Digitaliseren en retoucheren van foto’s

Heeft u foto’s die u wilt laten digitaliseren en misschien ook wilt laten retoucheren, dan kan Bureau Reina Smallenbroek u daarbij helpen. Door ruim 15 jaar ervaring met het bewerkingsprogramma Adobe Photoshop kunnen beschadigde foto’s digitaal mooi worden hersteld en desgewenst kan toch het “oude” karakter behouden worden.

Het maakt niet uit of de foto’s in een album zijn geplakt of dat u ze los aanlevert.

Origineel

Geretoucheerde Vintage Foto

Bewerking voorbeeld ingekleurd

Bewerking voorbeeld als origineel

Bewerking voorbeeld sterk sepia

Geretoucheerde Vintage Foto

Bewerking voorbeeld zwart-wit

Geretoucheerde Vintage Foto

Voor verdere informatie en voorwaarden, kunt u contact  opnemen via de contactpagina of door een e-mail te sturen naar info@bureaureinasmallenbroek.nl.
Als correspondentie via e-mail gaat, houdt dan ook de map met Ongewenste e-mail (SPAM box) in de gaten.