Foto verkoop aan bedrijven en particulieren

Heeft u online een foto van mij gezien en u wilt deze graag gebruiken dan is er in overleg erg veel mogelijk.

Op afbeeldingen gemaakt door Bureau Reina Smallenbroek c.q. Reina Smallenbroek of reintjedevos zit portret- en/of auteursrecht. Deze mogen alleen voor het doel worden gebruikt waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Het veranderen van afbeeldingen is niet toegestaan; in overleg kan wel het formaat worden aangepast zodat het past op het medium waarvoor het ter beschikking wordt gesteld.

Als u een bedrijf bent dan is de prijs mede afhankelijk van de oplage (van de brochure) en of de foto zal worden gebruikt voor reclame op het web of op andere wijze; en is tevens afhankelijk van de duur van het gebruik en of u het alleenrecht van publicatie gedurende die tijd wilt.

De foto zal worden geleverd in een zo groot mogelijke resolutie met minimale compressie.

Voor verdere informatie en voorwaarden, kunt u contact  opnemen via de contactpagina of door een e-mail te sturen naar info@bureaureinasmallenbroek.nl.
Als correspondentie via e-mail gaat, houdt dan ook de map met Ongewenste e-mail (SPAM box) in de gaten.