Meetgereedschappen binnen Photoshop CC2015 (voor fotografen) uitgediept

Voor De Fotoblogger maakte ik rond 2015 een uitleg Photoshop CC.
Daar is de uitleg niet meer beschikbaar en omdat er toch nog heel veel bruikbare tips in deze uitleg staan, host ik het nu op mijn eigen websites.

 

In dit artikel wordt het meetgereedschap in relatie tot de optiebalk verder uitgelegd.

 

Het icoon van het meetgereedschap kan worden uitgevouwen door op het kleine driehoekje in de rechter onderhoek te klikken, zodat verborgen onderliggende gereedschappen zichtbaar worden. Je kunt ook met rechts klikken op het gereedschap waar een driehoekje bij staat, dan worden onderliggende gereedschappen tevens zichtbaar. Als je met de muis boven het gereedschap gaat hangen, verschijnt de naam van het gereedschap en de eventuele sneltoets.

Verslepen = met de linkermuisknop ingedrukt een object elders naar toeschuiven en op de gewenste plek de linkermuisknop loslaten.

Slepen = met de linkermuisknop ingedrukt over het canvas/afbeelding bewegen.

Een opmerking vooraf: Om in de afbeelding opgeslagen informatie later te kunnen uitlezen moet de afbeelding worden opgeslagen als *Tiff- of *PSD bestand. Een Tiff bestand neemt meer sch(r)ijfruimte in beslag op een opslagmedium maar kan door erg veel programma’s worden uitgelezen. PSD is Photoshop gerelateerd.

Pipet:
Met het pipet neem je een monster van een kleur. Op basis daarvan kun je een nieuwe voor- of achtergrondkleur instellen. Je kunt een monster nemen uit de afbeelding op het canvas of van een andere plek op het scherm. Standaard staat de voorgrondkleur op zwart en de achtergrondkleur op wit (In alfakanalen is wit de standaardvoorgrondkleur en zwart de standaardachtergrondkleur).

Optiebalk Pipet

 

In de optiebalk kun je bij Grootte de monstergrootte instellen. Punt: hiermee kun je de waarde zien van één pixel waarop je klikt. Dit is de optie die het meeste wordt gebruikt.

Bij: Gemiddeld 3×3, Gemiddeld 5×5, Gemiddeld 11×11, Gemiddeld 31×31, Gemiddeld 51×51 en Gemiddeld 101×101 krijg je de gemiddelde waarde te zien van het het aantal pixels waarop je hebt geklikt.

Als het pipet is geselecteerd en je klikt met rechts op de afbeelding, dan verschijnt er een contextmenu waarin je bovengenoemde opties snel kunt selecteren. De waarde wordt zichtbaar in het Info venster door met het pipet over een kleur te gaan. Als het Info venster niet zichtbaar is in de werkruimte: Menu > Venster > Info (of sneltoets F8) De waarde kan worden getoond in verschillende modussen en bits (bereikbaar via het kleine driehoekje rechtsonder het pipet). In het voorbeeld hieronder zijn de modussen RGB en CMYK in 8 bits.

Daarnaast wordt de kleur zichtbaar als voorgrondkleur als je met het pipet op een kleur klikt. Als je dan tevens Alt indrukt, verandert de achtergrondkleur in plaats van de voorgrondkleur.

Je kunt het pipet slepen over de afbeelding. De voorgrondkleur verandert mee. Als je de muis loslaat wordt de laatste kleur geselecteerd als voorgrondkleur. Als je ook Alt indrukt verandert de achtergrondkleur.

 

Als Photoshop is geopend kun je een kleur buiten het programma selecteren en actief maken als voorgrondkleur van Photoshop. Selecteer het pipet, klik met de linkermuisknop op de werkruimte en sleep met ingedrukte muis naar de kleur (buiten het programma) dat je wilt hebben als voorgrondkleur. Laat vervolgens de muisknop los.

 

 

In de optiebalk kun je bij Monster aangeven van welke lagen het pipet een monster moet nemen of ten aanzien van welke lagen juist geen aanpassingen moeten worden meegenomen.

In de optiebalk kun je Testring tonen aan- of uitvinken. Als je de optie aanvinkt wordt er rond het pipet een ring getoond waarin een voorvertoning van de monsterkleur boven de huidige voorgrondkleur wordt weergegeven (zie afbeelding hierboven). (Voor deze optie is OpenGL vereist. OpenGL is een software- en hardwarestandaard die video sneller verwerkt wanneer er met grote of complexe afbeeldingen zoals 3D-bestanden wordt gewerkt. Voor OpenGL is een videoadapter nodig die de OpenGL-standaard ondersteunt.)

3D-materiaal pipet
Neemt een monster van een gekozen materiaal van een 3D-object, maar is niet relevant voor fotografie en wordt derhalve hier niet behandeld.

Kleurenpipet
Met het kleurenpipet kun je maximaal 4 verschillende kleuren aanduiden. De positie en de kleurwaarden worden in het Info venster weergegeven en genummerd 1 t/m 4. Deze kleurenpipetten worden in de afbeelding opgeslagen. Dit betekent dat je deze steeds kunt raadplegen terwijl je werkt, zelfs als je de afbeelding sluit en opnieuw opent.

Je kunt een kleurenpipet verplaatsen door het te verslepen, verwijderen of verbergen of de informatie over het monsterpunt in het Info venster wijzigen.

Als je Alt indrukt bij een toegevoegd kleurenpipet verandert de cursor in een schaartje en kun je het kleurenpipet verwijderen.

Via het Menu kun je kleurenpipetten tonen of verbergen: Menu > Weergave > Extra’s

 

 

Optiebalk Kleurenpipet

In de optiebalk kun je bij Grootte de monstergrootte instellen.

Punt: hiermee kun je de waarde zien van één pixel waarop je klikt. Dit is de optie die het meeste wordt gebruikt.

Bij: Gemiddeld 3×3, Gemiddeld 5×5, Gemiddeld 11×11, Gemiddeld 31×31, Gemiddeld 51×51 en Gemiddeld 101×101 krijg je de gemiddelde waarde te zien van het het aantal pixels waarop je hebt geklikt.

De waarde wordt zichtbaar in het Info venster door met het pipet over een kleur te gaan. Als het Info venster niet zichtbaar is in de werkruimte: Menu > Venster > Info (of sneltoets F8)

Met de knop Alles wissen kun je de markeringen wissen.

Tip: Naast dat je informatie over de kleur kunt aflezen en bewaren is het zetten van kleurpipetmarkeringen erg handig om kleurzweem uit een opname te halen en een juiste witbalans te kiezen. Het gaat te ver om dat hier te beschrijven. Als je hierin geïnteresseerd bent kun je de methode bekijken in het filmpje over kleurzweem-van-een-lasglas-verwijderen http://www.reinasmallenbroek.nl/kleurzweem-van-een-lasglas-verwijderen/ ‘klik

Liniaal Adobe gebruikt in de vertaling de termen liniaal [Ruler Tool] en meetlat [Measure Tool]. Hoewel het lijkt dat de betekenis hetzelfde is, wordt hier mijn inziens ten onrechte de vertaling liniaal gebruikt. Het gereedschap is bedoeld voor meetkundige berekeningen om afstanden en hoeken van een element in een vlak te meten. Het gereedschap wordt vooral gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en door ontwerpers want hiermee kun je metingen verrichten op schaalgrootte. Voor fotografie niet van belang. Daarom gaan we hier niet dieper in op de mogelijkheden van dit gereedschap.

Notities Met het gereedschap Notities schrijf je een notitie (elektronisch commentaar) en voeg je deze (eventueel tijdelijk) toe aan de afbeelding. Notities worden met name gebruikt door ontwerpers in een team als er gezamenlijk aan een product wordt gewerkt, maar ook in de fotografie komt de optie van pas. Je kunt de foto voor je eigen archivering allerlei relevante informatie meegeven, zoals bijvoorbeeld naam en adresgegevens van een model, wie eventueel de opdrachtgever is en welke instructies de opdrachtgever geeft voor de bewerking, of de foto is gebruikt in een expositie en waar… de mogelijkheden zijn legio. Om een notitie toe te voegen klik je met de linkermuisknop op de afbeelding. Desgewenst kun je het icoon verslepen. Het icoon kun je tonen/verbergen met de sneltoets Ctrl+H (H van het Engelse Hide) of in de optiebalk door middel van het desbetreffende icoontje. Ook via het Menu kun je Notities tonen of verbergen. Kies Weergave > Tonen > Notities. Of kies Weergave > Extra’s.

 

Optiebalk Notities

 

 

Auteur is naam van de schrijver

Kleur: bij een gekleurde afbeelding is een contrasterende kleur van belang, zodat het icoon van de notitie goed opvalt. Je kunt uiteraard voor een ander soort bericht dat je wilt bewaren verschillende kleuren notities maken. Als je klikt op het kleurenvenstertje wordt in een vervolgvenster de kleurenkiezer geopend.

Alles wissen: verwijdert alle notities. Als je niet alle notities wilt verwijderen, kun je ze ook één voor één verwijderen door er met de linkermuisknop op te klikken en op Delete te drukken. Er verschijnt dan een vervolgvenster met de vraag of je de notitie wilt verwijderen. Klik op Ja. Een andere methode is om met de linkermuisknop op het Notities icoon te klikken en vervolgens op het prullenbak icoon onderin het deelvenster Notities. Als alternatief heb je met rechtsklik op het Notities icoon in het contextmenu snelkies opties. Icoon deelvenster Notities: Je kunt het deelvenster tonen of verbergen. Het deelvenster Notities moet getoond worden om in het tekstverwerkingsgebied een bericht te kunnen schrijven en om een bericht te kunnen te lezen. Dubbelklikken op het Notities icoon, opent het deelvenster Notities. Als de afbeelding wordt geprint zijn Notities niet zichtbaar.

Tip: Als je een afbeelding inclusief Notities als PDF opslaat en deze verzend naar een opdrachtgever/klant kan deze worden geopend met Adobe Reader , Apple Preview of Adobe Acrobat. En als de opdrachtgever/klant gebruik maakt van Adobe Acrobat kunnen ze hun eigen commentaar toevoegen en deze opmerkingen exporteren als een notitie bestand dat weer door de fotograaf geïmporteerd kan worden in de oorspronkelijke Photoshop afbeelding.
Kies Bestand > Importeren > Notities of selecteer een PDF-bestand dat notities bevat en klik op Laden.

Tellen Dit is een hulpmiddel om objecten handmatig te tellen in een afbeelding. Deze nummers verschijnen achter elkaar als je klikt in de afbeelding. . Ze zijn in de uiteindelijke afbeelding niet te zien. Belangrijkste gebruik van dit gereedschap is op het gebied van wetenschappelijke en medische beeldvorming, waarbij het nuttig is het aantal items dat in een bepaald beeld voorkomt weer te geven, maar als je zelf een telling moet doen, kun je dit gereedschap overwegen.

 

Optiebalk Tellen

 

Aantal: het aantal malen dat je hebt geklikt wordt hier weergegeven.

Telgroep: je kunt meerdere telgroepen maken, elke groep met een eigen naam, markering- en labelgrootte en kleur. Wanneer je telnummers aan de afbeelding toevoegt, wordt de telling van de geselecteerde telgroep verhoogd.

Oogje icoon: zichtbaarheid van telgroep tonen of verbergen.

Map icoon: nieuwe telgroep maken.

Prullenbak icoon: geselecteerde telgroep op 0 instellen.

Wissen: geselecteerde telgroep op 0 instellen.

Kleur telgroep: kleur van telgroep bepalen. Klikken op het icoon opent in een vervolgvenster de kleurenkiezer.

Grootte markering: met behulp van de schuifregelaar kun je de markering groter dan wel kleiner maken of je kunt het getal (tussen 1 en 10) in het venstertje type.

Labelgrootte: met behulp van de schuifregelaar kun je de nummers groter dan wel kleiner maken of je kunt het getal (tussen 8 en 72) in het venstertje type.

Om een markering toe te voegen klik je met de linkermuisknop op de afbeelding. Desgewenst kun je de markering verslepen door er boven te gaan hangen. Als je het nummer ziet met het verplaatsingsicoontje (zonder plusje) kun je verslepen. + Shift sleep je in een rechte horizontale of verticale lijn. Hou Alt ingedrukt om een markering te verwijderen. Je ziet nu de markering met het verplaatsingsicoontje en een minnetje. De telling van de andere markeringen wordt bijgewerkt.

Ook via het Menu kun je telmarkeringen tonen of verbergen. Kies Weergave > Tonen > Tellen of kies Weergave > Extra’s of Weergave > Tonen > Alles/Geen

Het resultaat van telmarkeringen in 5 Telgroepen: Totaal aantal 32 (1 in desbetreffende telgroep):

 

 

Bron o.a.: https://helpx.adobe.com/nl/photoshop.html

In deze serie verscheen ook:

De basis van Adobe Photoshop voor beginners

Het verplaatsen binnen Photoshop CC2015 (voor fotografen) uitgediept

Het Selectiegereedschap binnen Photoshop CC2015 (voor fotografen) uitgediept

Uitsnijdgereedschappen binnen Photoshop CC2015 (voor fotografen) uitgediept

Retoucheergereedschappen binnen PS CC2015 (voor fotografen) uitgediept Deel I

Retoucheergereedschappen binnen PS CC2015 (voor fotografen) uitgediept Deel II

Tekengereedschap uitgediept binnen PS CC2015.1 (voor fotografen) uitgediept (onder constructie).

Tekst- en tekengereedschappen binnen PS CC2015.1 (voor fotografen) uitgediept

Navigatiegereedschappen en overige binnen PS CC2015.1 (voor fotografen) uitgediept. (onder constructie)