChromaticAberration Kleurafwijking
Chrome Chroom
Chrome Fat Chroom – vet
Chrome Polished Chroom – gepolijst
Chromed Satin Verchroomd satijn
Chromed Satin Texture Verchroomd satijn (tekst)
CIE RGB CIE RGB
Cineon Cineon
Circle Cirkel
Circle Frame Kader cirkel
Circle Of Light Lichtcirkel
Circle Thin Frame Dun kader cirkel
CircleofLight Lichtcirkel
Circular Rainbow Ronde regenboog
Circular Vignette Rond vignet
Clarity Locaal cont.
Clarity Helderheid
Clarity2012 Helderheid 2012
Clean Mixer Brush Mixerpenseel reinigen
Cleanliness Netheid
Clear Wissen
Clear All Actions Alle handelingen wissen
Clear Amount Helderheid
Clear Brush Controls Besturingselementen penseel wissen
Clear Canvas Guides Hulplijnen canvas wissen
Clear Die Cut Helder gestempeld
Clear Double Black Stroke Heldere dubb. zwarte omlijning
Clear Emboss Inner Bevel Helder reliëf – schuinte binnen
Clear Emboss Outer Bevel Helder reliëf – schuinte buiten
Clear Existing Guides Bestaande hulplijnen wissen
Clear Gel Heldere gel
Clear Gel with Drop Shadow Heldere gel met slagschaduw
Clear Guides Hulplijnen wissen
Clear History Historie wissen
Clear Imported Settings Geïmporteerde instellingen wissen
Clear Layer Style Laagstijl wissen
Clear Listener Clear Listener
Clear Override Vervanging ongedaan maken
Clear Recent File List Lijst met onlangs geopende bestanden wissen
Clear Selected Artboard Guides Geselecteerde hulplijnen tekengebied wissen
Clear Slices Segmenten wissen
Clear Slices Segmenten (Uitsneden) Wissen
Clear Smart Filters Slimme filters wissen
Clear style Stijlen wissen
Clear with Heavy Stroke Helder met dikke omlijning
Clear with Medium Stroke Helder met normale omlijning
ClearAmount Helder
ClearE mbossed Duidelijk reliëf
Click in the “Shortcut’column for a command and press the keyboard shortcut to assign. Klik op de kolom Sneltoets voor een opdracht of druk op de sneltoets op het toetsenbord om toe te wijzen.
Click on the New Set button to create a copy of the selected set, or select a set to modify. Klik op de knop Nieuwe set om een kopie van de geselecteerde set te maken of selecteer een set om te wijzigen.
Clip Operations to Surface Edges Bewerkingen bijknippen naar oppervlakranden
Clip to Brush Tip Bijsnijden naar penseeluiteinde
Clip to Layer Bijsnijden naar laag
Clipboard Klembord
Clipped Bijgesneden
Clipping Path Uitknippad
Clone Source Bron klonen
Clone Stamp Tool Kloonstempel
Close Sluiten
Close All Alles sluiten
Close and Go to Bridge Sluiten en naar Bridge gaan
Close Cross Hatch Gesloten arcering”
Close Document Document sluiten
Close Tab Group Tabgroep sluiten
CloseDocument Document sluiten
Cloud 1 Wolk 1
Cloud 2 Wolk 2
Clouds Wolken
Cloudy Bewolkt
Club Card Klaver
Clumped Klonter
cm Centimeter
cm Cm
CMS cms
CMYK CMYK-kleur
CMYK Blue CMYK blauw
CMYK Color CMYK-kleur
Cmyk Color Cmyk Kleur
CMYK Cyan CMYK-cyaan
CMYK Green CMYK-groen
CMYK Magenta CMYK-magenta
CMYK Red CMYK-rood
CMYK Sliders CMYK-kleuren
CMYK Yellow CMYK-geel
CMYK-kleuren CMYK Sliders
CMYK-spectrum CMYK-spectrum
CMYKColor CMYK-kleur
Coarse Dots Groffe puntjes
Coarse Weave Grof weefsel
Coated FOGRA39 (ISO 12647-22004) Coated FOGRA39 (ISO 12647-22004)
Coated GRACoL 2006 9ISO 12647-22004) Coated GRACoL 2006 9ISO 12647-22004)
Cold Press Koude pers
Collada DAE
Collada DAE macDAE
Collage Collage
Collapse All Groups Alle groepen uitklappen
Color Kleur
Color Balance Kleur Balans
Color Balance… Kleurbalans…
Color Blindness – Deuteranopia-type Kleurenblindheid – deuteranopia
Color Blindness – Protanopia-type Kleurenblindheid – protanopia
Color Blindness Deuteranopia-type Kleurenblindheid – deuteranopia
Color Blindness Protanopia-type Kleurenblindheid – protanopia
Color Burn Kleur doordrukken
Color Decontaminate Kleur zuiveren
Color Decontaminate Kleuren zuiveren
Color Detail Kleurdetail
Color Dodge Kleur tegenhouden
Color Dynamics Kleurdynamiek
Color Fade Horizontal Kleur vervagen – horizontaal
Color Fade Vertical Kleur vervagen – verticaal
Color Halftone Kleur Halftoon
Color Harmonies 1 Kleurharmonie 1
Color Harmonies 2 Kleurharmonie 2
Color Indicates kleur en/of het gebied
Color Look up Kleur opzoeken
Color Look up Tables Kleur-opzoektabellen…
Color Lookup Kleur opzoeken
Color Lookup Tables… Kleur-opzoektabellen…
Color Management Policies Beleid voor kleurbeheer
Color Menu Items Kleur toewijzen aan menuopdrachten
Color Negative (RGB) Kleurennegatief (RGB)
Color Noise Detail Detail kleurruis
Color Noise Reduction Reductie kleurruis
Color Overlay Kleurbedekking
Color Paper Gekleurd papier
Color Picker Kleurkiezer
Color Priority Kleurprioriteit
Color Profile Kleurprofiel
Color Profile Label Kleurprofiel:
Color Range Kleurbereik
Color Replacement Tool Kleur vervangen
Color Sampler Tool Kleurenpipet
Color Sampler Tool Kleurpipet Gereedschap
Color Samplers Kleurenpipetten
Color Settings Kleurinstellingen
Color Table Kleurentabel
Color Table Kleur Tabel
Color Target Kleurdoel
Color Target Button Kleurdoel (knop)
Color Theme Kleurthema
Colored Pencil Kleurpotlood
Colored Pencil Kleuren Potlood
ColoredPencil Kleurpotlood
Colorful Center Kleurrijk middelpunt
ColorHalftone Kleur halftoon…
Colorize Vullen met kleur
ColorMatch RGB ColorMatch RGB
ColorMode Kleurmodus
ColorProfileLabel Kleurprofiel
ColorProfileTop Selecteer het kleurprofiel
Colors Kleur
ColorSpace Kleurruimte
Column Size Kolomgrootte
Columns Kolommen
Combine Shapes Vormen combineren
Commands Opdrachten
Comments Opmerkingen
Comments Track Opmerkingen bijhouden
Compact View Compacte weergave
Compass Kompas
Compatibility Compatibiliteit
Components Configuratie van onderdelen
Compressed Gecomprimeerde bits per pixel
Compression Compressie
CompressionPXR24 PXR24 op 32-bits
CompressionRLE RLE
CompressionZlib Zlib
CompressRLE Compressie (RLE)
CompuServe GIF Compu Serve GIF
CompuServeGIF CompuServe GIF
Computer Eye Computeroog
Concrete Beton
Conditional Mode Change Voorwaardelijke moduswijziging
Conditional Mode Change Voorlopige Modus Aanpassing
Conditional Mode Change… Afbeelding passend…
Cone Kegel
Cone Asymmetrical Kegel – asymmetrisch
Cone Inverted Kegel – omgekeerd
Confetti Confetti
Consolidate All to Tabs Alles tot tabbladen samenvoegen
Constant Constant
Constrain Proporties Verhoudingen behouden
Constrain Within Beperken binnen
Constraint Restrictie
Constraint Tool Restrictie
ConstrainWithin Beperken binnen
Contact Sheet II Contactblad II
ContactSheet2 Contactblad II
Conté crayon Conté Crayon
ConteCrayon Conté crayon
Content Aware Inhoud behouden
Content-Aware Move Tool Verplaatsen met behoud van inhoud
Content-Aware Scale Zo schalen dat inhoud behouden blijft
Contents Inhoud
Contextual Alternates Contextuele alternatieven
Contour Contour
Contour Contour (Zichtbare Omtrek)
Contours Contouren
Contract Slinken
Contrast Contrast
Contrast 2012 Contrast2012
Contrasty In contrast
Conversion Options Opties voor omzetten
Convert Omzetten
Convert for Smart Filters Omzetten voor slimme filters
Convert Frames Frames omzetten
Convert Point Tool Ankerpunt omzetten
Convert Profile to sRGB Profiel omzetten in sRGB
Convert Text Shape Type Tekst in tekstvorm omzetten
Convert to Frame Animation Omzetten in frameanimatie
Convert To Grayscale Omzetten in grijswaarden
Convert to Linked Omzetten in gekoppeld
Convert To Paragraph Text Omzetten Naar Alinea Tekst
Convert to Profile Omzetten in profiel
Convert To Profile Omzetten Naar Profiel
Convert to Profile… Omzetten in profiel…
Convert to Shape Omzetten in vorm
Convert To Shape Omzetten in vorm
Convert to Smart Object Omzetten in slim object
Convert to Smart Object Omzetten naar slim object
Convert to sRGB Omzetten in sRGB
Convert to Video Timeline Omzetten in videotijdlijn
Convert to Working CMYK Omzetten in tijdelijk CMYK
Convert to Working Gray Omzetten in tijdelijk grijs
Convert to Working RGB Omzetten in tijdelijk RGB
Cool Filter Koel filter
Cool Filter (80) Koel filter (80)
Cool Filter (82) Koel filter (82)
Cool Filter (LBB) Koel filter (LBB)
Copper Tube Koperen buis
Copy Kopiëren
Copy Color as HTML Kleur kopiëren als HTML
Copy Color’s Hex Code Hexadecimale code van kleur kopiëren
Copy CSS CSS kopiëren
Copy Frames Frames kopiëren
Copy Layer Style Laagstijl kopiëren
Copy Merged Verenigd Kopiëren
Copy SVG SVG kopiëren
Copy Texture to Other Tools Structuur naar andere gereedschappen kopiëren
Copyright Copyright
Copyright and Contact Info Copyright- en contactinfo
Copyright Info Copyrightinfo
Copyright symbol Copyrightsymbool
Correction Correctie
Correction Options Correctieopties
Costum Colors for Flames Aangepaste kleur voor vlammen
Cotton Balls Bolletjes katoen
Cotton Blender Katoenblender
Count Tellen
Count Tool Tellen
Coupon with Halftone Fill Coupon met halftoonvulling
Courier Courier
Cove Deep Nis – diep
Cove Shallow Nis – ondiep
Crack Brightness Helderheid scheurtjes
Crack Depth Diepte scheurtjes
Crack Spacing Tussenruimte scheurtjes
CrackBrightness Helderheid scheurtjes
CrackDepth Diepte scheurtjes
CrackSpacing Tussenruimte scheurtjes
Craquelure Craquelure
Craquelure Craquelure (Fijne scheurtjes)
CRaw/AETE/ConstrainCrop Uitsnijden beperken
Crayon Kleurkrijt
Create Maken
Create creëren
Create a new group Nieuwe groep maken
Create a new layer Een nieuwe laag maken
Create Clipping Mask Uitknipmasker maken
Create Custom Text Aangepaste tekst maken
Create Custum Shape Aangepaste vorm maken
Create Droplet Druppel Maken
Create Ellipse Ovaal maken
Create File Bezig met maken van bestand…
Create Frame Animation Frame animatie maken
Create Layer Laag maken
Create Layer Lagen maken
Create New 3D Object Nieuw 3D-Object maken
Create new brush Nieuw penseel maken
Create new Character Style Nieuwe tekenstijl maken
Create new document from current state Nieuw document maken van huidige staat
Create New Fields Nieuwe velden maken door
Create new fill or adjustment layer Nieuwe opvullaag of aanpassingslaag maken
Create new group Nieuwe groep maken
Create new layer Een nieuwe laag maken
Create New Layer for Each New Frame Nieuwe laag maken voor elk nieuw frame
Create new Paragraph Style Nieuwe alineastijl maken
Create new path Nieuw pad maken
Create new snapshot Nieuwe opname maken
Create new style Nieuwe stijl maken
Create new swatch of foreground color Nieuw kleurstaal maken van voorgrondkleur
Create new tool preset Nieuwe voorinstelling voor gereedschap maken
Create Painting Overlay Tekenoverlay maken
Create Path Tijdelijk pad maken
Create Plane Tool Vlak maken
Create Polygon Veelhoek maken
Create Rectangle Rechthoek maken
Create Rounded Rectangle Afgeronde rechthoek maken
Create Smart Object after Loading Layers Slim object maken nadat lagen zijn geladen
Create Video Timeline Video tijdlijn maken
Create Work Path Tijdelijk pad maken
Create Work Path Werk Pad Maken (Tijdelijk)
Create/Release Clipping Mask Uitknipmasker maken/vrijgeven
CreateCustom Text Aangepaste tekst maken
CreateNewFields Nieuwe velden maken door
Crepe Crêpe
Crescent Moon Maansikkel
Crescent Moon Frame Kader maansikkel
Crisp Zuiver
Crop Uitsnijden
Crop 4 inch x 6 inch 300 ppi Uitsnijden 4 inch x 6 inch 300 ppi
Crop 4inx6in Uitsnijden 4 in x 6 in
Crop 5 inch x 3 inch 300 ppi Uitsnijden 5 inch x 3 inch 300 ppi
Crop 5 inch x 4 inch 300 ppi Uitsnijden 5 inch x 4 inch 300 ppi
Crop 5 inch x 7 inch 300 ppi Uitsnijden 5 inch x 7 inch 300 ppi
Crop 5inx7in Uitsnijden 5 in x 7 in”
Crop 6 inch x 10 inch 300 ppi Uitsnijden 6 inch x 10 inch 300 ppi
Crop 8inx10in Uitsnijden 8 in x 10 in”
Crop A3 Uitsnijden A3
Crop A4 Uitsnijden A4
Crop and Marquee Uitsnijden en selectiekader
Crop and Straighten Photos Foto’s uitsnijden en rechttrekken
Crop Angle Hoek uitsnijden
Crop Bottom Onder uitsnijden
Crop Box Uitsnijdvak
Crop Factor Uitsnijdfactor
Crop Height Boven uitsnijden
Crop Left Links uitsnijden
Crop Photos Filter Foto’s uitsnijden en rechttrekken
Crop Photos Auto Foto’s uitsnijden en rechttrekken
Crop Photos Auto Save And Close Foto’s extraheren, opslaan en sluiten
Crop Right Rechts uitsnijden
Crop To Uitsnijden naar
Crop Tool Uitsnijden
Crop Tool Uitsnijd Gereedschap
Crop Top Bovenzijde uitsnijden
Crop Unit Eenheid uitsnijden
Crop Width Breedte uitsnijden
CropFactor Uitsnijdfactor
CropPhotos Filter Foto’s uitsnijden en rechttrekken
CropPhotosAuto Foto’s uitsnijden en rechttrekken
CropPhotosAutoSaveAndClose Foto’s extraheren, opslaan en sluiten
Cross Process (RGB) Gekruist ontwikkelen (RGB)
Crosshair Brush Tip Dradenkruis penseeluiteinde
Crosshatch Arcering
Crosshatch Geaccentueerde Randen
Crossing Gekruist
Crossing Down Gekruist omlaag
CrossingDown Gekruist omlaag
Crown 1 Kroon 1
Crown 2 Kroon 2
Crown 3 Kroon 3
Crown 4 Kroon 4
Crown 5 Kroon 5
Crumble Metal Afbrokkelend metaal
Crusty Bros
Crystallize Kristal
Crystallize Kristaliseren
Crystallize… Kristal…
Crystals Kristallen
Cube Kubus
CubeWrap Vouwkubus
Currency Valuta
Current Colors Huidige kleuren
Current Light Huidig licht
Current Path Huidig pad
Current Selection Huidige selectie
Current Tool Huidig gereedschap
Current Tool Only Huidig gereedschap
CurrentLight Huidig licht
Cursors Cursors
Curves Curven
Curves Dispal Options Opties voor curvenweergave
Curves… Curven…
Custom Aangepast
Custom Eigen
Custom CMYK Aangepast CMYK
Custom Dot Gain Aangepast puntverbreding
Custom Gamma Aangepast gamma
Custom Pixel Aspect Ratio Aangepaste pixelverhouding
Custom Pixel Aspect Ratio… Aangepaste pixelverhoudingen…
Custom Proof Condition Aangepaste proefdrukvoorwaarden
Custom Rendered Aangepaste rendering
Custom RGB Aangepast RGB
Custom RGB to Grayscale aangepast RGB naar grijswaarden
Custom Settings Aangepaste instellingen
Custom Shape Picker Kiezer voor aangepaste vormen
Custom Shape Tool Aangepaste vorm
Custom Shapes Aangepaste vormen
Custom Text Editor Aangepaste teksteditor
CustomizeTouchBar Touch Bar aanpassen
Cut Knippen
Cutout Knipsel
Cyan Cyaan
Cyanotype Cyanotype
Cyans Cyaan tinten
Cylinder Cilinder
Cylindrical Cilindrisch
D1/DV NTSC (0,91) D1/DV NTSC (0,91)
D1/DV NTSC breedbeeld (1,21) D1/DV NTSC breedbeeld (1,21)
D1/DV PAL (1,09) D1/DV PAL (1,09)
D1/DV PAL breedbeeld (1,46) D1/DV PAL breedbeeld (1,46)
Dark Donker
Dark Blue Donkerblauw
Dark Blue Plastic Donkerblauw plastic
Dark Blue Violet Donkerblauw violet
Dark Coarse Weave Donker ruw weefsel
Dark Cool Brown Koel donkerbruin
Dark Cyan Donkercyaan
Dark Cyan Blue Donkercyaan blauw
Dark Gray Donkergrijs
Dark Gray Flecks Donkergrijze spikkels
Dark Green Donkergroen
Dark Green Cyan Donkergroen cyaan
Dark Green Dent Donkergroene deuk
Dark Intensity Donkerder
Dark Magenta Donkermagenta
Dark Magenta Red Donkermagenta rood
Dark Pea Green Donker grasgroen
Dark Red Donkerrood
Dark Red Bevel Donkerrode schuinte
Dark Red Orange Donkerrood oranje
Dark Rough Donker ruw
Dark Spectrum Donker spectrum
Dark Strokes Donkere lijnen
Dark Violet Donkerviolet
Dark Violet Magenta Donkerviolet magenta
Dark Warm Brown Warm donkerbruin
Dark Yellow Donkergeel
Dark Yellow Green Donkergeel groen
Dark Yellow Orange Donkergeel oranje
Darken Donkerder
Darken Color Donkerder kleur
Darken Color Donkerdere kleur
darken/lighten donkerder/lichter
Darker Donkerder
Darker (RGB) Donkerder (RGB)
Darker Blue Donkerder blauw
Darker Blue Violet Donkerder blauw – violet
Darker Cool Brown Koel donkerder bruin
Darker Cyan Donkerder cyaan
Darker Cyan Blue Donkerder cyaan
Darker Green Donkerder groen
Darker Green Cyan Donkerder groen – cyaan
Darker Magenta Donkerder magenta
Darker Magenta Red Donkerder magenta – rood
Darker Pea Green Donkerder grasgroen
Darker Red Donkerder rood
Darker Red Orange Donkerder rood – oranje
Darker Violet Donkerder violet
Darker Violet Magenta Donkerder violet – magenta
Darker Warm Brown Warm donkerder bruin
Darker Yellow Donkerder geel
Darker Yellow Green Donkerder geel – groen
DarkerYellowOrange Donkerder geel – oranje
DarkIntensity Donkerder
Darkness Donkerheid
DarkRough Donker ruw
Darks Donkere tinten
DarkStrokes Donkere lijnen
Dashed Lines Onderbroken lijnen
Dashes & Quotes Streepjes en aanhalingstekens
Data Sets as Files Gegevenssets als bestanden
Data Sets… Gegevenssets…
Data Source Manager Twain Geen gegevensbronmanage
Data Source Twain Geen gegevensbron
DateDigitized Datum en tijd – digitaal
DateOriginal Datum en tijd – oorspronkelijk
DateTime Datum en tijd
Daylight Daglicht
ddmm ddmm (datum)
ddmm (datum) ddmm
ddmmjj (datum) ddmmyy
ddmmyy (date) ddmmjj (datum)
De Skew Afbeelding rechttrekken
De Skew And Crop Afbeelding rechttrekken en uitsnijden
De-Interlace DeInterlace
De-Interlace Deinterlace
De-Interlace… De-Interlace…
Dealer-ID Dealer
Deblur Schokreductie
Debug Foutopsporingsprogramma onderbreken?
Debug Alert Debug-waarschuwing
Debugging Debuggen
Dec Dec
december december
Decontaminate Colors Kleuren zuiveren
Decrease Brush Hardness Penseel zachter maken
Decrease Brush Size Penseel verkleinen
Deep Diep
Deep Blue Diepblauw
Deep Blue Glass Diepblauw glas
Deep Emerald Diepgroen
Deep Red Dieprood
Deep Sea Diepzee
Deep Yellow Diepgeel
Default Standaard
Default Action Standaard Handeling
Default Actions Standaardhandelingen
Default Correction Standaardcorrectie
Default Diffuse Tecture Limit Standaardlim. onsch. struct.
Default Direction Standaardrichting
Default Features Standaardfuncties
Default Foreground/Background Colors Standaard voor- en achtergrondkleuren
Default Image Settings Standaard afbeeldingsinstellingen
Default Photoshop Size Standaard Photoshop-formaat
Default Style None Standaardstijl (geen)
Define Brush Penseel Definiëren
Define Brush Preset Voorinstelling penseel definiëren
Define Custom Shape Aangepaste vorm definiëren
Define Custom Shape Eigen Vorm Definiëren
Define Pattern Patroon Definiëren
Define… Definiëren…
Definition Scherpte
Defringe Rand verwijderen
Degree Mate
DeInterlace De-Interlace
Delete Prullenbak
Delete Verwijderen
Delete Laag Verwijderen
Delete All Empty Layers Alle lege lagen verwijderen
Delete Anchor Point Tool Ankerpunt verwijderen
Delete Animation Animatie verwijderen
Delete Brush Penseel verwijderen
Delete Channels Kanaal verwijderen
Delete Channels Kanalen verwijderen
Delete Cropped Pixels Uitgesn.pixels verw.
Delete current Character Style Huidige tekenstijl verwijderen
Delete Current Light Presets Huidige voorinstelling voor lichten verwijderen
Delete current Paragraph Style Huidige alineastijl verwijderen
Delete current path Huidig pad verwijderen
Delete Current Preset Huidige voorinstelling verwijderen
Delete Current Setting Huidige instelling verwijderen
Delete current state Huidige staat verwijderen
Delete Custom Text Aangepaste tekst verwijderen
Delete Filter Mask Filtermasker verwijderen
Delete Frame Frame verwijderen
Delete Frames Frames verwijderen
Delete Hidden Layers Verborgen lagen verwijderen
Delete hidden layers? Verborgen lagen verwijderen?
Delete Kernel Bewegingsspoor verwijderen
Delete Layer Lagen verwijderen
Delete Layer (Group) Laag verwijderen (groep)
Delete Layer Comp Laagsamenstelling verwijderen
Delete Lens Default Standaardlensinstelling verwijderen
Delete Mask Masker verwijderen
Delete Objects Objecten verwijderen
Delete Path Pad verwijderen
Delete Pattern Patroon verwijderen Delete Pattern
Delete Pixel Aspect Ratio Pixelverhoudingen verwijderen
Delete Pixel Aspect Ratio Verwijderen
Delete Pixel Aspect Ratio… Pixelverhoudingen verwijderen…
Delete Preset Voorinstelling verwijderen
Delete Refine Radius Tool Gereedschap verfijningen wissen
Delete Selected Selectie verwijderen
Delete selected measurments Geselecteerde metingen verwijderen
Delete Settings Instellingen verwijderen
Delete Shortcut Sneltoets verwijderen
Delete Style Stijl verwijderen
Delete styles Stijlen verwijderen
Delete swatch Kleurstaal verwijderen
Delete the layer …? Laag .. verwijderen?
Delete this adjustment layer Aanpassingslaag verwijderen
Delete Timeline Tijdlijn verwijderen
Delete Tool Preset Voorinstelling gereedschap verwijderen
Delete Workspace Werkruimte verwijderen
Delete Workspace Verwijder Werk Omgeving
Delete Workspace… Werkruimte verwijderen…
DeleteConstraint Restrictie verwijderen
DeleteKernel Bewegingsspoor verwijderen
Denim Spijkerstof
Denoise Vloeiend maken
Density Dichtheid
Dented Metal with Shadow Gedeukt metaal met schaduw
Dented Thin Aluminum Gedeukt dun aluminium
Depth Diepte
Depth Channel Diepte kanaal
Depth Image Diepte afbeelding
Depth Map to> Dieptetoewijzing naar>
Depth Plane Brandpuntsafstand
Desaturate Minder verzadiging
Desaturate 13 pixels Minder verzadiging, 13 pixels
Description Beschrijving
Deselect Deselecteren
Deselect All Alle selecties opheffen
Deselect all measurments Selectie van alle metingen opheffen
Deselect Layers Selectie lagen opheffen
Designer Favorites Favorieten van de ontwerper
DeSkew Afbeelding rechttrekken
DeSkewAndCrop Afbeelding &rechttrekken en uitsnijden
Despeckle Ruis reduceren
Despeckle Uitstippen
Despeckle Stippen Verminderen
DestChoose Kiezen…
Destination Doel
Destination Doelmap
Destination Folder Doelmap
Destination Space Doelruimte
Detail Detail
Details Detail
Detect Faces Gezichten detecteren
Device Preview Device Preview
Device to Simulate Te simuleren apparaat
DeviceSetting Beschrijving van apparaatinstelling
Diagonal Comb Diagonale kam
Diamond Ruit
Diamond Card Ruiten
Diamond Frame Kader ruit
DIC Color Guide DIC Kleurengids
Dic Color Guide DIC kleurengids
DICOM Dataset Options Opties voor DICOM-gegevensset
Difference Verschil
Difference Blending Verschil overvloeien
Difference Blue Channel Verschil blauw kanaal
Difference Clouds Andere Wolken
DifferenceClouds Andere wolken
Diffuse Diffusie
Diffuse Onscherp (Verspreiden)
Diffuse Glow Gloed onscherp
Diffuse… Onscherp…
DiffuseGlowe Diffuse gloed…
DiffuseGlowName Diffuse gloed
Diffusion Diffusie
Diffusion Transparency Dither Diffusietransparantiedithering
DigitalZoom Digitale zoomverhouding
Direct Selection Direct selecteren
Direct Selection Mode Toggle Directe selectiemodus in-/uitschakelen
Direct Selection Tool Direct selecteren
Direction Richting
Direction Balance Balans
Directional Gericht
DirectionBalance Balans
Directory’s Directories
Dirt Vuil
Disable Compression of PSD and PSB Files Compressie van PSD en PSB-bestanden uitschakelen
Disable Filter Mask Filtermasker uitschakelen
Disable JPEG support JPEG-ondersteuning uitschakelen
Disable Smart Filters Slimme filters uitschakelen
Disable TIFF support TIFF-ondersteuning uitschakelen
Disable/Enable Mask Masker in/uitschakelen
Discard Layers and Save a Copy Lagen negeren en een kopie opslaan
Discretionary Ligatures Alternatieve ligaturen
Displace Verplaatsen…
Displace Verplaats (Filter)
Display and Cursors Beeldscherm en Cursors
Display Camera Maker Camerafabrikant weergeven
Display Options Weergave-opties
Display Proc DisplayProc
DisplayCameraMaker Camerafabrikant weergeven
Displays.. Verplaatsen…
DisplayText Tekst weergeven
Dissolve Verspreiden
Distance Afstand
Distort Vervorm
Distort Vervormen
Distort Amount Hoeveelheid vervormen
Distort Angle Rotatiehoek
Distort Coefficient0 Vervormingscoëfficient0
Distort Coefficient1 Vervormingscoëfficient1
Distort Coefficient2 Vervormingscoëfficient2
Distort Coefficient3 Vervormingscoëfficient3
Distortion Vervorming
Distribute Verdelen
Distribute Linked Gekoppelde Items Verdelen
Distribution Distributie
Dither Dithering
Divide Verdelen
DNG File Handling DNG-bestandsbeheer
Document Document
Document Bounds Documentgrenzen
Document Dimensions Documentafmetingen
Document met meerdere pagina’s Multi-Page Document
Document Name Documentnaam
Document Profile Documentprofiel
Document Sizes Documentgroottes
Document Window Documentvenster
DocumentBounds Documentgrenzen
DocumentName Documentnaam
Documents Documenten
Dodge Tool Tegenhouden
Dog Hond
DogPrint Pootafdruk hond
Don’t Enlarge Niet vergroten
Don’t show again Niet meer tonen
Don’t Color Manage This Document Geen kleurbeheer voor dit document
Done Gereed
Dont Apply Niet toepassen
Dont Enlarge Niet vergroten
Dont Save Niet opslaan
Dont Show Again Niet meer tonen
Donut Donut
Dot Stip
Dot Gain 10% Stip
Dot Gain 10% Dot Gain 10%
Dot Gain 15% Dot Gain 15%
Dot Gain 25% Dot Gain 25%
Dot Gain 30% Dot Gain 30%
Dots Stippen
Dotted Strokes Gestippelde omlijning
Double Green Slime Dubbel groen slijm
Double Ring Glow Dubbele ring – gloed
Double Ring Glow Button Dubbele ring – gloed (knop)
Double Turquoise Border Dubbele turquoise rand
Double Yellow Strokes Dubbele gele vegen
Down Omlaag
down first eerst naar beneden
Down First eerst naar beneden
DownFirst eerst naar beneden
DP Brushes DP Penselen
DP Comic Inker DP Comic-inktrol
DP Fuzzy DP Vaag
DP Hair Brush DP Haarborstel”
DP Messy DP Rommelig
DP Microbes DP Micro-organismen”
DP Pebbles DP Kiezels”
DP Presets DP Voorinstellingen
DP Rough Pen DP Groffe pen”
DP S mudge1 DP Vlek 1
DP Smoke Brush DP Rookpenseel
DP Smooth DP Vloeiend
DP Smudge 2 DP Vlek 2
DP Star Smudge DP Stervormige vlek
DP Styles DP Stijlen
Draft laag
Draft (Fast) Concept (snel)
Drive Station
Driven Snow Sneeuwjacht
Drop Shadow Slagschaduw
Drop Shadow Brushes Slagschaduwpenselen
Dry Brush Droog penseel
Dry Media Droog materiaal
Dry Media Brushes Penselen voor droge media
DryBrush Droog penseel…
DS Or DSM Reported Error Twain DS of DSM heeft een fout gemeld, toepassing mag niet
Dual Brush Secundair penseel
Duotone Duotoon
Duotone with Texture Duotoon met structuur
Duplicate Dupliceren
Duplicate Channel Kanaal dupliceren
Duplicate Frame Frame dupliceren
Duplicate Kernel Bewegingsspoor dupliceren
Duplicate Layer Dupliceren
Duplicate Layer Laag dupliceren
Duplicate Layer Lagen dupliceren
Duplicate Layer Laag Dupliceren
Duplicate Layer (Group)… Laag dupliceren (groep)…
Duplicate Layer Comp Laagsamenstelling dupliceren
Duplicate Object Object dupliceren
Duplicate Object Objecten dupliceren
Duplicate Path Pad dupliceren
Duplicate Style Stijl dupliceren
Duplicate… Dupliceren…
DuplicateKernel Bewegingsspoor dupliceren
Duplication Dupliceren
Dust & Scratches… Stof & krassen…
Dust And Scratches Stof En Krassen
DVCPRO HD 1080 (1,5) DVCPRO HD 1080 (1,5)
Dynamic Color Sliders Dynamische kleurregelaars