Voor Windows 10 alle sneltoetsen handig op 1 blad

Kopiëren, plakken en andere algemene sneltoetsen

Knip het geselecteerde item. Ctrl + X
Kopieer het geselecteerde item. Ctrl + C (of Ctrl + Insert)
Plak het geselecteerde item. Ctrl + V (of Shift + Insert)
Een actie ongedaan maken. Ctrl + Z
Schakelen tussen geopende apps. Alt + Tab
Sluit het actieve item of sluit de actieve app af. Alt + F4
Uw pc vergrendelen. Windows-logotoets + L
Het bureaublad weergeven en verbergen. Windows-logotoets + D
De naam van het geselecteerde item wijzigen. F2
Een bestand of map zoeken in de Verkenner. F3
De lijst van de adresbalk weergegeven in de Verkenner. F4
Het actieve venster vernieuwen. F5
Door schermelementen bladeren in een venster of op het bureaublad. F6
De menubalk activeren in de actieve app. F10
Uw wachtwoord weergeven op het aanmeldingsscherm. Alt + F8
Bladeren door items in de volgorde waarin deze zijn geopend. Alt + Esc
De opdracht voor deze letter uitvoeren. Alt + onderstreepte letter
De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven. Alt + Enter
Het snelmenu voor het actieve venster openen. Alt + spatiebalk
Ga terug. Alt + pijl-links
Vooruit. Alt + pijl-rechts
Eén scherm naar boven gaan. Alt + Page Up
Eén scherm naar beneden gaan. Alt + Page Down
Het actieve document sluiten (in apps in volledig scherm en waarin u meerdere documenten tegelijk geopend kunt hebben). Ctrl + F4
Alle items in een document of venster selecteren. Ctrl + A
Het geselecteerde item verwijderen en verplaatsen naar de Prullenbak. Ctrl + D (of Delete)
Het actieve venster vernieuwen. Ctrl + R (of F5)
Een actie opnieuw uitvoeren. Ctrl + Y
De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen. Ctrl + Pijl-rechts
De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen. Ctrl + Pijl-links
De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen. Ctrl + Pijl-omlaag
De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen. Ctrl + Pijl-omhoog
Schakelen tussen alle geopende apps met de pijltoetsen. Ctrl + Alt + Tab
Wanneer een groep of tegel in het Startmenu is gemarkeerd, deze in de richting van de pijl verplaatsen. Alt + Shift + pijltoetsen
Wanneer een tegel is gemarkeerd in het Startmenu, verplaatst u deze naar een andere tegel om een map te maken. Ctrl + Shift + pijltoetsen
Formaat van het Startmenu wijzigen wanneer het is geopend. Ctrl + pijltoetsen
Meerdere afzonderlijke items in een venster of op het bureaublad selecteren. Ctrl + pijltoets (om naar een item te gaan) + spatiebalk
Een tekstblok selecteren. Ctrl + Shift met een pijltoets
Startscherm openen. Ctrl + Esc
Taakbeheer openen. Ctrl + Shift + Esc
De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toetsenbordindelingen beschikbaar zijn. Ctrl + Shift
De Chinese IME (Input Method Editor) in- of uitschakelen. Ctrl + spatiebalk
Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven. Shift + F10
Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren. Shift met een pijltoets
Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen. Shift + Delete
Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen. Pijl-rechts
Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten. Pijl-links
De huidige taak stoppen of afsluiten. Esc
Hiermee maakt u een schermopname van het hele scherm en kopieert u dit naar het Klembord.
Opmerking
U kunt deze snelkoppeling zo wijzigen dat hiermee ook schermknipsels worden geopend waarmee u uw schermafbeelding kunt bewerken. Selecteer Start > Instellingen > Toegankelijkheid > Toetsenbord en schakel de wisseltoets in onder Sneltoets voor schermafdruk.
PrtScn

Sneltoetsen samen met Windows-logotoets

Startscherm openen of sluiten. Windows-logotoets
Actiecentrum openen. Windows-logotoets + A
De focus instellen op het systeemvak. Windows-logotoets + B
Cortana openen in luistermodus.

Opmerkingen
Deze sneltoets is standaard uitgeschakeld. Als u de sneltoets wilt inschakelen, selecteert u Start > Instellingen > Cortana en schakelt u de wisselknop in onder Laat Cortana luisteren naar mijn opdrachten wanneer ik op de Windows-logotoets + C druk.
Cortana is alleen in bepaalde landen/regio’s beschikbaar, en mogelijk zijn bepaalde Cortana-functies niet overal beschikbaar. Ook als Cortana niet beschikbaar of ingeschakeld is, kunt u de zoekfunctie gebruiken.

Windows-logotoets + C
Het menu Charms openen. Windows-logotoets + Shift + C
Het bureaublad weergeven en verbergen. Windows-logotoets + D
De datum en tijd op het bureaublad weergeven en verbergen. Windows-logotoets + Alt + D
Open de Verkenner. Windows-logotoets + E
Feedback-hub openen en een schermafbeelding maken. Windows-logotoets + F
Gamebalk openen wanneer een game is geopend. Windows-logotoets + G
Dicteerfunctie starten. Windows-logotoets + H
Instellingen openen. Windows-logotoets + I
Focus instellen op een Windows-tip wanneer deze beschikbaar is.

Als een Windows-tip wordt weergegeven, krijgt de tip de focus. Druk opnieuw op de sneltoetsen om de focus te verplaatsen naar het element op het scherm waaraan de Windows-tip is verankerd.

Windows-logotoets + J
De snelle actie Verbinden openen. Windows-logotoets + K
Uw pc vergrendelen of tussen accounts schakelen. Windows-logotoets + L
Alle vensters minimaliseren. Windows-logotoets + M
Apparaatoriëntatie vergrendelen. Windows-logotoets + O
Een weergavemodus voor een presentatie kiezen. Windows-logotoets + P
Quick Assist openen. Windows-logotoets + Ctrl + Q
Het dialoogvenster Uitvoeren openen. Windows-logotoets + R
Zoeken openen. Windows-logotoets + S
Een schermopname van een deel van het scherm maken. Windows-logotoets + Shift + S
Bladeren door de apps op de taakbalk. Windows-logotoets + T
Toegankelijkheidscentrum openen. Windows-logotoets + U
Het klembord openen.
Opmerking
Om deze snelkoppeling in te schakelen, selecteert u Start > Instellingen > Systeem > Klembord en schakelt u de wisselknop in onder Klembordgeschiedenis.
Windows-logotoets + V
Bladeren door meldingen. Windows-logotoets + Shift + V
Het menu Snelkoppeling openen. Windows-logotoets + X
Invoer tussen Windows Mixed Reality en uw bureaublad wijzigen. Windows-logotoets + Y
De opdrachten die beschikbaar zijn in een app, in de modus volledig scherm weergeven. Windows-logotoets + Z
Emojivenster openen. Windows-logotoets + punt (.) of puntkomma (;)
Een kort voorbeeld van het bureaublad weergeven. Windows-logotoets + komma (,)
Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven. Windows-logotoets + Pause
Pc’s zoeken (als u bent verbonden met een netwerk). Windows-logotoets + Ctrl + F
Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters op het bureaublad herstellen. Windows-logotoets + Shift + M
Het bureaublad openen en de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. Als de app al wordt uitgevoerd, schakelt u over naar deze app. Windows-logotoets + cijfer
Het bureaublad openen en een nieuw exemplaar van de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. Windows-logotoets + Shift + cijfer
Het bureaublad openen en overschakelen naar het laatste actieve venster van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. Windows-logotoets + Ctrl + cijfer
Het bureaublad openen en de Jumplist openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. Windows-logotoets + Alt + cijfer
Het bureaublad openen als administrator en een nieuw exemplaar openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. Windows-logotoets + Ctrl + Shift + cijfer
Taakweergave openen. Windows-logotoets + Tab
Het venster maximaliseren. Windows-logotoets + pijl-omhoog
Huidige app van het scherm verwijderen of het bureaubladvenster minimaliseren. Windows-logotoets + pijl-omlaag
De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm. Windows-logotoets + pijl-links
De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm. Windows-logotoets + pijl-rechts
Alle vensters minimaliseren behalve het bureaubladvenster (als de toetscombinatie nogmaals wordt ingedrukt, worden alle vensters hersteld). Windows-logotoets + Home
Het bureaubladvenster uitrekken tot de boven- en onderkant van het scherm. Windows-logotoets + Shift + pijl-omhoog
Actieve bureaubladvensters verticaal herstellen/minimaliseren, terwijl de breedte gelijk blijft. Windows-logotoets + Shift + pijl-omlaag
Een app of het venster op het bureaublad van het ene naar het andere beeldscherm verplaatsen. Windows-logotoets + Shift + pijl-links of pijl-rechts
De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen. Windows-logotoets + spatiebalk
Naar eerder geselecteerde invoer schakelen. Windows-logotoets + Ctrl + spatiebalk
Verteller inschakelen. Windows-logotoets + Ctrl + Enter
Vergrootglas openen. Windows-logotoets + plusteken (+)
IME-reconversie starten. Windows-logotoets + schuine streep (/)
Schoudertikken openen. Windows-logotoets + Ctrl + V
De pc activeren vanuit een zwart of leeg scherm Windows-logotoets + Ctrl + Shift + B

Sneltoetsen voor opdrachtprompt

De geselecteerde tekst kopiëren. Ctrl + C (of Ctrl + Insert)
De geselecteerde tekst plakken. Ctrl + V (of Shift + Insert)
De modus Markeren inschakelen. Ctrl + M
Selectie in blokmodus starten. Alt + selectietoets
De cursor verplaatsen in de opgegeven richting. Pijltoetsen
De cursor één pagina omhoog verplaatsen. Page Up
De cursor één pagina omlaag verplaatsen. Page Down
De cursor naar het begin van de buffer verplaatsen. Ctrl + Home (modus Markeren)
De cursor naar het einde van de buffer verplaatsen. Ctrl + End (modus Markeren)
Eén regel omhooggaan in de uitvoergeschiedenis. Ctrl + Pijl-omhoog
Eén regel omlaaggaan in de uitvoergeschiedenis. Ctrl + Pijl-omlaag
Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de bovenkant van de buffer verplaatst. Anders worden alle tekens aan de linkerkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd. Ctrl + Home (navigatie in geschiedenis)
Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de opdrachtregel verplaatst. Anders worden alle tekens aan de rechterkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd. Ctrl + End (navigatie in geschiedenis)
De items in de actieve lijst weergeven. F4

Sneltoetsen voor dialoogvensters

Naar het volgende tabblad gaan. Ctrl + Tab
Naar het vorige tabblad gaan. Ctrl + Shift + Tab
Naar het n-e tabblad gaan. Ctrl + cijfer (cijfer 1-9)
Naar de volgende optie gaan. Tab
Naar de vorige optie gaan. Shift + Tab
De opdracht uitvoeren (of de optie selecteren) die met die letter wordt gebruikt. Alt + onderstreepte letter
Het selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is. Spatiebalk
Een map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen. Backspace
Een keuzerondje selecteren als de actieve optie een groep keuzerondjes is. Pijltoetsen

Sneltoetsenbord van Verkenner

De adresbalk selecteren. Alt + D
Het zoekvak selecteren. Ctrl + E
Het zoekvak selecteren. Ctrl + F
Een nieuw venster openen. Ctrl + N
Het actieve venster sluiten. Ctrl + W
De grootte en weergave van bestands- en mappictogrammen wijzigen. Ctrl + muiswiel
Alle mappen boven de geselecteerde map weergeven. Ctrl + Shift + E
Nieuwe map maken. Ctrl + Shift + N
Alle submappen onder de geselecteerde map weergeven. Num Lock + sterretje (*)
De inhoud van de geselecteerde map weergeven. Num Lock + plusteken (+)
De geselecteerde map samenvouwen. Num Lock + minteken (-)
Het voorbeeldvenster weergeven. Alt + P
Het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item openen. Alt + Enter
De volgende map weergeven. Alt + pijl-rechts
De map bekijken waarin de map zich bevond. Alt + pijl-omhoog
De vorige map weergeven. Alt + pijl-links
De vorige map weergeven. Backspace
De huidige selectie weergeven (als deze is samengevouwen) of de eerste submap selecteren. Pijl-rechts
De huidige selectie samenvouwen (als deze is uitgevouwen) of de map selecteren waarin de map zich bevond. Pijl-links
De onderkant van het actieve venster weergeven. End
De bovenkant van het actieve venster weergeven. Startpagina
Het actieve venster maximaliseren of minimaliseren. F11

Sneltoetsen voor virtuele bureaubladen

Taakweergave openen. Windows-logotoets + Tab
Een virtueel bureaublad toevoegen. Windows-logotoets + Ctrl + D
Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de rechterkant hebt gemaakt. Windows-logotoets + Ctrl + pijl-rechts
Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de linkerkant hebt gemaakt. Windows-logotoets + Ctrl + pijl-links
Het virtuele bureaublad dat u gebruikt, sluiten. Windows-logotoets + Ctrl + F4

Sneltoetsen voor taakbalk

Een app openen of snel nog een exemplaar van een app openen. Shift + klikken op een taakbalkknop
Een app openen als administrator. Ctrl + Shift + klikken op een taakbalkknop
Het menu Venster voor de app weergeven. Shift + klikken met de rechtermuisknop op een taakbalkknop
Het menu Venster voor de groep weergeven. Shift + klikken met de rechtermuisknop op een gegroepeerde taakbalkknop
Door de vensters van een groep bladeren. Ctrl + klikken op een gegroepeerde taakbalkknop

Sneltoetsen voor instellingen

Instellingen openen. Windows-logotoets + I
Teruggaan naar de startpagina van de instellingen. Backspace
Instellingen voor zoeken. Op een pagina met zoekvak typen