Zoeken met Ctrl+F Search with Ctrl+F

Cacheniveau Cache Levels
Cacheniveaus en blokgrootte optimaliseren voor documenten met de eigenschappen Optimise Cache Levels and Tile Size for documents that are
Camera Raw Filter Camera Raw-filter
Camera Raw-cache Camera Raw Cache
Camera Raw-Database Camera Raw database
Camera Raw-filter… Camera Raw Filter…
Camera Raw-voorkeuren Camera Raw Preferences
Camera Raw… Camera Raw…
Camera-as omkeren Invert Camera Axis
Camera-instellingen Camera Settings
Camerafabrikant weergeven DisplayCameraMaker
Camerafabrikant weergeven Display Camera Maker
Camerakalibratie Camera Calibration
Cameramodel CameraModel
Cameramodel Camera Model
Cameraprofiel Camera Profile
Canvas Canvas
Canvas horizontaal draaien Flip Canvas Horizontal
Canvas Horizontaal Omdraaien Flip Canvas Horizontal
Canvas verticaal draaien Flip Canvas Vertical
Canvasgrootte… Canvas Size…
Canvasstructuur toevoegen Add Canvas Texture
Celgrootte CellSize
Cellen Cells
Centimeter centimeter
Centimeter cm
Centimeters Centimeters
CFA-patroon CFAPattern
Champagne Champagne
Chroom Chrome
Chroom – gepolijst Chrome Polished
Chroom – vet Chrome Fat
CIE RGB CIE RGB
Cijfers Numbers
Cilinder Cylinder
Cilindrisch Cylindrical
Cineon Cineon
Cirkel Circle
Clear Listener Clear Listener
cm Centimeter
Cm cm
cms CMS
CMYK blauw CMYK Blue
Cmyk Kleur Cmyk Color
CMYK Sliders CMYK-kleuren
CMYK-cyaan CMYK Cyan
CMYK-geel CMYK Yellow
CMYK-groen CMYK Green
CMYK-kleur CMYK
CMYK-kleur CMYK Color
CMYK-kleur CMYKColor
CMYK-kleuren CMYK Sliders
CMYK-magenta CMYK Magenta
CMYK-rood CMYK Red
CMYK-spectrum CMYK-spectrum
Coated FOGRA39 (ISO 12647-22004) Coated FOGRA39 (ISO 12647-22004)
Coated GRACoL 2006 9ISO 12647-22004) Coated GRACoL 2006 9ISO 12647-22004)
Codering Encoding
Collage Collage
ColorMatch RGB ColorMatch RGB
Commentaar gebruiker User
Compacte weergave Compact View
Compatibiliteit Compatibility
Compatibiliteit bestand File Compatibility
Compatibiliteit maximaliseren Maximize Compatibility
Compatibiliteit met PSD en PSB maximaliseren Maximize PSD and PSB File Compatibility
compatibiliteit voor Photoshop-bestanden maximaliseren Maximize PSD Compatibility
Compensatie zwarte punten gebruiken Use Black Point Compensation
Compensatie zwartpunt Black Point Compensation
Compressie Compression
Compressie (RLE) CompressRLE
Compressie afbeelding Image Compression
Compressie van laag Layer Compression
Compressie van PSD en PSB-bestanden uitschakelen Disable Compression of PSD and PSB Files
Compu Serve GIF CompuServe GIF
CompuServe GIF CompuServeGIF
Computeroog Computer Eye
Concept (snel) Draft (Fast)
Confetti Confetti
Configuratie meerdere malen N-Up configuration
Configuratie van onderdelen Components
Constant Constant
Contactblad II Contact Sheet II
Contactblad II ContactSheet2
Conté Crayon Conté crayon
Conté crayon ConteCrayon
Contextuele alternatieven Contextual Alternates
Contour Contour
Contour (Zichtbare Omtrek) Contour
Contouren Contours
Contouren herstellen Reset Contours
Contouren vervangen Replace Contours
Contrast Contrast
Contrast luminantieruis Luminance Noise Contrast
Contrast verhogen (RGB) Increase Contrast (RGB)
Contrast2012 Contrast 2012
Contrastlijn Trace Contour…
Controlleer Spelling Check Spelling
Copyright Copyright
Copyright- en contactinfo Copyright and Contact Info
Copyrightinfo Copyright Info
Copyrightsymbool Copyright symbol
Correctie Correction
Correctie geometrische vervorming Lens Correction
Correctie geometrische vervorming LensCorrection
Correctie lensprofiel Lens Profile Corrections
Correctie pixelverhouding Pixel Aspect Ratio Correction
Correctieopties Correction Options
Coupon met halftoonvulling Coupon with Halftone Fill
Courier Courier
Craquelure Craquelure
Craquelure (Fijne scheurtjes) Craquelure
creëren Create
Crêpe Crepe
CSP schrijven writeCSP
CSS kopiëren Copy CSS
CUBE schrijven writeCUBE
Cursors Cursors
Curven Curves
Curven herstellen Reset Curves
Curven… Curves…
Cyaan Cyan
Cyaan tinten Cyans
Cyanotype Cyanotype
D1/DV NTSC (0,91) D1/DV NTSC (0,91)
D1/DV NTSC breedbeeld (1,21) D1/DV NTSC breedbeeld (1,21)
D1/DV PAL (1,09) D1/DV PAL (1,09)
D1/DV PAL breedbeeld (1,46) D1/DV PAL breedbeeld (1,46)
DAE Collada
Daglicht Daylight
Datum en tijd DateTime
Datum en tijd – digitaal DateDigitized
Datum en tijd – oorspronkelijk DateOriginal
ddmm ddmm (datum)
ddmm (datum) ddmm
ddmmjj (datum) ddmmyy (date)
ddmmyy ddmmjj (datum)
De-Interlace DeInterlace
De-Interlace… De-Interlace…
Dealer Dealer-ID
Debug-waarschuwing Debug Alert
Debuggen Debugging
Dec Dec
december december
Deelvenster Panels
Deelvenster Alinea Paragraph Panel
Deelvenster Alinea Pharagraph Panel
Deelvenster Alineastijlen Paragraph Styles Panel
Deelvenster automatisch weergeven Auto Display Panel
Deelvenster Glyphs Glyphs Panel
Deelvenster Lagen Layers Panel
Deelvenster Teken Character Panel
Deelvenster Tekenstijlen Character Styles Panel
Deelvenstermenu’s Panel Menus
Deelvenstersopties Panel Options
Definiëren… Define…
Degroeperen Ungroup
DeInterlace De-Interlace
Deinterlace De-Interlace
Deken Blanket
Deken (structuur) Blanket Texture
Dekking Opacity
Dekking bediening penseeldruk in-/uitschakelen Toggle Brush Pressure Controls Opacity
Dekking vulling Fill Opacity
Delen op Behance Share on Behance
Deselecteren Deselect
Detail Detail
Detail Details
Detail StrokeDetail
Detail Stroke Detail
Detail kleurruis Color Noise Detail
Detail loskoppelen Switch Tip
Detail loskoppelen (Q) Switch
Detail loskoppelen (Q) SwitchTip
Detail luminantieruis Luminance Noise Detail
Detail ontgrendelen Unlock Tip
Detail ontgrendelen UnlockTip
Detail ontgrendelen” Unlock
Detail penseel Brush Detail
Detail penseel BrushDetail
Detail vergrendelen Lock Tip
Detail vergrendelen LockTip
Detail verscherpen Sharpen Detail
Details behouden Preserve Details
Details lijnen Stroke Detail
Details penseel Brush Detail
Details verscherpen Sharpen Details
Detectiemethode SensingMethod
Device Preview Device Preview
Deze aanpassing snijdt uit naar de laag This adjustment clips to the layer
Deze laag This Layer
Diagonaal links Left Diagonal
Diagonaal links LeftDiagonal
Diagonaal rechts RightDiagonal
Diagonaal rechts Right Diagonal
Diagonale kam Diagonal Comb
Dialoogvenster met opties voor het openen van bestanden onderdrukken Suppress File Open Options Dialogs
Dialoogvensters met opties voor het openen van bestanden onderdrukken Suppress Filter Options Dialogs
DIC Kleurengids DIC Color Guide
DIC kleurengids Dic Color Guide
Dichtheid Density
Diep Deep
Diepblauw Deep Blue
Diepblauw glas Deep Blue Glass
Diepgeel Deep Yellow
Diepgroen Deep Emerald
Dieprood Deep Red
Diepte Depth
Diepte afbeelding Depth Image
Diepte Geven Extrude
Diepte kanaal Depth Channel
Diepte scheurtjes CrackDepth
Diepte scheurtjes Crack Depth
Dieptetoewijzing naar> Depth Map to>
Diepzee Deep Sea
Dieren Animals
Diffuse gloed DiffuseGlowName
Diffuse gloed… DiffuseGlowe
Diffusie Diffuse
Diffusie Diffusion
Diffusietransparantiedithering Diffusion Transparency Dither
Digitale zoomverhouding DigitalZoom
Dik haar Thick Hair
Dikke zware penselen Thick Heavy Brushes
Dikte houtskool CharcoalThickness
Dikte Houtskool Chorcoal Thicness
Dikte randen EdgeThickness
Dikte randen Edge Thickness
dinsdag Tuesday
Direct selecteren Direct Selection
Direct selecteren Direct Selection Tool
Directe selectiemodus in-/uitschakelen Direct Selection Mode Toggle
Directories Directory’s
DisplayProc Display Proc
Distributie Distribution
Dit bestand heeft een ongeldig kleurmodel Bad Color Model
Dit bestand heeft een ongeldige afbeeldingsdiepte Bad Depth
Dithering Dither
Dithering gebruiken Use Dither
DNG-bestandsbeheer DNG File Handling
Do Thu
Document Document
Document afdrukken Print Document
Document afdrukken PrintDocument
Document exporteren Export Document
Document exporteren ExportDocument
Document openen Open Document
Document openen OpenDocument
Document opslaan Save Document
Document opslaan SaveDocument
Document opslaan starten Start Save Document
Document opslaan starten StartSaveDocument
Document renderen naar bestand… Render Document To File…
Document sluiten Close Document
Document sluiten CloseDocument
Documentafmetingen Document Dimensions
Documenten Documents
Documenten openen Open Documents
Documenten openen als tabbladen Open Documents as Tabs
Documentgrenzen Document Bounds
Documentgrenzen DocumentBounds
Documentgroottes Document Sizes
Documentnaam Document Name
Documentnaam DocumentName
Documentprofiel Document Profile
Documentprofiel gebruiken Use Document Profile
Documentvenster Document Window
Doel Destination
Doel Intent
Doel sterexplosie Starburst Color Target
Doellaag Image Target
Doelmap Destination
Doelmap Destination Folder
Doelmodus Target Mode
Doelmodus TargetMode
Doelpad Target Path
Doelruimte Destination Space
Doelwit 1 Registration Target1
Doelwit 1 RegistrationTarget1
Doelwit 2 RegistrationTarget2
Doezelaar Feather
Doezelaar vignet na uitsnijden Post Crop Vignetting Feather
Doffe bol Matte Sphere
donderdag Thursday
Donker Dark
Donker grasgroen Dark Pea Green
Donker ruw DarkRough
Donker ruw Dark Rough
Donker ruw weefsel Dark Coarse Weave
Donker spectrum Dark Spectrum
Donkerblauw Dark Blue
Donkerblauw plastic Dark Blue Plastic
Donkerblauw violet Dark Blue Violet
Donkercyaan Dark Cyan
Donkercyaan blauw Dark Cyan Blue
Donkerder Darken
Donkerder Darker
Donkerder DarkIntensity
Donkerder Dark Intensity
Donkerder (RGB) Darker (RGB)
Donkerder blauw Darker Blue
Donkerder blauw – violet Darker Blue Violet
Donkerder cyaan Darker Cyan
Donkerder cyaan Darker Cyan Blue
Donkerder geel Darker Yellow
Donkerder geel – groen Darker Yellow Green
Donkerder geel – oranje DarkerYellowOrange
Donkerder grasgroen Darker Pea Green
Donkerder groen Darker Green
Donkerder groen – cyaan Darker Green Cyan
Donkerder kleur Darken Color
Donkerder magenta Darker Magenta
Donkerder magenta – rood Darker Magenta Red
Donkerder rood Darker Red
Donkerder rood – oranje Darker Red Orange
Donkerder violet Darker Violet
Donkerder violet – magenta Darker Violet Magenta
donkerder/lichter darken/lighten
Donkerdere kleur Darken Color
Donkerdere middentonen Midtones Darker
Donkere lijnen DarkStrokes
Donkere lijnen Dark Strokes
Donkere tinten Darks
Donkergeel Dark Yellow
Donkergeel groen Dark Yellow Green
Donkergeel oranje Dark Yellow Orange
Donkergrijs Dark Gray
Donkergrijze spikkels Dark Gray Flecks
Donkergroen Dark Green
Donkergroen cyaan Dark Green Cyan
Donkergroene deuk Dark Green Dent
Donkerheid Darkness
Donkermagenta Dark Magenta
Donkermagenta rood Dark Magenta Red
Donkerrode schuinte Dark Red Bevel
Donkerrood Dark Red
Donkerrood Plum
Donkerrood glas Plum Glass
Donkerrood oranje Dark Red Orange
Donkerviolet Dark Violet
Donkerviolet magenta Dark Violet Magenta
Donut Donut
Doordrukken Burn Tool
Doorhalen Strikethrough
Doorheen halen Pass Through
Doormiddel van rechtsklik op Net Mesh
Doorsnede maken van masker met selectie Intersect Mask With Selection
Doorsnede toepassen op scène Apply Cross Section to Scene
Doorsnede van masker Mask Intersect
Doorsnedelijn Intersection Line
Doorzichtig glas Translucent Glass
Dot Gain 10% Dot Gain 10%
Dot Gain 15% Dot Gain 15%
Dot Gain 25% Dot Gain 25%
Dot Gain 30% Dot Gain 30%
Download Ter Verbetering van Software Updates
DP Comic-inktrol DP Comic Inker
DP Groffe pen” DP Rough Pen
DP Haarborstel” DP Hair Brush
DP Kiezels” DP Pebbles
DP Micro-organismen” DP Microbes
DP Penselen DP Brushes
DP Rommelig DP Messy
DP Rookpenseel DP Smoke Brush
DP Stervormige vlek DP Star Smudge
DP Stijlen DP Styles
DP Vaag DP Fuzzy
DP Vlek 1 DP S mudge1
DP Vlek 2 DP Smudge 2
DP Vloeiend DP Smooth
DP Voorinstellingen DP Presets
Draadframe Wireframe
Draaien Spin
Draaien Twist
Draaien vervagen… Spin Blur…
Dradenkruis penseeluiteinde Crosshair Brush Tip
Dradenkruis tonen in penseeluiteinde Show Crosshair in Brush Tip
Drempel Threshold
Drempel Threshold
Drempel herstellen Reset Threshold
Drempel voor kwaliteit High Quality Threshold
Drempel weerkaatsing Specular Threshold
Drempel weerkaatsing Threshold
Drempel… Threshold…
Drie omlaag ThreeDown
Drie omlaag Three Down
Drie spotjes TripleSpotlight
Drie spotjes Triple Spotlight
Driehoek Triangle
Droog materiaal Dry Media
Droog penseel Dry Brush
Droog penseel… DryBrush
Druk Pressure
Druk StrokePressure
Druk Stroke Pressure
Druk op F om de weergeven te doorlopen Press F to cycle views
Druk op X om alle weergaven tijdelijk uit te schakelen Press X to temporarily disable all views
Drukwerkkwaliteit Press Quality
Druppel Maken Create Droplet
Druppel opslaan in Save Droplet In
DS of DSM heeft een fout gemeld, toepassing mag niet DS Or DSM Reported Error Twain
Dubbel groen slijm Double Green Slime
Dubbele gele vegen Double Yellow Strokes
Dubbele ring – gloed (knop) Double Ring Glow Button
Dubbele ring – gloed Double Ring Glow
Dubbele turquoise rand Double Turquoise Border
Duidelijk reliëf ClearE mbossed
Dun kader cirkel Circle Thin Frame
Dun kader vierkant Square Thin Frame
Dun vierkant kader Square Thin Frame
Duotoon Duotone
Duotoon met structuur Duotone with Texture
Dupliceren Duplicate
Dupliceren Duplication
Dupliceren Duplicate Layer
Dupliceren… Duplicate…
DVCPRO HD 1080 (1,5) DVCPRO HD 1080 (1,5)
Dynamische kleurregelaars Dynamic Color Sliders