Zoeken met Ctrl+F Search with Ctrl+F

U dient ten minste twee bestanden te selecteren om een stapel te kunnen maken. AtLeast2
U.S. Sheetfed Coated v2 U.S. Sheetfed Coated v2
U.S. Sheetfed Uncoated v2 U.S. Sheetfed Uncoated v2
U.S. Web Coated (SWOP) v2 U.S. Web Coated (SWOP) v2
U.S. Web Uncoated v2 U.S. Web Uncoated v2
U3D U3D
UI-instelling UISetting
Uit Off
Uitgebreid Latijn Extended Latin
Uitgebreid Latijn A Extended Latin A
Uitgebreid Latijn B Extended Latin B
Uitgebreide weergave Expanded View
Uitgesn.pixels verw. Delete Cropped Pixels
Uitkniplagen overvloeien als groep Blend Clipped Layers as Group
Uitknipmasker maken Create Clipping Mask
Uitknipmasker maken/vrijgeven Create/Release Clipping Mask
Uitknippad Clipping Path
Uitknippad maken Make Clip Path
Uitknippad maken (selectie) Make Clip Path (selection)
Uitknippad Van Laag Vector Mask
Uitknippad Van Laag Inschakelen Enable Vector Mask
Uitknippad Van Laag Toevoegen Add Vector Mask
Uitlijnen Align
Uitlijning onderkant vlam Flame Bottom Alignment
Uitnemen Knockout
Uitrekken tot passend Stretch
Uitroepteken Exclamation Point
Uitsluiting Exclusion
Uitsluiting met magenta Exclusion with Magenta
Uitsnijd Gereedschap Crop Tool
Uitsnijden Crop
Uitsnijden Crop Tool
Uitsnijden 4 in x 6 in Crop 4inx6in
Uitsnijden 4 inch x 6 inch 300 ppi Crop 4 inch x 6 inch 300 ppi
Uitsnijden 5 in x 7 in” Crop 5inx7in
Uitsnijden 5 inch x 3 inch 300 ppi Crop 5 inch x 3 inch 300 ppi
Uitsnijden 5 inch x 4 inch 300 ppi Crop 5 inch x 4 inch 300 ppi
Uitsnijden 5 inch x 7 inch 300 ppi Crop 5 inch x 7 inch 300 ppi
Uitsnijden 6 inch x 10 inch 300 ppi Crop 6 inch x 10 inch 300 ppi
Uitsnijden 8 in x 10 in” Crop 8inx10in
Uitsnijden A3 Crop A3
Uitsnijden A4 Crop A4
Uitsnijden beperken CRaw/AETE/ConstrainCrop
Uitsnijden en selectiekader Crop and Marquee
Uitsnijden met perspectief Perspective Crop Tool
Uitsnijden naar Crop To
Uitsnijdfactor CropFactor
Uitsnijdfactor Crop Factor
Uitsnijdvak Crop Box
Uitstippen Despeckle
Uitvloeien Liquid Pixels
Uitvloeien Liquify
Uitvloeien… LiquidPixels
Uitvoer Output
Uitvoer naar Output To
Uitvoeren Run
Uitvoerinstellingen bewerken Edit Output Settigns
Uitvoermodus Output
Uitvoerniveau Output Levels
Uitvoeropties Output Options
Uitvulling Justification
Uitzoomen Zoom Out
Uitzoomen ZoomOut
Ultraviolet Ultra Violet
Uncoated FOGRA 29 (ISO 12647-22004) Uncoated FOGRA 29 (ISO 12647-22004)
Uniform Uniform
Unix Unix
Updaten Naar Server Update
UV-bedekking UV Overlay
Uw voorinstellingen Your Presets
Vaag Blur
Vaag gebaar – klein Fuzzy Gesture Tool Small
Vaandel 1 Banner 1
Vaandel 2 Banner 2
Vaandel 3 Banner 3
Vaandel 3 Banner 3
Vaandel 4 Banner 4
Vaandel 5 Banner 5
Vaandels en prijzen Banners and Awards
Vage cluster – los Fuzzy Cluster Loose
Vage Lens Lens Blur
Vage lens… LensBlur
Vager Blur More
Vallei – hoog Valley High
Vallei – laag Valley Low
Valuta Currency
Van transparantie From Transparency
Vanaf links FromLeft
Vanaf rechts FromRight
Vanuit middelpunt From Center
Varaties Variations
Varen Fern
Variabele gegevenssets Variable Data Sets
Variabelen Variables
Variantie Summation
Variantie Variance
Variatie Variance
Vastlegmethode voor scène SceneCapture
Vector0 Vector 0
Vector0 Vector 0
Vector1 Vector 1
Vector1 Vector 1
Vectorgereedschappen en -transformaties uitlijnen op pixelraster Snap Vector Tools and Transforms to Pixel Grid
Vectormasker Vector Mask
Vectormasker inschakelen/uitschakelen Enable/Disable Vector Mask
Vectormasker koppelen/ontkoppelen Link/Unlink Vector Mask
Vectormasker verbergt effecten Vector Mask Hides Effects
Veelhoek Polygon Tool
Veelhoek Gereedschap Polygon Tool
Veelhoek maken Create Polygon
Veelhoeken tonen/verbergen> Show/Hide Polygons>
Veelhoeklasso Polygonal Lasso Tool
Veelhoekrestrictie Polygon Constraint Tool
Vegen Streaks
Veld vervagen… Field Blur…
Venster Window
Venster Aanpassingen Window Adjustments
Venster opties tonen Show Windowing Options
Venstermenu Curven Panel Menu Curves
Venstermenu Masker Exposure Window Menu Mask Exposure
Venstermenu Masker Helderheid/contrast Window Menu Brightness/Contrast
Vensterniveau Window Level
Vensterniveau Window Level Tool
Vensteropties Windowing
Vensteropties tonen Show windows options
Vensters vergroten/verkleinen door zoomen Zoom Resizes Windows
Venstervoorinstelling Window Preset
Verbergen Hide
Verbeteren: Enhance
Verbleekte foto Sun Faded Photo
Verbleekte foto (afbeelding) Sun Faded PhotoImage
Verbodsteken No Sign
Verbodsteken No Symbol
Verborgen Hidden
Verborgen deelvensters automatisch tonen Auto-Show Hidden Panels
Verborgen lagen Hidden Layers
Verborgen lagen verwijderen Delete Hidden Layers
Verborgen lagen verwijderen? Delete hidden layers?
Verborgen menu opdrachten Hidden Menu Items
Verchroomd satijn Chromed Satin
Verchroomd satijn (tekst) Chromed Satin Texture
Verdelen Distribute
Verdelen Divide
Verdraaien Warp
Verenigd Kopiëren Copy Merged
Verenigen omlaag laag Merge Down
Verenigen, zichtbaar Merge Visible
Verf op doelstructuur> Paint on Target Texture>
Verfbedekking Paint Overlay
Verfijnen Refine
Vergrendeld Locked
Vergrendelen Lock
Vergroot Enlarged
Vergroot Gereedschap Zoom Tool
Vergroten Expand
Vergroten/verkleinen Resize
Verhoogde koffievlek Raised Coffee Stain
Verhouding Ratio
Verhouding Aspect
Verhoudingen behouden Constrain Proporties
Verhoudingen behouden Preserve Proportions
Verkleinen Trim
Verlichten Lighten
Verloop Gradient
Verloop Gradient Tool
Verloop Bedekking Gradient Overlay
Verloop toewijzen Gradient Map
Verloop toewijzen herstellen Reset Gradient Map
Verloopbedekking Gradient Overlay
Verlopen Gradients
Verlopen herstellen Reset Gradients
Verlopen vervangen Replace Gradients
Verlopend blauw kussenreliëf Gradient Blue Pillow Emboss
Vermenigvuldigen Multiply
Vermindering luminantieruis Luminance Noise Reduction
Verouderde functie gebruiken Use Legacy
Verouderde instelling gebruiken Use Legacy
Verouderde Macintosh (geen kleurbeheer) Legacy Macintosh (No Color Management)
Verouderde Macintosh RGB Legacy Macintosh RGB
Verouderde Macintosh RGB (Gamma 1.8) Legacy Macintosh RGB (Gamma 1.8)
Verouderde sneltoetsen voor kanalen gebruiken Use Legacy Channel shortcuts
Verplaats (Filter) Displace
Verplaatsen Move
Verplaatsen Move Tool
Verplaatsen en bijsnijden Move & Trim
Verplaatsen met behoud van inhoud Content-Aware Move Tool
Verplaatsen… Displace
Verplaatsen… Displays..
Verscherp Gereedschap Sharpen Tool
Verscherp Nog Meer Sharpen More
Verscherp Randen Sharpen Edges
Verscherpen Sharpen
Verscherpen Sharpen Tool
Verscherpen Sharpening
Verscherpen toepassen op Apply sharpening to
Verscheurde Randen Torn Edges
Verschil Difference
Verschil blauw kanaal Difference Blue Channel
Verschil overvloeien Difference Blending
Verschuiven Nudge
Verschuiven Offset
Verschuiving Offset
Verschuiving van letterlijn instellen Set the baseline shift
Versie Version
Versie metadata MetadataVers
Versies… Versions…
Verspreid Stagger
Verspreid bloemornament Scattered Ornament Flower
Verspreiden Dissolve
Vert. Vert
Vertexkleuren Vertex Colors
Verticaal Vertical
Verticaal VerticalLabel
Verticaal omdraaien Flip Vertical
Verticaal perspectief Vert Perspective
Verticaal perspectief Vertical Perspective
Verticaal schalen ScaleVertical
Verticaal schalen Vertically scale
Verticaal transformeren Transform Vertical
Verticaal vlaktecorrecties en verticale perspectiefcorrecties toepassen Vertical Apply level and vertical perspective corrections
Verticale middelpunten Vertical Centers
Verticale schaal Vertical Scale
Verticale schaal VerticalScale
Verticale spatiëring Vertical Spacing
Verticale spatiëring VerticalSpacing
Verticale tekst Vertical Type Tool
Verticale vervorming Vertical Distortion
Verticale zwart-witte structuur Vertical Black White Texture
Vervagen Blur
Vervagen Blur Tool
Vervagen Fade
Vervagen Retoucheerpenseel Fade Healing Brush
Vervangen Replace
Vervanging ongedaan maken Clear Override
Vervorm Distort
Vervormen Distort
Vervorming Distortion
Vervorming lensprofiel Lens Profile Distortion
Vervorming rimpel Ripple Magnitude
Vervorming rimpel RippleMagnitude
Vervorming transformeren Transform Distortion
Vervorming verwijderen Remove Distortion Tool
Vervorming verwijderen Remove Distortion
Vervormingscoëfficient0 Distort Coefficient0
Vervormingscoëfficient1 Distort Coefficient1
Vervormingscoëfficient2 Distort Coefficient2
Vervormingscoëfficient3 Distort Coefficient3
Verwijder Werk Omgeving Delete Workspace
Verwijderen Delete
Verwijderen Delete Pixel Aspect Ratio
Verwijderen Remove
Verwijderen Witte Rand Remove White Matte
Verwijderen Zwarte Rand Remove Black Matte
Verzadiging Saturation
Verzadiging aanpassen aqua Saturation Adjust Aqua
Verzadiging aanpassen blauw Saturation Adjust Blue
Verzadiging aanpassen geel Saturation Adjust Yellow
Verzadiging aanpassen groen Saturation Adjust Green
Verzadiging aanpassen magenta Saturation Adjust Magenta
Verzadiging aanpassen oranje Saturation Adjust Orange
Verzadiging aanpassen paars Saturation Adjust Purple
Verzadiging aanpassen rood Saturation Adjust Red
Verzadiging hooglichten gesplitste tonen Split Tone Highlight Saturation
Verzadiging shaduw gesplitste tonen Split Tone Shadow Saturation
Vet zwart-wit Fat Black and White
Vezels Fibers
Vezels 1 Fibers1
Vezels 2 Fibers2
Video Video
Video (Film) Video
Video tijdlijn maken Create Video Timeline
Videocache Video Cache
Videoframes naar lagen Video Frames to Layers
Videohandelingen Video Actions
Videolagen Video Layers
Vierkant Square
Vierkant kader Square Frame
Vierkante penselen Square Brushes
Vignet Vignetting
Vignet Vignette
Vignet (selectie) Vignette (selection)
Vignet automatisch verwijderen Auto Correct Vignette Removal
Vignet lensprofiel Lens Profile Vignetting
Vignet verwijderen Remove Vignette
Vignet verwijderen RemoveVignette
Vignet verwijderen Vignette Removal
Vignettering Vignet
Vignettering na uitsnijden Post Crop Vignetting
Vijf lichten omhoog FiveLightsUp
Vijf lichten omhoog Five Lights Up
Vijf lichten omlaag FiveLightsDown
Vijf lichten omlaag Five Lights Down
Vijfhoek Pentagon
Vijverrimpels PondRipples
Vind Contrastlijn Trace Contour
Vind Randen Find Edges
Vingerverf Finger Painting
Vinkje Check mark
Vinkje Checkmark
Violet Violet
Violet glas Violet Glass
Vis Fish
Visgraat 2 Herring bone2
VisiBone VisiBone
VisiBone2 VisiBone2
Visoog Fisheye
Vlag Flag
Vlak Plane
Vlak afgerond – muisbeweging Flat Rounded Mouseover
Vlak afgerond – muisklik Flat Rounded Mousedown
Vlak afgerond – normaal Flat Rounded Normal
Vlak bewerken Edit Plane Tool
Vlak maken Create Plane Tool
Vlak met twee zijden Two-Sided Plane
Vlakte alleen vlaktecorrectie toepassen Level Apply only level correction
Vlam Flame
Vlam-lijnen (complexiteit) Flame Lines (Complexity}
Vlamstijl Flame Style
Vlamtype Flame Type
Vlamvorm Flame Shape
Vlek Paint Daubs
Vlek SmudgeStick
Vlek Smudge Stick
Vlekken verwijderen Spot Removal
Vliegtuig Airplane
Vlinder Butterfly
Vlinders Butterfly Madness
Vloeibare regenboog Liquid Rainbow
Vloeiend Smooth
Vloeiend Smoothness
Vloeiend maken Denoise
Vloeiend maken Smoothing
Vloeiend maken… Smooth…
Vloeiend reconstrueren Reconstruct Smooth
Vloeiende hoeken Smooth Corners
Vloeiende inspringingen Smooth Indents
Voering Lined
Voetafdrukken Footprints
Voetganger Pedestrian
Vogel 1 Bird 1
Vogel 2 Bird 2
Volgend penseel Next Brush
Volgende Forward
Volgende Next
Volgende frame Next Frame
Volgende laagsamenstelling Next Layer Comp
Volgende zoeken Find Next
Volgnummer scanframe ScanSeqNum
Volgorde omdraaien Reverse Order
Volgorde: Order
Volle Kleur Solid Color
Volledig Full
Volledig bolvormig FullSpherical
Volledig bolvormig Full Sperical
Volledig scherm Full Screen
Volledig scherm met menu’s Full Screen with Menus
Volledig vlaktecorrecties en horizontale en verticale perspectiefcorrecties toepassen Full Apply level, horizontal and vertical perspective corrections
Volledige grootte Full Size
Volledige lettertypen Entire Font
Volledige schermodus in-/uitschakelen Toggle Full Screen Mode
Volume Volume
Vonk Sparkle
Voor tekenen geschikte gebieden selecteren Select Paintable Areas
Vooraan Front
Voorbeeld Example
Voorbeeld MijnBestand.gif Example MyFile.gif
Voorbewerking Underpainting
Voorgaande Versie Revert
voorgrond foreground
Voorgrond-/achtergrondkleuren verwisselen Switch Foreground/Background Colors
Voorgrondkleur Foreground
Voorgrondkleur Foreground Color
Voorgrondkleur instellen Set Foreground Color
Voorgrondkleurkiezer Foreground Color Picker
Voorgrondniveau ForegroundLevel
Voorhoofd Forehead
Voorinstelling Preset
Voorinstelling Aangepast Preset Custom
Voorinstelling belichting laden Load Exposure Preset
Voorinstelling belichting opslaan Save Exposure Preset
Voorinstelling curven laden Load Curves Preset
Voorinstelling curven opslaan Save Curves Preset
Voorinstelling gereedschap verwijderen Delete Tool Preset
Voorinstelling kanaalmixer laden Load Channel Mixer Preset
Voorinstelling kanaalmixer opslaan Save Channel Mixer Preset
Voorinstelling kleurtoon/verzadiging laden Load Hue/Saturation Preset
Voorinstelling kleurtoon/verzadiging opslaan Save Hue/Saturation Preset
Voorinstelling laden Load Preset
Voorinstelling nieuw document – resoluties New Document Preset Resolutions
Voorinstelling niveaus laden Load Levels Presets
Voorinstelling niveaus opslaan Save Levels Presets
Voorinstelling opslaan Save Preset
Voorinstelling penseel definiëren Define Brush Preset
Voorinstelling selectievekleur laden Load Selective Color Preset
Voorinstelling selectievekleur opslaan Save Selective Color Preset
Voorinstelling toepassen Apply Preset
Voorinstelling verwijderen Delete Preset
Voorinstelling voor lichten opslaan Save Lights Preset
Voorinstelling voor lichten toevoegen Add Lights Presets
Voorinstelling voor lichten vervangen Replace Lights Presets
Voorinstelling voor net> Mesh Preset>
Voorinstelling zwart-wit laden Load Black & White Preset
Voorinstelling zwart-wit opslaan Save Black & White Preset
Voorinstellingen Presets
Voorinstellingen exporteren Export Presets
Voorinstellingen exporteren/importeren Export/Import Presets
Voorinstellingen gereedschap herstellen Reset Tool Presets
Voorinstellingen gereedschap laden Load Tool Presets
Voorinstellingen gereedschap opslaan Save Tool Presets
Voorinstellingen gereedschap vervangen Replace Tool Presets
Voorinstellingen Gereedschappen Tool Presets
Voorinstellingen huidig gereedschap tonen Show Current Tool Presets
Voorinstellingen importeren Import Presets
Voorinstellingen migreren… Migrate Presets
Voorinstellingen penseel Brush Presets
Voorinstellingen voor lichten opslaan Save Light Presets
Voorinstellingen voor lichten vervangen Replace Light Presets
Voorinstellingen voor penseel Brush Presets
Voorinstellingen voor Spetterpenseel Splatter Brush Tool Presets
Voorkeur voor Adobe Camera Raw voor ondersteunde RAW bestanden Prefer Adobe Camera Raw for Supported Raw Files
Voorkeuren Preferences
Voorkeuren exporteren… Export Preferences…
Voorlopige Modus Aanpassing Conditional Mode Change
Voorste afbeelding Front Image
Voorste vorm verwijderen Subtract Front Shape
Voortgang opslaan Save Progress
Vooruit na iedere Advance Every
Vooruit verdraaien Forward Warp Tool
Voorvertoning Preview
Voorvertoning Prev
Voorvertoning penseel Brush Preview
Voorvertoning van verlaagde kwaliteit ReducedQuality
Voorvertoning voltooid Preview Complete
Voorvertoning voltooid PreviewComplete
Voorvertoningen afbeeldingen Image Previews
Voorvoegsel bestandsnaam File Name Prefix
Voorwaardelijk item invoegen Insert Conditional
Voorwaardelijke moduswijziging Conditional Mode Change
Voorwaardelijke moduswijziging… Photomerge…
Vorig penseel Previous Brush
Vorige Back
Vorige Previous
Vorige correctie PreviousCorrection
Vorige correctie Previous Correction
Vorige frame Previous Frame
Vorige laag gebruiken voor uitknipmasker Use previous Layer to Create Clipping Mask
Vorige laagsamenstelling PreviousLayer Comp
Vorige laagsamenstelling Precious Layer Comp
Vorige omzetting Previous Conversion
Vorige staat weergeven Press to view previous state
Vorige versie Revert
Vorige versie reconstrueren Reconstruct Revert
Vorige versie vloeiende lijn Stroke Smooth Revert
Vorm Shape
Vorm laag Shape Layer
Vorm penseeluiteinde Brush Tip Shape
Vorm vervagen… Shape Blur…
Vormdynamiek Shape Dynamics
Vormen Shapes
Vormen combineren Combine Shapes
Vormen verenigen Unite Shapes
Vormen verenigen bij overlapping Unite Shapes at Overlap
Vormen verwijderen bij overlapping Subtract Shapes at Overlap
Vormgeving Appearance
Vormlaag met transparantie Transparency Shapes Layer
Vouwkubus CubeWrap
Vr Fri
Vraagteken Question Mark
Vragen bij openen Ask when Opening
Vragen bij opslaan Ask When Saving
Vragen bij plakken Ask when Pasting
Vragen voor opslaan van gelaagde TIFF-bestanden Ask Before Saving Layered TIFF Files
vrij free
vrijdag Friday
Vrije ruimte Free Space
Vrije Transformatie Free Transform
Vrije transformatie Free Transform Points
Vrije Vorm Pen Gereedschap Freeform Pen Tool
VRML Virtual Reality Modeling Language | VRML
Vrouw Woman
Vrouwenteken Female Symbol
Vuil Dirt
Vuil 1 Grime 1
Vuil 2 Grime 2
Vuil 3 Grime 3
Vuil 4 Grime 4
Vuil 5 Grime 5
Vuil 6 Grime 6
Vuil 7 Grime 7
Vuil-vectorpakket Grime Vector Pack
Vulemmer Gereedschap Paint Bucket Tool
Vullen Fill
Vullen met behoud van inhoud bij transparante gebieden Auto Fill Transparency
Vullen met kleur Colorize
Vullen met luchtbellenpatroon Fill with Bubbles Pattern
Vulmethode Fill Mode
Vultype Fill Type
Vuur op wit Fireon White
Vuur op zwart Fireon Black