Zoeken met Ctrl+F Search with Ctrl+F

Y omdraaien Flip Y
Y-dimensie pixel PixelYDim
Y-resolutie Yres
Yankee canvas Yankee Canvas
YCbCr-coëfficiënten YCbCrCoef
YcbCr-positionering yCbCr
YinYang Yin-yang
Za Sat
Zaagtand 1 Sawtooth1
Zaagtand 2 Sawtooth2
Zacht Soft
Zachte strepen Soft Stripes
Zachte strepen Soft Stripes
Zachter Softer
Zachtheid Softness
Zaknummer Bag
Zalmroze Salmon Pink
Zandloper Hour glass
Zandsteen Sandstone
zaterdag Saturday
Zebra Zebra
Zeer hoog Very High
Zeer kleine miniaturen Tiny Thumbnail
Zegel Seal
Zelf lichtgevend Self-Illumination
Zeshoek Hexagon
Zestiende noot Sixteenth Note
Zevenhoek Heptagon
Zichtbaar Visible
Zichtbaar omkeren Invert Visible
Zichtbaarheid Use Visibility
Zichtbaarheid Visibility
Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen Toggle layer visibility
Zichtbaarheid van segmenten in- en uitschakelen Toggle Slizes Visibility
Zichtbare laag Effect Layer Vis
Zichtbare laag EffectLayerVis
Zichtbare verenigen Merge Visible
ZigZag ZigZag
Zijkanten inspringen met Indente Sides By
Zilver Silver
ZIP (langzamer opslaan, kleinere bestanden) ZIP (slower saves, smaller files)
Zlib CompressionZlib
Zo schalen dat inhoud behouden blijft Content-Aware Scale
Zoek En Vervang Tekst Find And Replace Text
Zoekcriteria Search Criteria
Zoeken Browse
Zoeken Search
Zoeken in Adobe Stock… Search Adobe Stock…
Zoeken in alle lagen Search All Layers
Zoeken naar Find What
Zoeken naar map Browse For Folder
Zoeken naar map BrowseForFolder
Zoeken op World Wide Web World Wide Web Search
Zon Lens Flare
Zon Sun
Zon 1 Sun 1
Zon 2 Sun 2
Zon… LensFlare
zondag Sunday
Zonder verlies Lossless
Zonnestraal Lens Flare
Zonnevlekken Flare
Zonnevlekken Sun spots
Zonnevlekken (structuur) Sunspots Texture
Zonsondergang Sunset Sky
Zonsondergang (tekst) Sunset Sky Texture
Zonsopgang Sunrise
Zoomen Zoom
Zoomen Zoom Tool
Zoomen afstemmen Match Zoom
Zoomen met schuifwiel Zoom With Scroll Wheel
Zuidelijk strand South Beach
Zuiver Crisp
Zuiver blauw Pure Blue
Zuiver blauw/violet Pure Blue Violet
Zuiver cyaan Pure Cyan
Zuiver cyaan/blauw Pure Cyan Blue
Zuiver geel Pure Yellow
Zuiver geel/groen Pure Yellow Green
Zuiver geel/oranje Pure Yellow Orange
Zuiver grasgroen Pure Pea Green
Zuiver groen Pure Green
Zuiver groen/cyaan Pure Green Cyan
Zuiver magenta Pure Magenta
Zuiver magenta/rood Pure Magenta Red
Zuiver rood Pure Red
Zuiver rood/oranje Pure Red Orange
Zuiver violet Pure Violet
Zuiver violet/magenta Pure Violet Magenta
Zwaar weefsel Heavy Weave
Zwak direct licht Soft Direct Lights
Zwak direct licht SoftDirectLights
Zwak licht Soft Light
Zwak spotlicht Soft Spotlight
Zwak spotlicht SoftSpotlight
Zwak universeel SoftOmni
Zwak universeel Soft Omni
Zware markering – dunne punt Heavy Marker Smaller Tip
Zware markering – vage randen Heavy Marker with Fuzzy Edges
Zwart Black
Zwart Black
Zwart BlackIntensity
Zwart Black Intensity
Zwart geanodiseerd metaal Black Anodized Metal
Zwart glas Black Glass
Zwart marmer Black Marble
Zwart naar transparant Black To Transparent
Zwart naar transparant 2 Black To Transparent 2
Zwart naar transparant 3 Black To Transparent 3
Zwart naar transparant 4 Black To Transparent 4
Zwart weefsel BlackWeave
Zwart-wit Black & White
Zwart-wit Black and White
Zwart-wit herstellen Reset Black & White
Zwart-wit infrarood Black & White Infrared
Zwart-wit infrarood (RGB) Black & White Infrared (RGB)
Zwart-wit met blauw filter Black & White with Blue Filter
Zwart-wit met blauw filter (RGB) Black & White with Blue Filter (RGB)
Zwart-wit met geel filter Black & White with Yellow Filter
Zwart-wit met geel filter (RGB) Black & White with Yellow Filter (RGB)
Zwart-wit met groen filter Black & White with Green Filter
Zwart-wit met groen filter (RGB) Black & White with Green Filter (RGB)
Zwart-wit met oranje filter Black & White with Orange Filter
Zwart-wit met oranje filter (RGB) Black & White with Orange Filter (RGB)
Zwart-wit met rood filter Black & White with Red Filter
Zwart-wit met rood filter (RGB) Black & White with Red Filter (RGB)
Zwart-wit Sneltoets K Black and White
Zwarte aders Black Veins
Zwarte inkt simuleren Simulate Black Ink
Zwarte kleur Black Color
Zwarte matte verwijderen Remove Black Matte
Zwarte punt Black Point
Zwarte rand Black Matte
Zwarte tinten Blacks
Zwarte tinten 2012 Blacks2012
Zwartwitfoto Black and White Photo
Zwellen Bloat
Zwellen Bloat Tool
Zwembad Swimming Pool
Zweven in venster Float in Window