Search with Ctrl+F Zoeken met Ctrl+F

e-sRGB E-sRGB
East Asian Oost-Azië
East Asian Features Functies voor Oost-Azië
Edge Rand
Edge Brightness Helderheid rand
Edge Detection Randdetectie
Edge Extension Randextensie
Edge Fidelity Precisie rand
Edge Intensity Intensiteit randen
Edge Only Alleen rand
Edge Simplicity Eenvoud rand
Edge Thickness Dikte randen
Edge Width Breedte rand
EdgeExtension Randextensie
EdgeIntensity Intensiteit randen
EdgeThickness Dikte randen
Edit Bewerken
Edit Bewerk
Edit Adjustment Aanpassing bewerken
Edit Contents Inhoud bewerken
Edit Custom Text Aangepaste tekst bewerken
Edit in Quick Mask Mode Bewerken in snelmaskermodus
Edit Log Items Logonderdelen bewerken
Edit Output Settigns Uitvoerinstellingen bewerken
Edit Pins Punten bewerken
Edit Plane Tool Vlak bewerken
Edit Timeline Comment… Tijdlijnopmerkingen bewerken…
Effect Effect
Effect Layer Effectlaag
Effect Layer Vis Zichtbare laag
Effect Set Effectenset
Effectes Effecten
EffectLayer Effectlaag
EffectLayerVis Zichtbare laag
EffectSet Effectenset
Efficiency Efficiëntie
Eighth Note Achtste noot
Eighth Notes Achtste noten
ElectricImage ElectricImage
Elements Elementen
Eliminate Elimineren
Ellipse Tool Ovaal
Elliptical Marquee Tool Ovaal selectiekader
Embed All Linked Alle gekoppelde insluiten
Embed Color Profile Kleurprofiel insluiten
Embed Linked Gekoppelde insluiten
Embed Watermark Watermerk Invoegen
Emboss Reliëf
Empty Leeg
Enable Inschakelen
Enable 3D Tracks 3D-tracks inschakelen
Enable Auto-Grouping of Clips Automatische groepering van clips inschakelen
Enable Events to Run Scripts/Actions Gebeurtenissen inschakelen om scripts/handelingen uit te voeren
Enable Flick Panning Tikken en pannen inschakelen
Enable Floating Document Window Docking Koppelen van zwevend documentvenster inschakelen
Enable Layer Mask Laagmasker Inschakelen
Enable Missing Glyph Protection Ontbrekende-glyphbescherming inschakelen
Enable Onion Skins Semi-transparante lagen inschakelen
Enable Text Drop Shadows Slagschaduwen voor tekst inschakelen
Enable Timeline Shortcut Keys Sneltoetsen tijdlijn inschakelen
Enable Vector Mask Uitknippad Van Laag Inschakelen
Enable/Disable Layer Mask Laagmasker inschakelen/uitschakelen
Enable/Disable Vector Mask Vectormasker inschakelen/uitschakelen
Encoding Codering
End Einde
End of Work Area Einde van werkgebied
Engine Engine
Enhance Verbeteren:
Enlarged Vergroot
Entire Font Volledige lettertypen
Entropie Maximum
Entropy Asymmetrisch
Entropy Entropie
Envelope 1 Envelop 1
Envelope 2 Envelop 2
Envelope2 Envelop 2
Equalize Egaliseren
Eraser Chiseled Gebeiteld gummetje
Eraser Tool Gummetje
Erodible Textures Erosieve structuren
Error Fout
Error Alert Foutwaarschuwing
Error In Processing Fout bij verwerking:
Errors Fouten
Esc Escape
Essentials (Default) Essentiële elementen (standaardinstelling)
Estimation Failed Schatting mislukt
EstimationFailed Schatting mislukt.
Europe General Purpose 3 Europa, algemeen gebruik 3
Europe Prepress 3 Europa, prespress 3
Europe Web/Internet 2 Europa, web/internet 2
Even Fields Even lijnen
EvenFields Even lijnen
Event Gebeurtenis
Every-line Composer Every-line Composer
Everything Alles
Exact Exact
Exact Precise
Exacte kleuren behouden Preserve Exact Colors
Example Voorbeeld
Example MyFile.gif Voorbeeld MijnBestand.gif
Exclamation Point Uitroepteken
Exclusion Uitsluiting
Exclusion with Magenta Uitsluiting met magenta
EXIF-info EXIF-info
ExifVersion Exif-versie
Exit Afsluiten
Exit Stoppen
Expand Vergroten
Expanded View Uitgebreide weergave
Experimentele functies… Technology Previews…
Explosie 1 Boom 1
Explosie 2 Boom 2
Export Exporteren
Export 3D-Layer 3D-laag exporteren
Export As Exporteren als
Export As HTML… Exporteren als HTML…
Export As Text… Exporteren als tekst…
Export Clipboard Klembord exporteren
Export Color Lookup Kleur opzoeken exporteren
Export Color Lookup Tables Kleur-opzoektabellen exporteren
Export Contents Inhoud exporteren
Export Document Document exporteren
Export for After Effects (.vpe)… Exporteren voor After Effects (.vvpe)
Export Layers To Files Lagen exporteren naar bestanden
Export Layers to Files Lagen exporteren naar bestanden
Export Mesh Net exporteren
Export Paths To File Paden exporteren naar bestand
Export Preferences… Voorkeuren exporteren…
Export presentation (JPEG)… Presentatie exporteren (JPEG)…
Export Presets Voorinstellingen exporteren
Export Selected Geselecteerde elementen exporteren
Export selected measurments Geselecteerde metingen exporteren
Export to 3DS Exporteren naar 3DS
Export to DXF Exporteren naar DXF
Export Transparant Image Transparante Afbeelding Exporteren
Export/Import Presets Voorinstellingen exporteren/importeren
ExportColorLookup Kleur opzoeken exporteren
ExportColorLookupTables Kleur-opzoektabellen exporteren
ExportDocument Document exporteren
ExportPathsToFile Paden exporteren naar bestand
Exposure Belichting
Exposure Merge Filter HDRMergeUI
Exposure2012 Belichting 2012
ExposureBias Belichting – waarde afwijking
ExposureIndex Belichtingsindex
ExposureMergeFilter HDRMergeUI
ExposureMode Belichtingsmodus
ExposureProgram Belichtingsprogramma
ExposureTime Belichtingstijd
Extended Latin Uitgebreid Latijn
Extended Latin A Uitgebreid Latijn A
Extended Latin B Uitgebreid Latijn B
Extension Extensie
Extension Extensies
Extension Panels E-tensiedeelvensters
Extensions Extensies
Extra Heavy Canvas Extra zwaar canvas
Extra JPEG opslaan Save Extra JPEG
Extra Large Extra groot
Extract Extraheren
Extract Work Area Werkgebied extraheren
Extras Extra’s
Extrude Geef diepte
Extrude Diepte Geven
Extrude to 3D Extruderen naar 3D
Extrusie splitsen Split Extrusion
Eye Distance Oogafstand
Eye Height Ooghoogte
Eye Size Ooggrootte
Eye Tilt Oogstand
Eye Width Oogbreedte
EyeDistance Oogafstand
Eyedropper Color Kleur pipet
Eyedropper Tool Pipet
EyeHeight Ooghoogte
Eyes Ogen
EyeSize Ooggrootte
EyeTilt Oogstand
EyeWidth Oogbreedte
F-stop FStop
Face Gezicht
Face Edit Gezicht bewerken
Face Liquify Gezicht uitvloeien
Face Reset Gezicht herstellen
Face ResetAll Alle gezichten herstellen
Face Width Gezichtsbreedte
FaceAwareLiquify Gezicht uitvloeien
FaceShape Gezichtsvorm
Facet Facet
FaceWidth Gezichtsbreedte
Factor Factor
Fade Vervagen
Fade Healing Brush Vervagen Retoucheerpenseel
failure mislukt
Fan – Flat Blender Waaier – Platte blender
Fan Flat Blender Waaier – Platte blender
Fan Flat Cloner Waaier – Platte cloner
Fan Flat Opaque Waaier – Plat, transparant
Fan Flat OpaqueDry Waaier – Plat, transparant, droog
Fan Flat Smeary Waaier – Plat, vlekkerig
Fan Flat Smeary Dirty Waaier – Plat, vlekkerig, vuil
FantasyLights-Dirt2-PS7 FantasyLights-Dirt2-PS7
Farsi Digits Farsi-cijfers
FastCore Routines FastCoreRoutines
Faster Sneller
FastPreview Fijne voorvertoning renderen…
Fat Black and White Vet zwart-wit
Faux Bold Faux vet
Faux Finish Brushes Penselen met faux finish
Faux Italic Faux cursief
Favorite Clips Only Alleen favoriete clips
Favorites Favorieten
Feather Doezelaar
Feb Feb
February februari
Female Symbol Vrouwenteken
Fern Varen
Fiber glass Glasvezel
Fiber Lenght Lengte vezel
FiberLength Lengte vezel
Fibers Vezels
Fibers1 Vezels 1
Fibers2 Vezels 2
Fidelity Precisie
Field Blur… Veld vervagen…
File Bestand
File Map
File Browser File Zoeker
File Compatibility Compatibiliteit bestand
File Error Bestandsfout
File Extension Bestandsextensie
File Format Formaat
File Handling Bestanden Opslaan
File Handling… Bestandsbeheer…
File Info Bestandsinfo
File Info Bestandsinformatie
File Name Prefix Voorvoegsel bestandsnaam
File Naming Naamgeving van bestanden
File Saving Options Opties voor bestand opslaan
File Selec tSource Files Bronbestanden
File Type Bestandstype
File Type All Alle bestanden
FileError Bestandsfout
Filename Bestandsnaam
Filename Caption bijschrift bestandsnaam
FileNaming Naamgeving van bestanden
filePath bestandspad
Files Bestanden
FileSize Bestandsgrootte:
FileSource Bestandsbron
FileType Bestandstype
Fill Vullen
Fill Content Inhoud vulling
Fill Light Lichtopvulling
Fill Mode Vulmethode
Fill Opacity Dekking vulling
Fill Path Pad vullen
Fill path with foreground color Pad vullen met voorgrondkleur
Fill Type Vultype
Fill Type Tekst opvullen
Fill with Bubbles Pattern Vullen met luchtbellenpatroon
Film Film
Film & Video Film en video
Film Grain Film Korrel
Film Grain Filmkorrel
FilmCat Filmcategorie
FilmGenCode Genereringscode film
FilmGrain Filmkorrel…
FilmProductCode Productcode film
FilmSize Filmgrootte
Filter Filter
Filter for adjustmentlayers Filter voor aanpassingslagen
Filter for Embedded Smart Objects Filter voor ingesloten slimme objecten
Filter for missing linked Smart Objects Filter voor ontbrekende gekoppelde slimme objecten
Filter for out of date linked Smart Objects Filter voor verouderde gekoppelde slimme objecten
Filter for pixel layers Filter voor pixellagen
Filter for shape layers Filter voor vormlagen
Filter for smart objects Filter voor slimme objecten
Filter for type layers Filter voor tekstlagen
Filter for up to date library linked Smart Objects Filter voor up-to-date slimme objecten die aan de bibliotheek gekoppeld zijn
Filter for up to date loacally linked Smart Objects Filter voor lokale up-to-date gekoppelde slimme objecten
Filter Gallery Filtergalerie
Find And Replace Text Zoek En Vervang Tekst
Find and Replace Text… Tekst zoeken en vervangen…
Find Edges Omtreklijn…
Find Edges Vind Randen
Find Layers Lagen zoeken
Find Next Volgende zoeken
Find Plug-ins and Extensions… Plug-ins en extensies zoeken…
Find What Zoeken naar
Fine (Very Slow) Fijn (zeer langzaam)
Fine Dots Kleine puntjes
Fine Grain Fijne korrel
FineGrain Fijne korrel
Finger Painting Vingerverf
Fire Brand
Fireon Black Vuur op zwart
Fireon White Vuur op wit
First Brush Eerste penseel
First Frame Eerste frame
Fish Vis
Fisheye Visoog
Fit Artboard On Screen Tekengebied in scherm
Fit Image Afbeelding passend
Fit Image limit Niet vergroten
Fit Image… Lenscorrectie…
Fit In View In weergave
Fit On Screen In venster
Fit On Screen Passend In Venster
Fit Page Pagina passend maken
Fit View In weergave
FitImage Afbeelding passend
FitInView In weergave
FitOnScreen In venster
Five Lights Down Vijf lichten omlaag
Five Lights Up Vijf lichten omhoog
FiveLightsDown Vijf lichten omlaag
FiveLightsUp Vijf lichten omhoog
Fix Blue/Yellow Fringe Blauwe/gele rand corrigeren
Fix Green/Magente Fringe Groene/magenta rand corrigeren
Fix Red/Cyan Fringe Rode/cyaan rand corrigeren
Flag Vlag
Flame Vlam
Flame Bottom Alignment Uitlijning onderkant vlam
Flame Lines (Complexity} Vlam-lijnen (complexiteit)
Flame Shape Vlamvorm
Flame Style Vlamstijl
Flame Type Vlamtype
Flare Zonnevlekken
Flash Flits
Flash 3D flash3D
Flash Light Knipperlicht
Flashlight Knipperlicht
FlashPix FlashPix-versie
Flaslight Schijnwerper
Flat Plat
Flat Rounded Mousedown Vlak afgerond – muisklik
Flat Rounded Mouseover Vlak afgerond – muisbeweging
Flat Rounded Normal Vlak afgerond – normaal
Flat Symbol Mol
Flatten All Layer Effects Alle laageffecten samenvoegen
Flatten All Layers Alle lagen samenvoegen
Flatten All Masks Alle maskers samenvoegen
Flatten Frames into Clips Frames samenvoegen tot clips
Flatten Frames Into Layers Frames samenvoegen tot lagen
Flatten Image Eén laag maken
Flatten Image Enkele Laag Maken
Flatten Image to Preserve Appearance Afbeelding samenvoegen om weergave te behouden
Flattened Samengevoegde lagen
Fleur De Lis Franse lelie
Flip Canvas Horizontal Canvas horizontaal draaien
Flip Canvas Horizontal Canvas Horizontaal Omdraaien
Flip Canvas Vertical Canvas verticaal draaien
Flip Horizontal Horizontaal omdraaien
Flip Row Order Rijvolgorde spiegelen
Flip Vertical Verticaal omdraaien
Flip X X omdraaien
Flip Y Y omdraaien
FlipRowOrder Rijvolgorde spiegelen
Float All in Windows Alles zweven in vensters
Float in Window Zweven in venster
Flood Light Schijnwerper
FloodLight Schijnwerper
Floral Ornament 1 Bloemornament 1
Floral Ornament 2 Bloemornament 2
Floral Ornament 3 Bloemornament 3
Floral Ornament 4 Bloemornament 4
Flow Strm
Flow Stroom
Flower 1 Bloem 1
Flower 1Frame Kader bloem 1
Flower 2 Bloem 2
Flower 2Frame Kader bloem 2
Flower 3 Bloem 3
Flower 4 Bloem 4
Flower 5 Bloem 5
Flower 6 Bloem 6
Flower 7 Bloem 7
Flower power Flower Power
Fluorescent Fluorescerend
Focal Brandpuntsafstand
Focal Length Brandpuntafstand
FocalLength Brandpuntsafstand
FocalLength35mm Brandpuntsafstand bij 35 mm-film
FocalResUnit Resolutie-eenheid brandvlak
FocalX Resolutie brandvlak X
FocalY Resolutie brandvlak Y
FOCOLTONE Colors FOCOLTONE-KLEUREN
Focus Focus
Focus Area Scherpstellingsgebied
FocusDistance Brandpuntsafstand
Fog Mist
Folder Map
Folder Select Map selecteren
FolderSelect Map selecteren
Font Lettertype
Font Preview Size Grootte voorvertoning van lettertype
Font Size Tekengrootte
Font Sizes Tekengrootte
FontLabel Lettertype
FontSize Tekengrootte
Footprints Voetafdrukken
Forced Geforceerd
foreground voorgrond
Foreground Voorgrondkleur
Foreground Color Voorgrondkleur
Foreground Color Picker Voorgrondkleurkiezer
ForegroundLevel Voorgrondniveau
Forehead Voorhoofd
Form Button Formulierknop
Format Options Indelingsopties
Formats Indelingen
Forward Volgende
Forward Naar voren
Forward Warp Tool Vooruit verdraaien
Fractional Widths Fractionele breedten
Fractions Breuken
Fractures Fragmenten
Fragmentatie Fragment
Frame 1 Kader 1
Frame 2 Kader 2
Frame 3 Kader 3
Frame 4 Kader 4
Frame 5 Kader 5
Frame 6 Kader 6
Frame 7 Kader 7
Frame 8 Kader 8
Frame Channel Kaderkanaal
Frame Channel – 50 pixels Kaderkanaal – 50 pixels
Frame Import Options Opties voor importeren frames
Frame opnieuw laden Reload Frame
Frame Options Opties voor importeren frames
Frame vergrendelen Lock Frame
Frame verschuiven Frame Offset
Frame Width Kaderbreedte
Frame7 Kader 7
Frames Kaders
Frames Lijsten
FrameWidth Kaderbreedte
free vrij
Free Space Vrije ruimte
Free Transform Vrije Transformatie
Free Transform Points Vrije transformatie
Freeform Pen Tool Pen voor vrije vorm
Freeform Pen Tool Vrije Vorm Pen Gereedschap
Freeze All Bevriezen
FreezeAll Bevriezen
Fresco Fresco
Fri Vr
Friday vrijdag
From Center Vanuit middelpunt
From Transparency Van transparantie
FromLeft Vanaf links
FromRight Vanaf rechts
Front Vooraan
Front Image Voorste afbeelding
Frosted Mat
Frosted Glass Matglas
Frozen Rain IJzel
Full Volledig
Full Apply level, horizontal and vertical perspective corrections Volledig vlaktecorrecties en horizontale en verticale perspectiefcorrecties toepassen
Full Screen Volledig scherm
Full Screen Mode Modus Volledig scherm
Full Screen Mode With Menu Bar Modus Volledig scherm met menubalk
Full Screen with Menus Volledig scherm met menu’s
Full Size Volledige grootte
Full Size Brush Tip Penseeluiteinde van volledige grootte
Full Sperical Volledig bolvormig
FullSpherical Volledig bolvormig
Fuzziness Overeenkomst
Fuzzy Cluster Loose Vage cluster – los
Fuzzy Gesture Tool Small Vaag gebaar – klein