Search with Ctrl+F Zoeken met Ctrl+F

Waffle Wafel
Warming filter Warm filter
Warming filter (81) Warm filter (81)
Warming filter (85) Warm filter (85)
Warming filter (LBA) Warm filter (LBA)
Warn if RGB Waarschuwen in geval van RGB
Warp Verdraaien
Warp Text Tekst verdraaien
Warp Text Tekst Vervormen
Washed Watercolor Paper Gewassen waterverfpapier
Water Water
Water Drop Waterdruppel
Water Paper Waterpapier
Water Reflection Waterreflectie
Water Reflection Weerspiegeling in water
Water Reflection (type) Waterreflectie (tekst)
Watercolor Waterverf
WaterPaper Waterpapier
Wave Golf
Wave front RLA Wavefront RLA
Wavefront RLA WavefrontRLA
Wavefront|OBJ OBJ
Wavelength Golflengte
WaveLengthMax Max. golflengte
WaveLengthMin Min. golflengte
Wavelet PIZ
Waves Golven
WaveType Soort golf
Wax Crayon on Charcoal Paper Waskrijt op houtskoolpapier
Wax Crayon on Sketch Pad Waskrijt op schetsblok
Wax Crayonon Vellum Waskrijt op velijn
Weave1 Weefsel 1
Weave2 Weefsel 2
Weave3 Weefsel 3
Weave4 Weefsel 4
Weave5 Weefsel 5
Web Web
Web Coated SWOP 2006 Grade 5 Paper Web Coated SWOP 2006 Grade 5 Paper
Web Color Sliders Webkleuren
Web Hues Webkleurtonen
Web Patterns Internetpatronen
Web Photo Gallery Web Foto Galerie
Web Safe Colors Webveilige kleuren
Web Snap Magnetische webkleuren
Web Spectrum Webspectrum
Web Styles Webstijlen
Wed Wo
Wednesday woensdag
Welcome Welkom
Wet Edges Natte randen
Wet Media Brushes Penselen voor natte media
What’s New Nieuwe functies
Wheel chair Rolstoel
When Conflicts Occur Als er conflicten optreden
White Wit
White Wit punt
White 1pt 2pt Dashed Filled 1-pt wit 2-pt gestreept met vulling
White 1pt 2pt Dashed No Fill 1-pt wit 2-pt gestreept geen vulling
White 1pt 2ptSpaced Dotted NoF ill 1-pt wit 2-pt tussenruimte stippen geen vulling
White 1pt 3pt Dashed Filled 1-pt wit 3-pt gestreept met vulling
White 1pt 3pt Dashed NoFill 1-pt wit 3-pt gestreept geen vulling
White 1pt 3pt Spaced Dotted No Fill 1-pt wit 3-pt tussenruimte stippen geen vulling
White 1pt 4pt Spaced Dotted No Fill 1-pt wit 4-pt tusssenruimte stippen geen vulling
White 1pt Dotted Filled 1-pt wit stippen met vulling
White 1pt Dotted No Fill 1-pt wit stippen geen vulling
White 2pt Filled 2-pt wit met vulling
White 2pt No Fill 2-pt wit geen vulling
White 3pt Filled 3-pt wit met vulling
White 3pt No Fill 3-pt wit geen vulling
White Balance Witbalans
White Belance Tool Witbalans
White Color Witte kleur
White Columns Witte kolommen
White Diagonal Wit diagonaal
White Ghosted Outer Glow Witte schim gloed buiten
White Gridon Orange Wit rooster op oranje
White Intensity Wit
White Is High Wit is hoog
White Matte Witte rand
White Point Witte punt
White Stationery Wit briefpapier
White Textured Witte structuur
White To Transparent Wit naar transparant
White To Transparent 2 Wit naar transparant 2
White To Transparent 3 Wit naar transparant 3
White To Transparent 4 Wit naar transparant 4
White with Wood Fibers Wit met houtstructuur
WhiteBalance Witbalans
WhiteColor Witte kleur
WhiteIntensity Wit
WhiteIsHigh Wit is hoog
Whites Witte tinten
Whites2012 Witte tinten 2012
Whole Note Hele noot
Whole Word Only Hele woorden
WIA Support WIA-Ondersteuning
Wide Breed
Wide Blurry Breed vaag
Wide Gamut RGB Brede RGB-kleuromvang
Wide Sharp Breed scherp
WideAngle Adaptief groothoek
WideBlurry Breed vaag
WideSharp Breed scherp
Width Breedte
Width Height Unit Eenheid breedte/hoogte
WidthHeightUnit Eenheid breedte/hoogte
Wild Card Match Alles
Wind Wind
Window Venster
Window Adjustments Venster Aanpassingen
Window Level Vensterniveau
Window Level Tool Vensterniveau
Window Menu Brightness/Contrast Venstermenu Masker Helderheid/contrast
Window Menu Mask Exposure Venstermenu Masker Exposure
Window Preset Venstervoorinstelling
Window Width Breedte venster
Windowing Vensteropties
Windows Windows
Windows LCD Windows LC
Windows LCD Windows LCD
Windows Metafile WMF
Windows Pointer Windows-aanwijzer
Wine Bottle Wijnfles
Wireframe Draadframe
Wireless Bitmap WirelessBitmap
WirelessBitmap Wireless Bitmap
Wiskundige symbolen Wiskundige symbolen
Within Selection Binnen selectie
Witte matte verwijderen Witte matte verwijderen
WMF Windows Metafile
Woman Vrouw
Wood Hout
Wood Frame Houten kader
Wood Frame – 50 pixels Houten kader – 50 pixels
Woodblock Stempel
Woodgrain Houtnerf
Work Area Werkgebied
Work Path Tijdelijke pad
Working Black Plate Tijdelijke zwartplaat
Working CMY Plates Tijdelijke CMY Platen
Working CMYK Tijdelijk CMYK
Working CMYK Tijdelijke CMYK
Working CMYK – Coated FOGRA39 (ISO 12647-22004) Tijdelijk CMYK – Coated FOGRA39 (ISO 12647-22004)
Working Cyan Plate Tijdelijke cyaanplaat
Working Gray Tijdelijk grijs
Working Gray – Dot Gain 15% Tijdelijk grijs – Dot Gain 15%
Working Magenta Tijdelijke magentaplaat
Working Magenta Plate Tijdelijke magentaplaat
Working RGB Tijdelijk RGB
Working RGB – sRGB IE61966-2.1 Tijdelijk RGB – sRGB IE61966-2.1
Working Spaces Werkruimten
Working Yellow Plate Tijdelijke geelplaat
Workspace Werkruimte
Workspace Werk Omgeving
World Wereld
World Wide Web World Wide Web
World Wide Web Search Zoeken op World Wide Web
Woven Weefsel
Woven Flat Geweven – plat
Woven Wide Geweven – breed
Wrap Around Beeld omslaan
WrapAround Beeld omslaan
WrapAround Omlopen
Wrinkles Kreukels
write3DL 3DL schrijven
writeCSP CSP schrijven
writeCUBE CUBE schrijven
writeICCProfile ICC-profiel schrijven
X X
XMP-parameters XMPParameters
Xres X-resolutie